Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rozvoj sloveskej literatúry

1. STARŠIA SLOVENSKÁ LITERATÚRA (800-1780)
a) Stredoveká literatúra (800-1500)
b) Humanistická a renesančná literatúra (1500-1650)
c) Baroková literatúra (1650-1780)

2. NOVODOBÁ SLOVENSKÁ LITERATÚRA (1780-1905)
a) Klasicizmus (1780-1830)
b) Preromantizmus a romantizmus (1830-1850)
c) Od romantizmu až k začiatkom realizmu (1850-1857)
d) Realizmus (1857-1905)

3. SLOVENSKÁ LITERATÚRA 20. STOROČIA (od r. 1900, 1905)
a) Slovenská literárne moderna (1905-1918)
b) Medzivojnová literatúra (1918-1945)
c) Literatúra po druhej svetovej vojne (1945-1989)
d) Súčasná slovenská literatúra (od roku 1989)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk