referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Nedeľa, 25. septembra 2022
Vypracované otázky z Financií
Dátum pridania: 13.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sykora
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 718
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 29m 40s
Pomalé čítanie: 44m 30s
 
4./ Subj. stránka financií - cieľavedome organiz činnosť ľudí v procesoch zmeny peň masy, ako aj utváranie podm-ok na úspešný priebeh prim fin činnosti. Podstatnou zložkou je riadenie a org-a peň op-í, kt predstavujú primár fin činnosť (platenie za tovary). Ďalej sekundárna fin činnosť (v op-ch vystupujú ideálne peniaze), fin kontrola (vzniká, lebo priebeh primár fin činnosti sa plánuje, vykazuje vo fin účto-e a kontroluje - fin kontrola), fin pol-a (vedome organizovaná činnosť rôznych fin orgánov a inštitúcii), fin veda (skúma skutoč priebeh prim fin činnosti a objasňuje vzťah medzi obj a subj stránkou financií), fin právo (tvorba práv noriem pre prim aj sek fin činnosť), existencia fin sústavy (súbor fin orgánov a inštitúcií).

5./ Členenie sústavy financií - podľa eko sektorov NH (verej sektor v užšom zmysle - bez š.p., podnikový sektor, zahraničnoeko-ý, poisťovníctva, obyvateľstva), moderné členenie:
- verejné - štátne fin-e(ŠR, financie š.p.), miestne fin-e(rozpočty územných celkov, financie komunálnych podnikov), účelové fondy vo verej. sektore(fond soc., zdravot poistenia)
a súkromné financie - financie súkr podnikov, súkr poisťovne a burzy, financie obyvateľstva

6./ Peň. obrat a peň. masa - obrat - úhrn peň platieb na určitom území za stanov obdobie - najčastejšie rok. Základom sú platby, kt majú formu tržieb prísl podnikov a znamenajú realizáciu HDP(proces postupného predaja tovarov).
Zložky: realizač platby (protipohyb tovarov a peňazí), platby pri rozdeľovaní ND (transférové platby vystupujú v týchto hl formách: prac, kap, soc dôchodky obyv-a; peň platby medzi podnikmi a fin sústavou; platby v rámci fin sústavy).
Členenie z hľadiska eko podstaty: realizačný (platby vznikajúce pri realizácií HDP) a transférový (platby jestvujúce pri rozdeľovaní ND).
Peň obrat ako úhrn peň platob op-í predstavuje dynamický aspekt peňazí a peň masa ako úhrn peň prostriedkov hotovostných a bezhotovostných predstavuje zasa statický aspekt peňazí.
Peňažná masa - Peňažnými platbami sa presúvajú peniaze medzi subjektmi. Peňažná masa NH neustále rastie. Je -hotovostná (mince, bankovky) -bezhotovostná (pen v bankách -VK..) Iba banky môžu meniť hotovosť a bezhotovosť a naopak. Hotov. peniaze v bankách nie sú súčasťou peňažnej masy NH! Peň. masa: -jej veľkosť závisí aj od menových reforiem.
Vyjadruje sa agregátmi - M1 (hotov. peniaze + vklady na požiadanie)
- M2 (M1 + termínované vklady)
- M3 (M2 + termín. vklady nad 100 000)

Pri vzniku SR bola 213,7 mld Sk. 1996 - M2 = 416,2 čo je 194%.
HDP v bežných cenách 1992 - 232,3 mld Sk, 1996 - 581,3 mld Sk.

7./ Peň. bilancia OB
8./ Vzťah peň. operácií k peň. mase Všetky PO, kt predstavujú financie príslušného ekon. sektoru NH sa dajú rozčleniť na -zväčšenie peň masy (príjmy sektora) -zmenšenie peň masy (výdavky sektora). Táto suma sa vykazuje formou bilancie peňažných príjmov a výdvakov -ver sektora -podnik sektora -sektora obyvateľstva. Dá sa zostavovať brutto (berú sa peň príjmy aj výdavky nekompenzovane) a netto spôsobom (berú sa peň príjmy a výdavky kompenzovane).
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.