Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Daňová sústava

Delenie>podla objektu zdanenia>dane z prijmov, majetkove, dane zo spotreby[univerzalna dan(DPH) a selektivne
dane(spotrebne dane)] podla subjektu>dane fyz. a prav. osob. podla dopadu na danove subjekty>priame a nepriame.
podla zohladnovania pomerov danovnika>osobne, realne dane. NEPRIAME[platby kt su viazane na jednot. druhy
vyrobkou alebo sluzieb. KOnecny dopad sa presuva z vyrobcu na spotrebitela, znasa ich nepriamo v cene nakup.
tovarov alebo sluzieb]>DPH, spotrebne dane[Sp.d z vina, piva,liehu z tabaku a tabak. vyrobkov, z miner.olejov]
PRIAME[vyrubuju sa priamo z prijmu alebo majetku fyz alebo prav. osoby, priamo zatazuju fyz, prav.osobu]>
dane z prijmov[dan z prij. fyz. a pravn. osob]dane z nehnutelnosti[z pozemkov,zostavieb, bytov]cestna dan, dan z
darovania.STAT.ROZ>central.fond penaz. prostriedkov., je bilanciou prijmov a vydavkov., prijm.a vydav. cast,
danove prijmy najvacsiu cast. Vysledok hospodarenia>vyrovnany, prebytkovy, schodkovy rozpocet.

SUBJEKT
dane>danovnik[subj.dane kt. dan v skut. zatazuje]Platitel[zodpovedny za odvedenie dane spravcovi, danov. zataz.
neznasa]OBJEKT dane[predmet dane]-to z coho sa urcita dan vyrubuje. [prijem, zisk, dochodok, majetok,predaj
tovaru a sluzieb]ZAKLAD dane-kvatita. vyjad. predmetu dane, z ktoreho sa vypocit. danova pocinnost SADZBA-
nastroj pomocou kt. sa z dan. zakladu pocita vyska dan. povinnosti[pevnou a pohyblivou sumou]POHYBLIVE>
progresivne[danova sadzba sa meni zo smenou danoveho zakladu]proporcionalne[vyska danoveho zakladu nema
vplyv na vysku danovej sadzby]degresivne[cim vyssi danovy zaklad tym nizsia danova sadzba] DPH> nepriama
dan, vybera sa po castiach v jednotlivych fazach vyroby a odbytu. Ide o univerzalnu a neutralnu dan, odvadza ju
platitel, zatazuje najma spotrebitela, je sucastou ceny.ZAKLAD dane> cena kt. neobsahuje dan pri bezhotovostnom
platobnom styku, a cena vratane dane pri zdanitelnych plneniach hradenych v hotovosti.Metody vypoctu>ak zak.
dane je cena kt neobsahuje dan[pri bezhorovostnom plat. styku]>>dan=cena bez dane x sadzba dane %> ak obsahuje
dan[pri hotovostnom plat. styku]>>dan= cena s danou x sadzba // 100 +sadzba.SPOTREBNE>nepriame dane, ktore
zatazuju konecnu spotrebu a spotrebitel ich zaplati v cene nakupeneho vybraneho druhu tovaru. Dan z PRIJMU fyz.
osob>predmet dane>prijmy zo zavislej cinnosti a funkcne pozitky, z podnikania, z kapitaloveho majetku, z prenajmu.
CESTNA DAN>priama dan, ktora zdanuje vyuzivanie pozemnych komunikacii motorovymi vozidlami.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk