Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Indexy

Predstavujú tú časť pomerných hodnôt, ktorými porovnávame veličiny podľa času, miesta, a vecného obsahu; slovo i. znamená ukazovateľ. Delenie- extenzitné- q vyjadrujú objem, množstvo, veľkosť; intenzitné- p vyjadrujú úroveň, hladinu, intenzitu. Druhy obdobia- Základné- staršie obdobie- o; Bežné obdobie- porovnávané obdobie- 1. Členenie indexov- Individuálne- porovnávajú 1 jednotku rovnorodého súboru; súhrnné indexy- súbory rôznorodých veličín. Jednoduché individuálne i.- objemový- q1:q0; i. úrovne- p1:p0. Index premenlivého zloženia- ipz =E p1. q1:E p0.q0: E p0.q0: E q0. Index stáleho zloženia = isz= E p1.q1:q1:E p0.q1: E q1. Index štruktúry- išt = E p0.q1:E q1: E p0.q0.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk