Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rozhovor

Rozhovor je vtedy skutočným dialógom, keď na seba reč všetkých partnerov vzájomne nadväzuje, keď 1. reaguje na to, čo predtým povedal ten 2.
Zásady vedenia rozhovoru-
a)nerozprávať súčasne,neskákať do reči
b)nerozprávať veľa
c)nepoučovať ostatných,nerozprávať príliš o sebe
d)nebyť náladový
e)nenudiť s podrobnosťami
f)nehádať sa, neútočiť
g)úmyselne nerozvádzať reč o palčivých témach
h)nesprávať sa nevšímavo
i)rešpektovať záujmy a nálady 2.
j)správať sa a rozprávať zdvorilo a taktne
diskusia-rozhovor viacerých osôb k danej téme polemika-ostrá výmena názorov , účinná argumentácia má tieto črty:
1,vopred treba stanoviť, čo chceme vlastne  argumentovať, čo sa budeme snažiť dokázať
2,treba hovoriť nielen o skutočnostiach, ktoré potvrdzujú náš názor, ale zmieniť sa o tom, čo stojí proti našej mienke
3,nesmie sa zakladať na zámerne falošnom a skreslenom podaní informácií
4,možno sa odvolať aj na všeobecne uznávanú autoritu odborníka
5,mala by byť všestranná,mala by dokazovať  správnosť nášho názoru
6,musí byť konkrétna a nie iba všeobecná sympózium-vedecká konferencia uzko  špecializovaného odboru

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk