Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Položky zvyšujúce a znižujúce daň

Položky zvyšujúce daň – 545, 513, 512, 559, 541, 525, 554, 551 /účtovné – daňové/, 528, 543, 549, 569, 574, 563, 579, 584, 589, 541 – 641, 582 – 682
Položky znižujúce daň – 646, 659, 645, 648, 654, 663, 668, 674, 679, 684, 689
Založenie a. s. (bez výzvy na upísanie akcií) –
1, pohľadávka voči spoločníkom 353/411
2, splatenie vkladu 221/353
Zvýšenie ZI – 1, upísaním nových akcií 353/419
2, splatenie pohľadávky 221/353
3, po zápise do OR 419/411
Zníženie ZI – 1, stiahnutie akcií 252/365
2, návrh na zníženie ZI 419/252
3, zníženie po zápise v OR 411/419
4, zaplatenie záväzku 365/221
Zrušenie: 1, záväzok voči spoločníkom 411/365
2, výplata podielu 365/221

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk