Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vnútropodnikové účtovníctvo

1, Zúčtovanie prvotných nákladov 5xx/RÚ
2, VFA za predaj výrobkov 311/601
3, zmena stavu zásob nedokončenej výroby 611/121
4, Zmena stavu zásob výrobkov 123/613 VPÚ

1, prevod prvotných nákladov z FÚ do VPÚ
a)prevod nákladov výroby: Nákl. výroby/SÚN
b)prevod nákladov správy: Nákl. správy/SÚN
c)prevod nákladov energetiky: Nákl. energ./SÚN

2, zúčtovanie druhotných nákladov
a)prevod výkonov energetiky v stredisku výroba náklady výroby/výkony energetiky
b)prevod výkonov v stredisku správa náklady správy/výkony energetiky
3, výnosy strediska výroba – dokončené výrobky výrobky/výnosy výroby
4, výnosy výroby – zmena stavu nedokončenej výroby výnosy výroby/nedokončená výroba
5, prevod prvotných výnosov SÚV/prvotné výnosy
6, úbytok výrobkov po predaji z odb. skladu náklady na realizované výkony/výrobky
7, výnosy správneho strediska náklady na realizované výkony/výkony správy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk