referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zina
Sobota, 21. mája 2022
Daňový sklad a súčinnosť dane
Dátum pridania: 28.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Edo1986
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 247
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 40s
Pomalé čítanie: 2m 30s
 
Daňový sklad – miesto, kde sa ... na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dané vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela
Pozastavenie dane – daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia ... do daňového voľného obehu daňovým územím je územie SR
daňová povinnosť – vzniká dňom dodania tovaru, dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník, vzniká dňom
dodania služby, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daň. Povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby, daňová povinnosť pri
nadobudnutí tovaru v Tuzemsku z iného štátu vzniká:
a)15. deň kal. Mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru
b)dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobudnuteľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a.

súčinnosť – správa katastra zašle správcovi dane jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu spolu s dokladom o stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v lehote do 30 dní odo dňa zápisu do katastra nehnuteľností. Správa katastra zašle správcovi dane oznámenie o vykonaní zápisu do katastra nehnuteľností.
Predmet dane – daň zo stavieb – sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takého rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
Predmet dane – prevod – odplatný prevod alebo odplatný prechod vlastníctva k nehnuteľnosti na území SR a vklady nehnuteľností do obchodných spoločností a družstiev.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.