Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pojmy

Arbitráž- medzinárodné alebo veľmocenské rozhodovanie a urovnávanie sporov medzi 2 štátmi
Separácia- odlúčenie, oddelenie alebo rozdelenie
Suverenita- zvrchovanosť, nezávislosť
Protektorát- ochrana, záštita, forma závislosti krajiny od inej, mocnejšej krajiny, štátu
Okupácia- násilne vojenské obsadenie určitej krajiny
Satelit- pridružený štát, krajina ovládaná iným štátom
Geto- uzavretá mestská štvrť pre istú časť obyvateľstva
Propagácia- šírenie a rozširovanie myšlienok
Sabotáž- úmyselne záškodnícke ničenie

Obsadené územia v 2. sv. vojne:
Nem.: Fra., Bel., Lux., Čechy, Morava a Bulh.
ZSSR: Pobaltské štáty, Fin., Juhoslávia a časť Poľ.
vazal - od niekoho závislý
zemľanka – primitívne obydlie zapustené pod úroveň terénu
integrácia - združovanie rôznych štátov do zaujímavých zoskupení v rozličných oblastiach a na rozličných stupňoch
renomén – nezvyčajný jav, úkaz, človek
KGB – Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti (sovietska štátna polícia)
dekolonizácia – politické, ekonomické a ideologické opatrenia, ktoré smerujú k mahátmá – v indickom jazyku ,, veľký duch ´´
desident – odporca režímu, odporca oficiálneho smeru v politike
signatár – podpisovateľ istého dokumentu, zmluvy
polibyro – najvyšší orgán komunistickej strany ZSSR

Národný front (NF)- umelo vytvorená jednotná organizácia, v ktorej boli zastúpené všetky politické strany
abdikácia- odstúpenie, vzdanie sa úradu
Zbor povereníkov- výkonný orgán SNR, prakticky slov. vláda, povereníci mali právomoci ministrov pre SR
Zbor národnej bezpečnosti- mocenský orgán štátu, ktorý nahradil políciu, četníkov a žandárov.
- 2 zložky: Verejnú bezpečnosť a Štátnu tajnú bezpečnosť
znárodnenie- prevod majetku z rúk jednotlivca do rúk štátu
Anexia- násilne pričlenenie jedného štátu druhým
Separátny- samostatný, oddelený
Mania- majetok
Boľševik- príslušník Lenina
Abcugovali- žiadali odstúpenie, odchod
Deklarácia- slávnostné verejné vyhlásenie
Rezolúcia- uznesenie zhromaždenia
Ultimátum- konečný výstražný návrh sprevádzaný hrozbou

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk