Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Systémy rastlín - ťahák

SYSTÉM RASTLÍN: taxonómia - rastlinná systematika (príbuznosť recent. a fos.rastl., zaraďovanie podľa príbuz. znakov a vývoj.vzťahov do sys.), nomenklatúra - vedecké pomenovania; SYSTÉMY: UMELÉ systémy - podľa ľubovoľne zvolených morf. znakov, najnápadnejších; PRIRODZENÉ (MORFOLOGICKÉ) systémy - všetky morfologické znaky; VÝVOJOVÉ (FYLOGENETICKÉ) systémy - mechanizmus vývoja - evolúcia rastlín podľa fylogen. príbuznosti znakov (LAMARCK, DARWIN - teória evolúcie), LINNÉ - systém r. podľa počtu a usporiadania tyčiniek a piestikov, dvojslovné mená - binomická nomenklatúra, zákl. system. botaniky /TAXONOMICKÉ JEDNOTKY: ríša (regnum), podríša (subregnum), oddelenie (divisio), trieda(classis), rad(ordo), čelaď(familia), rod (genus), druh(species)

VYŠŠIE R. - (CARMOBIONTA) diferencované vodivé pletivá - cievnaté, majú pravé rastl. orgány (kormus)(koreň, stonka, list, kvet), rodozmena, cievnaté výtrusné a semenné r., oddelenia sa líšia podľa rozmn. jednotky

NIŽŠIE R. - stielkaté (THALLOBIONTA), telo - jedno/mnohobunk. bez c. zväzkov a pravých org.,rozmn. - výtrusy (RIASY), odelenia sa líšia farbivami,

thallus - telo nižších r. (stielka), kornus - telo vyšších r. (koreň...), izogamia - rozmn. dvoma rov. gamétami(tvar, veľkosť), konjugácia - pohlavné rozmnožovanie spájaviek, anizogamia - splývanie dvoch gamét s rôznym tvarom a veľkosťou, stigma-             , rhyzoid - pakorienok, kauloid - pabyľka, fyloid - palístok, oogamia - splývanie väčšej nepohyblivej gaméty a menšej pohyblivej, fykoerytrín-červené farbivo, STIELKY: jednob.: bičíkatý - monádoidný, meňavkovitý - améboidný, bunkový-kokálny(nepohyblivý); mnohob.: vláknitý - trichálny, rúrkovitý - difonálny, sifonokládiová - mnohob. vlák. stielka, viac jadr. b.=pletivový typ stielky - pakorienky (rhizoidy), pabyľka (cauloid), palístky (fyloidy)

RÍŠA: rastliny, PODRíŠA: nižšie r. - stielkaté, RIASY - algae


ODDELENIE (farbivá)

TRIEDA

RAD (stielka)

ROD/ DRUH

Červené riasy
(Rodophyta)

MORSKÉ

 

žabie semä

Rôznobičíkaté riasy
(Hetetokontophyta)

Rozsievky (Bacillariophyta)-kremičitá schránka

 

fragilaria, meridion, diatoma,asterionella,tabellaria

Hnedé riasy-chaluhy (Phaeophyceae)

 

chaluha sargasová

Červenoočká
(Euglenophyta)

 

 

eugléna zelená

Kryptomonády
(Cryptophyta)

 

 

kryptomonádka

Panciernatky
(Dinophyta)

 

MORSKÉ, MENEJ
SLADKOVODNÉ

rožkovka

Zelené riasy
(Chlorophyta)

Vlastné zelené riasy (Chlorophyceae)

zelené bičíkovce

kartéria, váľač, pandorína

bunkové ZR

chlorela, scenedesmus

vláknité ZR

chetofóra, morský šalát

rúrkovité ZR  MORSKÉ

halimeda

sifokokládiové ZR

žabí vlas

Spájavky (Conjugatophyceae)  SLADKOVODNÉ

 

závitnicovka, cosmarium

Chary (Charophyceae) makroskop.riasy (PA-...)

SLADKOVODNÉ, mix

 

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk