Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Medzivojnové obdobie

Feb.1916 – ČS národná rada.
Uznanie:
29.6.18 – Fran,
9.8.18 – VB,
3.9.18 –USA
Júl 1917 – najvýzn bitka
Pitt. Dohoda
18.10.18 Washin. Deklarácia, TGM, vyhl. ČSR najvýzn čin ČSR odboja
28.10.1918 – vznik ČSR

6.1.18 – 3kráľ dohoda
1.5.18 LM – V Šrobár rezolúcia
júl.18 – Praha – Revolučný výbor ČS
12.9.18 – Buda – slov nár. rada – dočas rev orgán (12)

dec 18 sloboda KE PO
1.1.19 BA ako hl mesto
apríl 19 nové boje s maď. lebo mar.19 MRR (Bela Kun) Vyvlastňovanie pôdy ->
16.6.19 – SRR ( Antonín Janoušek)
4.5.19 MRŠ smrť úplne oslobod. Koncom 19

feb.19 V hranica ČSR – Podkarp. Rus
Z Rak zmluva 10.9.19 (Saint German)
S- problematické – dohoda strata Spiš a Orav obcí
J- 4.6.20 Tianonská dohoda Maď nespokojní chcú revíziu

Polit. systém:
14.11.18 prez ČSR - TGM
7.12.18 Sr minis s plnou mocou pre správu SR – V Šrobár
od 12.12.18 ZA- minis
4.2.19 – minis do BA
jan 19 SNR – zrušená
moc- národ zhromaž.
29.2.20 prvá ústava
3 princípy, 2 zložky
ČSR parlam demok
1 poslan snemovňa
2 senát

Polit. život
Výrazná aktivita pol
Vznikajú pričlenené organ a spolky
3 princípy pri zakl. Strán:
národnosť
soc a triedne postavenie
náboženstvo
+ ženy mohli voliť
sloboa tlače vyjadr
8 hod prac čas
Výk. Moc – vláda 5-3
Úradn vlády špcializ
1928 – krajinský súd nástroje štát moci: armáda polícia
1923- zákon na ochranu republiky (proti odporcom dem a monarchistom)
hosp život
po vojné ťažké postavenie vlastná mena Kč
ČSR sa snaží osamostatniť
Colný priestor + col poplatky
- - ČSR dlhy
v str EU – silný štát
vo svete – zaostalý
60-70% priemyslu
25% obyv
mali sme dobré výrobky ale prišli novoindustrial krajiny – lacné veci
objem priemys výroby veľký – tempo pomalé nemali sme priemyselné odvetvia

krízy hosp
1921
1929-33 – celosvet v ČSR pokles o 1/3 výroba
obrov nezamestnanosť
veľa podnikov – Krach
poľnohosp. Pokles 40%
štát nemal financie aby podporoval nezamest.
1937- pred 2 .sv v
SR oproti ČR zaostalé Poľnohosp – agrárna krajina -> SR zaostalé
Vo výrobe 10.4% ľudí
Najzaost – Podkarp .Rus slobodné podnikanie – bez kontroli – odbúravanie priermyslu (desindustrializácia)
2.pol.30.r hosp oživenie češi investujú na SR
Strateg podniky aj na SR
(chem. Nováky handlová)
+ dobuduje žel sieť

Najrev. Pozem reforma
Záborový zákon 1919
Zab sa pôda roľníkom ak viac ako 150 ha
-reforma sa netýka cirkvy
situácia nezlepšená – vysťahovalectvo
-málo riešená soc otázka
vláda málo podporovala roľníkov a živnostníkov
+vďaka prísunu $ z čiech – zlepšenie infraštruktúry
robotníci 8hod prac čas
podpora nezamestnaných
dôchodk a nezamest podpory

konc 30 rokov zaktiv nem politika ( Hitler )
od 30.1.1933 Nem chce vytvoriť veľko-nem ríšu -> potrebujú zničiť ČSR
ČR – pripojiť k nem
SR - satelitný štát
Podpora:
Sudeto nem strana
Karpato nemecká strana
Maďari chceli obnoviť Uhorsko ( Zjednotená maď strana)
Poľsko – vždy od ČR a SR S ČSR územia
ČSR opory:
Fran. 1934 vzájom zmluva
Rum. A Juhoslav 1920-21 Malá dohoda Zaväzovala pomoc voči požiad. Maď
Rusko 1935 Sovietsky zväzDohoda o vzájomnej pomoci. EU politika appeassementu – ústup nemecku

1936 M Hodža 1. slov predseda vlády
od jeseň 1937 HSĽS požaduje autonómiu na SK a jazyk požiadavky
nár strany menšín podporovali autonómiu -> chceli rozbiť ČSR
16.8.38 – A Hlinka smrť
ČSR opustili spojenci
24.4.38 Karlovarský zjazd Sudeto – nemeckej strany (Henleinova strana)
-premena českých a morav krajín na samostatné oblasti vrámci na ČSR
máj 1938 čiastočná mobilizácia
15.9.1938 Hitler vs. VB (Chamberlain) Cham nemal namietky proti odstúpeniu ČSR pohraničia nemecku
Zastal sa nás ZSSR (Litvinov)
29.9.38 stretnutie o nás bez nás Hitler, Mussolini, Chaberlain, Daladier -> Mníchovský diktát
Odstúpenie čiech a Moravy Nemcom

ČSR strata 1/5 územia 34% obyv
6.10.38 Vyhlásili auton.
Slov-> názov Slov Krajina
Predstav: Tiso Tukan
2.11.1938 Vieďenská arbitráž – Belveder
-ITA – Ciano
-NEM – Ribbentrop
strata
MAĎ- J cíp
NEM – BA a okolie
POL – Orava Spiš
30.11.38 – Emil Hácha prezident
Zástupca autonómnej SR vlády – Karol Sidor
Rudolf Beran –minis predseda
Výrazná polit aktivita
Výrazný vplyv nem

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk