Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Členenie nákladov podniku

NÁKLADY – Náklady – penazne vyjadrenie spotreby vyrobnych faktorov, vedu k znizeniu majetku podniku Výkony – výsledky výrobnej, obchodnej alebo inej podnikatelskej cinnosti. VZTAH medzi nakladmi[pouzitie prostriedkov na vykony, vznikaju v okamihu spotreby] a vydavkami[ubytok penaznych prostriedkov, vznikaju v okamihu uhrady]. Posudzovanie nakladov= naklady z hladiska podniku ako celku=[sleduju sa vo financnom uctovnictve]..[su penaznym vyjadrenim znizenia majetku podniku]=naklady z vnutroorganizacneho hladiska=[sleduju sa vo vnutroorganicnom uctovnictve].. [nakladmi sa rozumie ucelove a ucelne vynalozenie majetku v penaznom vyjadreni] Nesulad medzi nakladmi a vydavkami=vecny nesulad [vznik vydavku ktory nie je nakladom]..[vznik nakladu ktory
nie je vydavkom]=casovy nesulad[v jednom obdobi vznikne vydavok, v inom je uznany za naklad]. Členenie nakladov – druhove, kalkulacne, v zavislosti od objemu vykokov, uctovne DRUHOVE= prvotne[su za podnik ako celok, vznikaju pri styku s okolim-externe naklady]=druhotne[predstavuju spotrebu vykonov inych vnutroorganizacnych utvarov]Clenenie nakladov podla ucelu=priame naklady[vznikaju v priamej suvislosti s prislusnym vykonom]nepriame naklady[su spolocne pre
vsetky vykony]. Kalkulacny vzorec==1.priamy material, priame mzdy, ostatne priame naklady, vyrobna rezia. 1-4 vlastne naklady vyroby, spravna rezia 1-5 vlastne naklady vykonu odbytove naklady 1-6 uplne vlastne naklady vykonu. Clenenie nakladov v zavislosti od objemu vykonov=fixne naklady —absolutne fixne, relativne fixne Variabilne naklady=proporcionalne, neproporcionalne [progresivne, degresivne, regresivne]

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk