Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Druhá svetová vojna

3.fáza (od februára 1943) upevnenie protihitl. Koalície, všetko investované do bojov.
4.fáza (1944- zač. 1945) otvorenie II.frontu
5.fáza(zač.1945- 2.9.1945 kapitulácia Jap.
9.5.1945 def koniec faš Hitlerove plány Ruší všetky zmluvy Plány už vo väz- 1925
1935 rasová povinnosť
1936 obsadenie porýnia
12.3.1938 anšlus Rak
29.9.2938 mních diktát
31.8.1939 fing prepad vysielačky
VB+FR – poli appesmentu -zaručili voj pomoc Gréc, PL, Tur, Rumun.
23.8.1939 pakt o neútočení Hitler – Stalin Ribbentrop – Molotov Rozdelenie sfér vplyvu
1.9.1939 zač II sv vojny Nem->Pol
3.9.1939 vypoved vojny
17.9.39 SZ ->PL
29.9.39 padá Varšava
Poľsko rozdelené Z Veľkonem. R V Gouvernement  Teror , prenasl židov Sovietsko Fínska vojna

11.9-3.40
30.11.39 Zväz->Fin
12.3.40 fíni kapitulovali podmienky pre pobaltie (zmluvy o vzáj. pomoci) SZ obsadil PL,SWE,Dan
4.1940 Nórsko vzdajú sa a prejdú na 2. stranu
Vojna proti Fran Podmanenie Beneluxu
10.5.1940 Nem->Fran
14.7.1940 padá PARÍŽ
10.6.40 Ita->do vojny na str Nemecka
22.6.1940 podpísana kapit Fran COMPIEGHENSKÝ LES
Fran odboj – Charles de Gaulle
Príčiny vojny Dem š – total š O rozdelenie sfér vplyv
Podmienky: Appeasement USA-izolovanosť SZ mocenské záujmi
Charakteristika: Totálna vojna Poznatky vedy a techniky Výroba tankov, ponoriek...
Príčiny vojny: Snaha veľmoc potl Nem Ita, Nem, Jap chcú územia USA,VB,Fran,Rus chcú udržanie situácie
31.8.39 v PL, Glivice fingované napadnutie vysielašky
1.9.39. napadnutie
14.8.41 Atlantická charta
24.9.41 SZ+26št->deklar spojených nár->OSN
13.7.41-1.44 900 dní – blokáda pri Leningrade
19.9.41 Nem dobili Kyjev Nem na Moskvu->ZSSR
Periodizácia vojny
1.9..39 – PL (fall Weiss)
22.6.39 nap ZSSR čudná vojna Eu veľm čakali čo urobí SZ
22.6.41-jan bit Stalingrade silná protihitl koalícia
Charles de Goule vyt výbor slobod FR.
Bol v odb proti Hitl a Nem 7.-9.40 let bitka o VB (aj česi a slováci -VB)
Chmberlain->Churchil Proti appeas. Hitler ustupuje
Pakt troch veľm – Nem+ITA+.Jap
27.9.40 spolupráca, rozdelenie sfér vplyvu
4.1941 okupácia Juhosl A GR nemeckom (Josip Broz Tito ->prez->načele odboja)
jar 1941 nem chce ZSSR 2.fáza roz vojny a vznik protihitl koalície
Plán Barbarossa 22.6.41 -dobiť SZ za 6 týž BV
nepripravenosť SZ Stalin spolieha na zmluvu
22.6.41 3:15 VOJNA
7.12.41 Jap->Pear Harbour USA ->vojna jún 1942 obrat pre spojencov

Útok na Mosku
30.9.41-.20.4.42 Stalin sa chce vzdať ale obyv ubránia Moskvu
-Koniec bleskovej vojny Stalingradská bitka
16.7.42-.2.2.43 najhor a krv
nov 42 červená armáda obklúči ->rozhod prelom II.sv vojny
3.fáza
7.3.43 –bitka pri Sokolove (1.čsr prápor Lud. Svobo)
máj 1943 Nem-tal vojská v Afr Porazené
1943 – Hitl ->total vojna
júl 1943 v ITA potl faš
Teheránska konferencia
28.11.-1.12.43
USA- Roosvelt
VB- Churchil
SZ- Stalin
O otvorení II.frontu v máji 44

13.3.39Tiso->Nem Hitler
buď Sk samost štát alebo H rozdelí medzi Maď a PL
14.3.39 Zas SK snemu -> Sk štát
15.3.39 Protektoriát Čechy a Morava
14.-.15.3.39 – Zánik ČSR
39-45 SK štát
21.7.39 prijat ústavy názov: Sloven republika SR uznalo 27š. SR znaky sam štátu ale navonok pod Nem
23.3.39 Zmluva o ochrane Nem a SK Zár. Na V Maďari – „malá vojna“ SR-total štát
Strany: HSĽS – vládne
Deutsche partei (Frane Karmasin
Zrušené: Polit strany
Demokracia právo štrajku
Politická granitúra SR
(od 21.7.39)
1940 hitler nadiktoval vládu – málo fašistická

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk