Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hormonálna sústava

Mech.pôs.horm:1.žľaza vyl.horm,ak je ho veľa al.málo,tak ju núti k A)priame pôsob. B)spätná väzb 2.žľaza - hormón - enzým v memb.cieľ.bunky - ATP,mení ju na AMP►neaktívny enzým a mení ho na aktívny a ten ovplyv.fyzologickú reakciu.Tvorba horm:1)endokrinné žľazy 2)tkanivá org 3) v nerv.súst-Neurosekrécia
FYLOGENÉZA HS-bezstavovce-zákl je neurosker,NB vyl.horm-riadia rozmn,rast,regen,pH,metab,srdce obrúčkavce-horm.vznik v NB ganglií,do tel.tek.pozdĺž ner.vlákien. hlavonožce-okrem NB majú primitív.žľazy článkonožce-1)kôrovce- horm.sa tvoria:očná stopka,priečne vlákná,osrdcovník,pod pažerákom 2)hmyz-2 horm.súst:a)na povrchu mozgu-vyluč. aktivačné horm,riadi činnosť žliaz b)v hrudi-prednohrudná žľaza,horm.riadia premenu hmyzu Stavovce:Hypotalamus vylučuje:VAZOPRESÍN-antidiuretický horm,regul.spätné vstreb.H2o.Error:hyperfunk-zvýš krv.tlaku.hypofunk-dehydrat. OXYTOCÍN-ovplyv.sťahy hl.svalstva,ciev,maternice LIBERÍNY-stimul.horm STATÍNY-inhib horm Hypofýza-A) adenohypofýza,SOMATOTROPÍN-rast.horm.Hyperfunk-trpas.vzrast,Hypofunk-gigantizmus,akromegália PROLAKTÍN – činn.mliečnej žľazy,usmer.priebeh gravidity,zabraň.dozriev.ďalš.vajíčok ENDORFÍN ovplyv.mozog,emócie,sex.správ,podp. chuť do jedla GLANDOTRÓPNE HORM: KORTIKOTROPÍN-činnosť kôry nadoblič GONADOTROPÍNY-činnosť poh.org

B)str.lalok MELANOTROPÍN-nižšie stavov,ovplyv.pigmen.kože C)zadný lalok-nie je to pravá žľaza,len sa tu hromadia horm z hypotalamu.Epifýza-reag.na svetlo,riadi uklad.farb.v koži,brzdí tvorbu pohl horm a funk.gonád.Štítna žľaza TYROXíN,TYRONÍN-na tvorbu terba I2,ovplyv.metabol,termoreg,rast,metamorf.u obijživ.Hypofunk:únava,útlm,low teplot, zväčš.štít.žľazy.Hyperfunk:high metab,chudnutie,Basedowova chorob.KALCITONÍN-znižuje hladinu C²+,podp.jeho ukl.do kostí Prištítne telieska PARATHORMÓN-riadi metab.Ca v tele,uvoľň.Ca z kostí,vstreb Ca z potravy.Hypofunk:sval.kŕče Hyperfunk:demineralizácia Týmus-iba u mladých,urýchľ.rast,brzdí dospiev.U dosp.obranné mech Langerhansove osrovčeky-reg.metab.sacharidov INZULÍN-zniž.hlad.glukózy,podp.využitie gluk,zvyš.ukl.glykog.vo svaloch a pečeni,zvyš. syst. bielk. Hypofunk:cukrovka Hyperfunk:hypoglykémia Nadobličky: a)kôra: MINERALOKORTIKOIDY-metab.miner. látok Aldosterón-spätné vstreb.sodíka v obličk. GLUKORTIKOIDY-metab.zákl.živín Kortizol-tvorba gluk.v pečeni Glukogenéza-zvyš.odolnosť org.Androgény-riadia vývoj pohl.znakov a činnosť pohl.orgánov b)dreň-aktivujú org.pri fyz. a psych.činn. ADRENALÍN-zvyš.hlad.cukru,činnosť srdca,rozšir.cievy NORADRENALÍNPohlavné žľazy tESTOSTERÓN –rozvoj samčích pohl.žliaz,vplyv na sekund.pohl.znaky,riadi sex.správanie,anabolické účinky ESTROGÉNY-činnosť samič. pohl.žliaz,sek.pohl.znaky,riadi dozriev.vajíčok,ovplyv.rast sliznice maternice PROGESTERÓN-uhliezdenie opl.vajíčka v matern,udržuje graviditu.RELAXÍN-vyluč.matern.-uvoľn.mater.pri pôrode

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk