Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vývin psychológie, úloha dedičnosti a prostredia

- biologické faktory: nervový systém, jeho organizácia, endokrinný systém (hormonálna s.), genetika
- dedičnosť a prostredie sú vzájomne prepojené pri vplyve na vývin jedinca; primeranosť veku je dôležitá pri chápaní vývinu; „kritické obdobie“ = citlivé obdobie = časové obdobie, keď musia nastať určité zmeny, aby sa vývin uberal správne; do 3 rokov mimoslovne  nepamätáme si; rozdiely temperamentu sú vrodené, povahové črty sa môžu meniť vplyvom životných skúseností; teória J. Piageta: 1. do 2 rokov – senzomotorické (stálosť objektu, pojem sám seba, príčiny a účinky konania) 2. 2-7 r. – preoperačné (reč, prvé morálne úsudky) 3. 7-12 r. - konkrétnych operácií (logicky rozmýšľa, abstraktné pojmy, chápe stálosť počtu) 4. 12 a viac - formálnych operácií (uvažuje o situáciách, do ktorých sa nikdy nedostal) 5. 12-20 r. adolescencia (vytváranie vlastnej identiti, ukončenie telesného rastu, sexuálne dozrievanie; demokrat forma výchovy – optimum) 6. dospelosť A raná dospelosť – vstup do intímneho vzťahu B najproduktívnejšie obdobie 40-65 r. kríza stredného veku, nové ciele života, deti odrástli C neskorý vek – seniori – ubúda energia, zhoršuje zdravie, ale ak život fajn  pocit dobre prežitého života a psych. zdravia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk