Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sociálny vplyv

sociálny vplyv=vzájomné pôsobenie medzi jedincami (skupinami); jedinec v izolácii - sociálne determinované správanie; človek závislý od skupiny - správanie je v rámci socializácie (odvodené od skupiny); sociálna skupina - tlak na jedinca smerom ku konformite, aby jeho zmýšľanie a konanie bolo v súľade so skupinou; človek podlieha tlaku ku konformite vedome alebo nevedome (ak ide o hraný súhlas  - účelová konformita); človek zmýšľajúci opačne ako skupina - je tiež od skupiny závislý; uniformita (trend-minisukne); konvenčnosť (čierne šaty na pohrebe); zrelý človek - značná miera nezávislosti od skupiny; totalitné režimy - vynútená konformita, demokratický -názorová pluralita; miera objektivity merateľná pomocou sociometrickej metódy a vyjadruje sa v sociograme; makroskupiny (rasa, národ, náboženská skup) - vplyv na jedinca; uplatňovanie sociálnych noriem=pravidlá správania=obyčaje, mravy; pravidlá sociálneho spolunažívania -  v zákonoch; etika=náuka o mravných normách; jednotlivé profesie majú etické kódexy- ch dodržiavanie vytvárajú podmienky na existenciu spoločenského života; pri neschopnosti akceptovania zákonných noriem - trestná činnosť, delikvencia.;

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk