Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Baroko

J.A.Komenský – posledný biskup Jednoty bratskej, učitaľ a kňaz vo Fulneku na Morave, pedagóg svetového mena, zomrel v Amsterdame;veril, že vzdelané ľudstvo zabezpečí večný svetový mier; nábožensko-filozofická alegória Labyrint světa a ráj srdce (pútnik chodí po meste sa utiahne sám do seba, satirizuje vrchnosť, ľudskú hlúposť, nespravedlnosť), Veľká didaktika (zásady všeobecnej pedagogiky a didaktiky, moderný výchovný systém: vzdelanie je pre všetkých, pri vyučovaní treba rozvíjať rozum aj cit a charakter, vyučovanie má byť názorné, pri podávaní učiva od jednoduchého k zložitejšiemu, od známeho k neznámemu, od konkrétneho k abstraktnému, deti sa majú učiť najprv v materinskom jazyku), Dvere jazykov otvorené – učebnica latinčiny, Poučenie o materskej škole – spis o výchove dieťaťa, jazyková obrázková učebnica Svet v obrazoch

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk