Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svetová literatúra: Moderné prúdy

Alexander Solženicyn -- # novela Jeden deň Ivana Denisoviča (1962) - zachytil tu jeden deň väzňa Šuchova, Súostrovie Gulag obe: Svedectvo o otrockej práci väzňov na Sibíri, o sovietskej moci, o prenasledovaní nevinných, neľudskom vypočúvaní , týraní bezbranných ľudí (väčšina zomrela v táboroch). Rakovina - z prostredia onkologickej kliniky Pavol Nikolajevič Rusanov, Kostoglotov (Kostižer,) Príbeh na stanici Krečetovka,Matrionina chalupa, Vo vyššom záujme,Červené koleso Jacgues Prévert– najvýznamnejší fran. básnik parížskej ulice v 30tych rokoch patril k surrealistom, známy bol až po 2sv.v. básne o láske každodennom živote, využil vtip; slovné hračky. ;Mnohé boli zhudobnené - šansóny

LÁSKA- ústredný motív kt. obraňuje človeka pred všetkým, Príbehy, Divadlo, Dážď a pohoda, Tá láska a neláska , Výber jeho poézie, básne o láske k žene, člov. prírode; obsahuje báseň BARBARA,tvorba sledovala cieľ: vyjadriť city človeka John Steinbeck - prozaik, dramatik, nositeľ NC; hl.post. jeho próz sú zbe-dačovaný farmári, sezónny poľnohosp. robotníci; Mexický Tuláci (zaoberal sa konfliktom dobra a zla v človeku), Rodinná Tortila, (Tortila kukuričná placka) medzi mexickými prisťahovalcami, kt. si nemohli nájsť prácu v Kalifornii, žili tuláckym ži-votom. Jediné čo ich držalo nad vodou bolo priateľstvo.O myšiach a ľuďoch (novela) -Tragický príbeh o 2. poľnohosp. robotníkoch – bezdomovcoch ,.Ovocie hnevu (Pulitzerova; Nobelova cena)-Román o rodine chudobných nájomníkov pôdy v čase hosp. krízy Dejové línie: 1) opisuje rodinu sťahujúcu sa s Oklahomy do Kalifornie (prevláda nespisovný jazyk 2) písaná vzneše-ným jazykom, dominujú úvahy o zmysle ľudského snaženia, používa symboliku Na východ od raja (rn)Kronika osudov fiktívnej rodiny Truskovcov; základný motív je biblický(Kain a Ábel)Zlatý kalich(rn); Nebeské pasivity(pov.); Po západe mesiaca(rn); Túlavý autobus; Potulky s Charleym, Zima našej nespokojnosti(rn) Albert Camus - optimizmus, prevládajú svetlé farby, slnkom prežiarené pláže, Galigula, Cudzinec- dej sa odohráva v Alžírsku; je písaný v prvej osobe. Každý človek je odsúdený na smrť, keď stratí akú-koľvek nádej žiť cíti sa zrazu slobodný, Mýtus o Syzifovi, Mor(Dej sa odohrával počas 2.sv.v..

Mor je symbol vojny, fašizmu, neslobody),Prvý človek Valentin Rasputin -vo svojich dielach zobrazil s vynikajúcou precíznosťou dušu človeka – sibirčana , a tiež prírodu.,Ži a pamätaj(nov)-jednoduchý vojak Andrej GUSKOV sa rozhodne dezertovať kvôli svojej žene, Lúčenie sa s Maťorou (nov)-rieši autor ekolo-gické, mravné civilizačné problémy a zároveň zachytil aj generačný problém, Požiar(nov) Boris Pasternak -NC z rok 1958, musel sa jej neskôr však zriecť, pochádzal zo šľachtickej rodiny; spočiatku podporoval revolúciu (nov. 17); neskôr sa postavil proti stalinským prak-tikám(nesmel publikovať), Život je mojou sestrou - básnická skladba obsahujúca filozofické úvahy, Doktor Živago (rn)-sfilmovaný; zachytil udalosti v Rusku 1903-1929; na pozadí ľúbostného vzťa-hu, Antoine de Saint Exupéry - nepatrí ku existencionalizmu, je spisovateľ neprofesionál , tvorba je na vlastnej koži prežitá, precítená a korunovaná vlastnou smrťou. Celá próza vyviera z vlastnej skúsenosti letca - priekopníka, zakladateľ interkontinentálnych leteckých liniek, neskôr vojenský pilot. Jeho prózy: Pošta na juh, Nočný let, Vojnový pilot, Malý princ, román Nočný let zhustený dej odohrávajúci sa v priebehu jednej noci. Dielo je vlastne úvaha o uprednostňovaní povinnosti pred sústrastím, akási konfrontácia sveta mužského a ženského,Vnútri Exupériho tvorby je motív lietadla, ktorý používa ako pracovný nástroj i ako priestor na meditáciu nad základnými otázkami života a smrti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk