Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská literatúra po roku 1945

J Kostra - Hniezda – téma domova, detstva, ženy, lásky, Moja rodná – vzťah k domovu, Ozubený čas, Všetko je dobre tak, Puknutá váza, Presila smútku, poéma Ave Eva – erotická báseň, Na Stalina, Za ten máj – proletárska tématika, Javorový list socialist. charakter, Šípky a slnečnice – prírodná lyrika, Báseň dielo tvoje, Každý deň – socialistický humanizmus, Len raz – princíp anylýzy a reflexie, P Horov – Zradné vody spodné, Nioba matka naša a Návraty – detstvo, rodisko, matka, Defilé – vojna, SNP, oslobodenie, Panta rei, social. poézia: Moje poludnie, Slnce nad nami, Balada o sne (vypálenie východoslovenskej dediny Tokajík fašistami), Vysoké letné nebe – zemplínsky kraj, Koráby z Janova – zážitky z Tal., Ponorná rieka – vzťah života a smrti, Z posledných; A Plávka – Z noci i rána – ľúbostné i sociálne básne, Vietor nad cestou – zážitky z Európy, Tri prúty z Liptova – domov, otec, matka, prvá láska, rodný kraj (po rokoch ju rozšíril a nazval Liptovská píšťala), Ohne na horách – SNP, Tri vody – SNP, Zelená ratolesť – chrániť mier, útvar „monologická výpoveď súčasníkov“ ; V Mihálik – Anjeli, Plebejská košeľa – sociálna problematika, Spievajúce srdce –socialist. poézia, Ozbrojená láska, Neumriem na slame, Vzbúrený Jób – životný príbeh pracujúceho človeka, Archimedove kruhy spoločensko-politický charakter, Tŕpky-smutné príbehy žien, Appasionata – ľúbostná poézia.

Útek za Orfeom, Sonety pre tvoju samotu – „citový djepis“, Láska elegická, Čierna jeseň (vplyv VIII 1968), Trinásta komnata, Posledná prvá láska – spomienka na zosnulých, ľúbostná , Účasť ; Miroslav Válek - pracoval jako šéfredaktor v časopisoch (napr.: Mladá tvorba, Romboid) v r. 1969 sa stal ministrom kultúry a r. 1944 - národný umelec, pre Válka je charakteristický znak disharmónia; zbierka Dotyky - neskôr doplnené o časť Zápalky - odhaliť stavy ľudského vnútra., Príťažlivosť - ohrozenie Zeme a ľudstva, paródia, irónia, sarkazmus, zbierka Nepokoj: báseň Zabíjanie králikov - silný protivojnový podtón, Milovanie v husej koži, Slovo – princípy socialistického humanizmu, cyklus Z vody; deťom: Kúzla pod stolom, Kde žijú vtáčky, Do Tramtárie Milan Rúfus – Až dozrieme – veľa tém, Chlapec, Chlapec maľuje dúhu, Stôl chudobných, Óda na radosť, Triptych, Kolíska, Ľudia v horách, Kolíska spieva deťom, Hudba tvarov, Hľadanie obrazu; deťom: Kniha rozprávok, Sobotné večery; venuje sa i esejistike a prekladom; Ľubomír Feldek - poézia: Jediný slaný strom, Kriedový kruh, Paracelsus, Dvaja okolo stola, Slovák na Mesiaci, - próza: Modrá / Zelená kniha rozprávok (pre deti) - dráma: Umenie neodísť a Skúška (divadelné hry)

D Hevier - Motýlí kolotoč , S otcom v záhrade, Vták pije z koľaje, Nonstop , Elektrónkový klaun, Muž hľadá more, Pohyblivý breh, V každých dverách , satirické verše Psí tridsiatok Deťom: Vtáci v tanci, Nevyplazuj jazyk na leva, Krajina Zázračno, Kráľ naháňa králika Básnička ti pomôže, Hovorníček, Aby bolo veselo, rozprávky Kam chodia na zimu zmrzlinári, Trinásť pochodujúcich čajníkov, Aprílový Hugo, Odlet papierových lastovičiek ,Skladací dáždnik a Dáždnikový skladateľ; M Ferko - Zbierky: Zväzácka česť, Víťazná mladosť, Husle a poľnica, Odkaz, Svet na dlani, Rovnováha Pre deti: Na Mars a späť, Robí robot robotu, Džimbala-bala-bala, lyrických rozprávok Kam vtáci na noc odkladajú srdce Pre staršú mládež: dobrodružné romány a knihy literatúry faktu -Tvoji bratia, Winnetou -, Pirátski králi a kráľovskí piráti, Pirátske dobrodružstvá, Pod čiernou vlajkou Rinaldo Rinaldini Historická próza: Krádež svätoštefanskej koruny, román Jánošík, Svätopluk, Svätopluk a Metod a Svätoplukovo dedičstvo, Veľkomoravské záhady, Staré povesti slovenské, Medzi ženou a Rímom, Otváranie studničiek, Nové povesti slovenské, Slovenska: Starý národ - mladý štát. Zborník: Sto slávnych Slovákov, Krátky slovník nárečia veľkorovnianskeho, Pravé slovo v pravý čas; Vincent Šikula* Na koncertoch sa netlieska, Možno si postavím bungalow.
S Rozárkou-nov; rozprávač ONDREJ sa má starať o sestru ROZÁRKU telesne dospelú noduševne na úrovni dieťaťa, Nebýva na každom vŕšku hostinec-próza; Povetrie – zb. noviel, Horská robota -zb.pov.; motívy: samovraždy, nevera, nešťastné lásky I) MajstriII) MuškátIII) Vilma-rn. trilógia; pokus o zobrazenie problematiky existencie SR štátu(39-45; priebeh SNP); hl.p.. IMRICH syn tesárskeho majstra Guldána. Vlha-nov.; zachytáva malého človeka vo víre udalostí Liesky-nov.; námet zo študentských čias Vojak-próza, svojrázna postava vojnového invalida Matej-autobiografický rn.; Heroické etudy pre konePastierska kapsička - novelistické poviedky Ornament -rn.; Nokturná - eseické texty o umení; pre deti: Pán horár má za klobúkom mydelničku, Prázdniny so strýcom Rafaelom; Ján Johanides* netradičné jazykové prostriedky, Súkromie-súbor 5 noviel, zobrazuje človeka v hraničných živ situáciách a problémy bytia. Hl.p. sú nerozhodné v mravoch, egoistické, nevyrovnané. Podstata kameňolomu-prvky absurdnej prózy a surrealizmu, Nie -novela; obsah knihy je pochmúrny bez východiskový Nepriznané vrany -novela; na oslave zamestnanca chemického závodu sa stretávajú ľudiarozličných názorov a pováh..Balada o vkladnej knižke-nov.; zobrazuje rodinu v ktorej prevláda moc peňazí nad hodnotou ľudského rozumu; Peter Jaroš* Hybe; od 92-94 bol poslancom NRSR; Popoludnie na terase-nov., debut; - zachytil jeden rušný deň v živote istého bratislavského vydavateľstva, Zdesenie-rn psychologický, Menuet – poviedky, Váhy-dvojnovela, Putovanie k nehybnosti-dvojnovela,.Krvaviny-poviedky; využil grotesku a paródiu; Telo v herbári – poviedky, Trojúsmevový miláčik – román.

PACHO-HYBSKÝ ZBOJNÍK, Tisícročná včela- dej sa odohráva v rodnom Liptove, generačný sociálny román; Dominik Tatarka- najvýznamnejší predstaviteľ slovenskej protivojnovej prózy; od r. 1970-normalizácie si zamestnanie nenašiel; -bol vylú-čený zo zväzu spisovateľov a jeho diela boli stiahnuté z knižníc, kníhkupectiev;-jeho meno bolo vyškrtnuté z učebných osnov; v r. 1968získal titul zaslúžilý u-melec, V úzkosti hľadania – debut; zb.pov.Panna zázračnica – nov.Dej sa odohráva v prostredí umeleckej avantgardy v čase 2sv.v.aprelínajú sa v nej dva svety – reálny a imaginárny. ta-kou je ajpostava Anabelly, znamená pre každého niečo iné; jepoznačená surrealistickými prvkami aj sfilmované; Družné letá, Radostník,. Prvý a druhý úder- romány poznačené sociálnym realizmom a schématizmom -Rn., má autobiografické črty, Rozhovory bez konca -dvojnovela: 1) Kohútik v agónii, 2) Ešte s vami pobudnúť –dialóg medzi matkou a synom, - Nov.- príbeh v príbehu; má autobiografické črty; rozpráva o študijnom pobyte a láske Démon súhlasu Satira – panflet, Proti démonom - Literárno-kritická esej V samizdate vyšli diela:Písačky, Navrávačky, Sám proti moci - trilógia,1- Sen o troch klobúkoch; 2-Listy Dominike; 3)Zbojnícka pieseň na steble tráv; yListy do večnost, iV ne-čase; Ladislav Mňačko* 1968 emigroval do Rakúska a vrátil sa až po revolúcii; do lit. priniesol nový žáner beletrizovanú reportáž; Rozprával ten kapitán-rn,; zachytil v ňom najväčšiu prírodnú katastrofu na SR, pretrhnutie hrádze pri Patinciach neskôr pri Čičove, v dôsledku čoho bol zaplavenýŽitný ostrov., -Podľa tohto námetu prvý slovenský film; - má autobiografické črtyústredným motívom je motív.
Oneskorené reportáže - Súbor 11 reportáží; portrétov ľudí so zničeným osudom, Ako chutí moc -rn, v ktorom autor využíva reportážno – grotesné rozprávanie, celýpríbeh je koncipovaný ako mozaika spomienok foto-grafa FRANKA(rozprávača príbehu) na mŕtveho, Ladislav Munchhausen-rn; František Hečko - Vysťahovalci (zb.,)Na pravé poludnie (zb.), Slovanské verše (zb.)- próza delí sa na 2 okruhyA) poznačené real. Červené víno - autobiog. spomienky, dve generácie, dve dejové línie 20st. 1- tradícia ded.psych.-soc. prózy; 2- Výrazný systém lyrizovanej prózy., v závere zmierenie dvoch rodín,.Drevená Dedina 1945-48; problematika združstevňovania slov. dediny za premenu dediny -chudoba proti bohatým roľníkom, Svätá tma (nedokon. rn.)- vyjadruje kritiku SR v rokoch 1939-45Prechádzky po kraji (fejtón), Fejtóny - knižný výber; opisuje ded. prostredie problémy dedinského ľudu; Stanislav Štepka napísal a uviedol v Radošinskom naivnom divadle tieto hry: Nemé tváre alebo Zver sa píše s veľkým Z (1963), Pitva (1966), Z duba padol, oddýchol si (1968), Pŕŕŕ (1969) Jááánošííík (1970), Človečina (1971), Alžbeta Hrozná (1975), Hrob lásky (1977), Rozprávka o tom, ako žijeme dodnes, ak sme nepomreli (1978), Slovenské tango (1979), Kúpeľná sezóna (1980), Svadba (1982), Čierna ovca (1983), Pavilón B (1984), O čo ide (1985), Nebo, peklo, raj (1986), Ženské oddelenie (1987), Loď Svet (1988), Vygumuj a napíš (1989), Pokoj domu tomuto (1990), Lás–ka–nie (1992), Delostrelci na Mesiaci (1992), Hostinec Grand (1993), Dohoda možná (1994), Malá srdcová príhoda (1994), Štedrý divadelný večer (1994), Materské znamienko (1995), Kino Pokrok (1995), Tata (1996), Konečná stanica (1997), Ako som vstúpil do seba (1998).

V spolupráci s Jiřím Suchým vznikol pre Semafor a RND „federálny insitný muzikálik“ Nevesta predaná Kubovi (1984), text vyšiel aj knižne (1987), s Milanom Lasicom a Júliusom Satinským sú autormi javiskovej kabaretnej koláže pre RND a Štúdio S Kam na to chodíme (1991), ktorá v tom istom roku vyšla aj knižne Pre Trnavské divadlo napísal voľnú trilógiu (1981), Ako sme sa hľadali (1983), Ako bolo (1984), komédiu Hotel Európa (1988) a koláž z trilógie Ako… — Ako áno — ako nie (1990). Niektoré jeho hry hrali aj iné profesionálne divadlá (Martin, Košice, Nitra, Prešov, Zlín). Slovenské národné divadlo uviedlo jeho „veselú správu o trpkom osude cicavcov“ Zverokruh (1994)…Štepka je takisto autorom mnohých filmových (Víno vinovaté, Dedinský sen, Dobrá správa, Ježiško zvoní, otvorte, Čierna ovca), televíznych a rozhlasových scenárov, je autorom 22 rozhlasových úprav svojich hier RND pre Slovenský rozhlas; jeho texty vychádzajú knižne (Radošinské naivné divadlo I — II, Tri správy, Tri sny — a doslov do snov, Otcovské znamienka alebo sedem naivných hriechov) i na audiokazetách a CD; Š Králik- kritické realistické hry - prvky existencializmu, problémy ekológie div. hra: Posledná prekážka - odohráva sa v obd. 2. sv. vojny - dej trvá veľmi krátke obdobie = 3 hodiny (4 postavy) lekár obetoval osobné šťastie v prospech medicíny, .div. hra: Margaret zo zámku- - div. hra je výpoveďou o moci a moci peňazí „ktorá pošpiní všetko, čo je na svete krásne“; Milan Lasica a Július Satinský: Španielska čižma:humorná hra-Knižky textov:Lasica,Satinský a vy(Radostná správa,Sojré), Nečakajte na Godota-Hry:Deň radosti, Nikto nie je za dverami -Tri hry Náš priateľ René-muž, mučiar Milan Lasica:-Bolo nás jedenásť, Piesne o ničom

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk