referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Financie a mena
Dátum pridania: 22.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ikaz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 533
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 10s
Pomalé čítanie: 15m 15s
 
Multiplikátor depozt-vyjadruje poten.schopnosť zvyšovať ponuku peňazí, predpokladom je, aby k multiplikácii skutočno došlo, je splnenie dvoch podmienok – ek.subjekty uložia svoje disponibil.prostr.vo forme vkladov do komer.bánk a banky takto získané zdroje použijú na poskytovanie úverov. Členenie komer.bánk: 1.podľa typu banky (univerz, špecializ) 2.podľa vlastníctva (štátne, súkromné, družstevné) 3.podľa pôvodu kapitálu (domáce, zahr.) Bilancia KB: 1.Aktíva (pikl.hotovosť, nakúp.CP, pohľ.voči bankám, akcionárom, klientom, poskyt.úvery, majet.podiely a vklady, investície, majetok, rezervy 2.Pasíva (vl.zdroje banky-kapitál+ZI+ážiové fondy+ rezerv.fondy+ rezervy, prijaté dlhodob.úvery, záv.voči bankám, CB a KB, voči klientom, záv.z emit.CP, výsl.hospod.min.rokov, výsl.hosp.bež.obd. Operácie KB: 1.pasívne op. (vlastné, cudzie „vklady na požiad. + bež.účet + term.vklady +úspor.vkl+ vklad.knižka + účty majet.spor + depoz.certif+ bank.obligácie+ Hyp. zál.listy+ konvertib.bank.oblig+ repo obchody + repo tendre +switching) 2.aktívne op. (kontokor., spotr, sezón, lombard, zmenk.úver- akceptačný+aval.+eskont., emis.pôž.+ úver.úpis+ hyp.úver+ komun.úver+ invest.úver+ staveb.úver) Bezhot.plat.styk: 1.vnútrobankový 2.medzibankový (klíringový-bilaterálny a multilaterálny, korešpondentský)
Spol.kolektív.investovania-fondy: akciové, ukladacie, zmiešané, kombinované, f.nehnuteľností, komoditné, f.s územ.al.medzinár.orientáciou Obmedzenia pri penzij.fondoch: 1.min.hladina likvidity 2.invest.horizont 3.citlivosť jednotliv.aktív na infláciu 4.daň.a účt.predpisy Aktíva penz.fondov: 1.akcie 2.vládne a zahr.obligácie 3.firem.obligácie4.investície do nehnut. 5.peň.hotovosť

Burza: 1.komoditné-tovary 2.burzy služieb 3.burzy lodného priestoru 4.peň.burzy (burzy CP, devízové, burzy finan.futures a opcií) Podsystémy burzy:1.obchodovania 2.zúčtovania 3.informačný 4.regulačný 5.kontrolný Mimoburzové trhy: 1.NASDAQ 2.Bulletin Board 3.Pink sheets 4.grey market Devízové úvery MMF: 1.pravidelné facility (rezervná tranša, úverová tranša, rozšírená úver.facilita) 2.zvláštne facility (kompenzačná facilita, doplnková rezervná fac, rezervná úverová linka, finančná výpomoc) 3.koncesívne facility (fac.na zníž.chudoby a podporu rastu)
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Financie a mena 2.9786 14057 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.