referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Nedeľa, 29. mája 2022
Pedagogická psychológia
Dátum pridania: 11.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Branislav
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 649
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 

Pedag.psych.-aplikácia psycholog.poznatkov na výchov-vz.proces,aplikovaná disc. Predmet: ide o zmeny, porovnávania, analýzy zmien duševného prežívania žiaka.
Učenie: zámerené,cieľ.,syst.nadobúdanie poznatkov,zruč.,náv.,osob.vlastn.=v užšom. Trvalá zmena v potencion.správaní jedinca v dôsl. skúsenosti = v širš.
Druhy: podmieňovaním-vytvárdočas.spojov, klasické Pavlov,podmien.rexlex. Inštrumentálne-teória pokus/omyl Skiner. Percepčno-motorické – čítanie,chôdza,reč.
Verbálne – najvyššia forma, dôležité opakovanie, zákon častosti, čerstvosti a motivácie V=IqxM. Učenie riešením problému. Zákony učenia: motivácie, spätnej informácie, zákon transferu (pozitívne ovplyvň), zákon opakovania Podmienky učenia: súvisiace s učiacim sa-faktor rastu,zrelosť žiaka, fak.predch.skús.
fakt.schopností.Súvisiace s učiteľom-čo,ako učiť,ako kotrolovať a hodnotiť,ako rozvíjať. Súvisiace s uč.látkou a Súvisiace s procesom učenia-psychohyg., individ. a skup.uč. Vzťah uč.-žiak- postoj k uč.role,k role žiaka, spokojnosť s pov.,vlastnosti, soc.prostr.,vek, Pohlavie. Žiak-uč.- ek,rodina,vzťah k predmetu,pohlavie,psych.klíma v triede. Školský neprospech podmienený žiakom- poruchy vo vývine,telesné defekty anomálie, Poruchy zmys.org.,mozgové poškodenie,poruchy žliaz,poruchy duš.vývinu-oligofr. chýbanie nedost.záujmu, nesprávny postoj k uč.,záporné os.vlastn.zlý rozvoj myslenia,
cit.depr. Podmienený učiteľom – autoritatívny,liberálny prístup, netaktné správ.,didaktická úroveň,chyby a nedostatky v did.práci,preťažovanie žiakov,nevyužívanie techniky,prostredie školy,kolektív a skladba triedy.

Podmienený rodinou – mat.-ekon.podm.,nízka kultúr.úroveň, narušená štruktúra,zlé postavenie žiaka v rod.,nízka kvalita výchovy,zlá spolupráca so školou. Postoje- trvalé sústavy pozitív.alebo neg.hodnotení emocion.cítenia a tendencií konania. Pre a proti vzhľadom na spoloč.objekty. Zložky: poznávacia,citová,konatívna. Tvoria systém, Vytvára presvedčenie človeka, podľa racio alebo emocio.hľadiska sa označujú: presvedčenie, Názor,miena,súd,sentiment. Predsudky-tradíciou udržiavané iracionálne postoje. Zdroje: skúsenosť,kontakty a interakcie medzi ľuďmi,komunikácia,modely,inštitucionál.fakto. Komunikácia: interakcia medzi človekom a prostr.,konsenzus-súbor významov, pomocou ktorých sa ľudia dorozumievajú. Formy: priama reakcia,neverbálny výraz,konanie,obraz.kom. symbolická kom. Najv.komun.symbolom je hovorená a písaná reč,základným prvkom je slovo,funkcie denotatívny-označovací,konotatívny-prívlastok,expresia prežívania.
Neverb.komunikácia-paraling,proxemika,fyz.postoje,haptika,gestika,kinezika,mimi,pohľady Úprava a vzhľad Sociál.skupiny: združenie dvoch al.viac osôb, majú spol.ciele,normy a vzájo. závislosť soc.rolí. Znaky:interakciamciele,vedomie spolupatr.a súdržnost.,organizovanosť, veľkosťrovnorodosť veku,pohlavia,záujmu,dynamika.  Štruktúra vzťahov: skupin. členstvo-príslušnosť k skup. Podoby:psych.členstvo,nečlenstvo, preferenčný skup,vzťah,marginálny sk.vzťah. Konformita formálna sk.a neformálna.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.