Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

S2 prvky: Kovy

S2-II. A kovy alkalických zemín: Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra*

-majú vyššie ionizačné energie ako s1 prvky, Be- amfoter,
Mg- prechod, ostatné –zásady

-čím vyššie protónové číslo týmviac zásaditého charakteru a reaktívnosti, naľavo do vodíka v rade kovov

Výskyt: v prírode len v zlúčeninách, Ca,Mg –medzi 10 najrozšírenejšími kovmi v zemskej kôre

MgCO3- magnezit, CaCO3-kalcit, CaCO3 x MgCO3 – dolomit, CaF2- kazivec,
CaSO4 x 2H2O – sadrovec,
BaSO4- baryt, Mg, Ca –biogénne prvky

Fyz. vlastnosti: -striebrolesklé kovy, s H reagujú na hydridy,

O reagujú na oxidy,peroxidy

Výroba: -okrem Ba sa vyrábajú elektolýzou tavenín chloridov, Ba- alumotermicky

Použitie: Be- zliatiny, zlepšuje tvrdosť a pevnosť, Mg- silné redukčné činidlo, výroba Grignarových činidiel, Ca – zliatiny

Zlúčeniny:
Hydridy:  MH2,

CaH2- redukčné činidlo
Halogenidy: MX2

CaF2 – kazivec
CaCl2,CaBr2,BaCl2- roztoky
Nitridy: M3N2

-vznikajú priamou reakciou kovov alkalických zemín so vzdušným kyslíkom, sú ťažko taviteľné a tvrdé

Oxidy: -biele kryštalické látky, iónového charakteru, rozpustné vo vode

CaO- pálené vápno, tepelný rozklad CaCo3, stavebníctvo, hnojivo, sóda

Hydroxidy: M(OH)2
-všetky hydroxidy sú vo vode veľmi silne zásady
-Ca(SO)2- hasené vápno, stavebníctvo, desinfekcia
Sírany: MSO4

CaSO4x2H2O- sadrovec, zohriatim na bod varu stráca vodu, vzniká pálená sadra, spôsobuje trvalú tvrdosť vody

BaSO4- jediná barnatá nerozpustná zlúčenia, nie je jedovatá, kontrastná látka

Uhličitany MCO3

CaCO3- najrozšírenejšia zlúčenina vápnika, zdroj krasových javov

Fosforečňany M3(PO4)2

-priemyselné hnojivá
Dusičnany M(NO3)2
-Ca(NO3)2- hnojivo

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk