Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alkalické kovy

L,Na,K,Rb,Cs,Fr

Fyz. vlastnosti:
-lesklé mäkké kovy, majú dobrú tepelnú vodivosť, sú kujné a ťažné, majú vysoké teploty topenia, dajú sa krájať nožom, na vzduchu sa oxidujú
sú samozápalné –uchovávanie pod petrolejom
farbia plameň: Li- karmínovo červeno, Na-modro,
K-fialovo

Výskyt:
NaCl –kamenná soľ
KCl –silvín, NaNO3- čílsky liadok, KNO3- draselný liadok
Na a K –biogénne prvky
Chemické vlastnosti:
-rad napätia kovov- naľavo
- ich reaktívnosť stúpa nadol
sú schopné vyredukovať H z iných zlúčenín

NaCo3 + HCl ® NaCl + H2

Výroba: - elektolýza tavenín halogenidov alebo hydroxidov týchto alkalických kovov

Použitie:
Li- prísada do zliatin
Na- redukčné činidlo, lampy
K+Na- chladenie atómových  reaktorov, Rb, Cs –fotočlánky

Zlúčeniny:

Hydridy:  M+1H-1
-iónové tuhé látky, najvýznamnejší LiH

Halogenidy:
M+1X-1
-iónové látky, kryštalické, farebné, najdôl: NaCl

Hydroxidy:
M+1OH-1
- bezfarebné silne leptavé, rozpustné vo vode, silné zásady, leptajú sklo aj porcelán, najdôl: NaOH
- mydlá, papier, celulóza

Uhličitany: M2+1CO32-
Na2Co3 – sóda

- výroba skla, pracích prostriedkov, chemických technológii,

jedlá sóda NaHCO3- neutralizácia
žalúdočnej kyseliny, kypriaci prášok

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk