referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurel
Pondelok, 25. októbra 2021
D-prvky
Dátum pridania: 12.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bFooz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 063
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
ŽELEZO(Fe,Co,Ni)
Chem.procesy vo vysokej peci:-základná reakcia
C+O2->CO2 (ΔH=-393 kJ/mol);reakciou žerav.koksu a CO2 ->endoterm.reakc. CO (C+CO2->2CO,ΔH=-172)
; CO redukuje oxidy železa nepriamou redukciou( 3Fe2O+CO->2Fe3O4+CO2; Fe3O4+4CO->3Fe+4CO2; FeO+CO->Fe+CO2); -v dolnej časti pece prebieha priama redukcia( 3Fe2O3+3C->2Fe+3CO; Fe3O4+4C->3Fe+4CO; FeO+C->Fe+CO);
surové železo: obsahuje: 3-5% C;2% Si,Mn,P; nie je kujne, použ.ako liatina,príp.sa ďalej upravuje-oceľ
výskyt: -4.najrozšír.prvok zem.kôry; Fe3O4 (magnetovec); Fe2O3(krveľ-hematit); Fe2O3.nH2O (hnedeľ); FeCO3(ocielok-siderit); FeS2(pyrit)
fyz.vl: -lesklý,kujný,nie príliš tvrdý,feromagnetický
chem.vl: -reaktívny,ľahko oxiduje na Fe2O3,rozpušťa sa v zried.anorg.kys.,v HNO3 sa pasivuje,pri zvýš.tepl. s nekovmi Cl,S,P
zlúč: -(II):-pomaly oxiduje vzduš.O2 na III; FeO(čier. Prach), Fe(OH)2(na vyduchu hnedne a ox.na III), FeS (čier.nerozpust H2O); (III): -z vod.roztokov kryštaliz. Železité soli(ružov-biel), Fe2O3(červ.ako pigment(bioch)
, Fe(OH)3(hned.zluč); komplex: K4[FeIII(CH)6-I] (kyanoželezitan draselný,žlt.krvná soľ); K3[FeII(CH)6-I] (kyanoželezitan draselný,hemoglob-červ.farbivo)
MEĎ(Cu,Ag,Au; ns1(n-1)d10)
Prvky vlast: -málo reaktívne ušlach.kovy, z kys. nevytláčajú H2, dobré elek.aj tepel.vodiče, ťažné,kujné

Fyz.vl: -červenkastý mekký kov
Použ: –elektoinštal.materiál,pri výr.zliatin(med+cín= bronz,med+zinok=mosadz),mincové kovy(+Ag,+Al
Výskyt: CuO, malachit(CuCo3.Cu(OH)2;zelený), azurit (2CuCO3.Cu(OH)2), chalkopitit(CuFeS2)
Chem.vl: -nereaguje s H2O, na vzduchu málo stála, vzniká medienka, narozpúšta sa v HCl, rozpušt. V HNO3
Zlúč: nerozpust. V H2O (I):Cu2O(červ.prach,najstabil. zluč.s I); (II): CuO(čierny prach), Cu(OH)2(modr.zraz);
Kom:[Cu(H2O)4]SO4.H2O(modr.skal,galvan.pokovovan,ničenie škodcov)

STRIEBRO
Fyz.vl: ušlach.kov,najlep.tepel.a elek.vodič
Použ: zrkadlá,elektrotech.,mince,šperky
Výskyt: Ag2S(argentit); rýdze Ag spolu s Pb,Cu,Ni
Chem.vl: menej reakt.ako Cu,reag.len so sírou->vznik Ag2S(začernanie),veľmi pomaly reag.s koncentr.H2SO4
Zlúč: (I):rozpust: AgNO3(najdôl.zluč,pripr.ďalších zluč., lapis); nerozpust:AgCN(biel),AgBr(žlt),AgI(žlt),Ag2CrO (červ),Ag2S(čier),Ag2CO3(žlt),Ag3PO4(žlt); CN,Br,I( citliv.na svetlo-rozklad-vyluč.kovov.Ag-fotky)
ZLATO
Vl: -mäkký,ušlach.kov; nereag.ani s O ani s S,odol.voči kysel.a zásadám; rozpúšť.v lúčavke kráľ(HNO3+HCl)a v roztokoch kyanidov v prítom.kyslíka
Použ: šperky,zdravot.,z dôvodu mäkkosti v zliatine s Ag, rýdzosť v karátoch(24,14,9)
Výskyt: -rýdza forma zarastené v horninách-rozpad hornín-Au do pieskov riek; izolácia zlata z hornín: a)amalgácia(Au sa rozp.v Hg-vznik.amalgán-destil.)
b)kyanidový spôsob(účinkom rozt.KCN+vzduch; 4Au+8KCN+O2+2H2O->4K[Au(CN)2]+4KOH;reak.so Zn sa Au vylúči)
zlúč: (I):malý význam;(III):najstálejšie,AuCN3(rozpus. Au v lúčavke),HAuCN4;kom:[AuF4]-;[Au(NO3)4]
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.