Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vodík

Vodík:
- S prvky H: 1 s1,
1.A
-1. člen periodickej tabuľky
- najmenší atómový polomer, najjednoduchšia elektrónová konfigurácia

Izotopy:
11H- ľahký vodík (Protium)
12H- ťažký vodík (Deuterium)
13H- rádioaktívny (Tritium)

Výskyt
:
- najrozšírenejší prvok vo vesmíre
- 3. najrozšírenejší na Zemi
- ako H2 –sopečné plyny, zemný plyn, atmosféry hviezd
- ako viazaný - voda, organické a        anorganické látky
Vlastnosti:
- bezfarebný plyn, bez zápachu a chuti
- tvorba vodíkových mostíkov
-H2 -stabilný a málo rádioaktívny
- veľká jonizačná energia (ako halogén)
- elektronegativita –2,2- v strede PSP
- typický nekov, po odtrhnutí elektrónu 
  vystupuje ako nestály a reaktívny protón 

Chemické vlastnosti:

H2 –vysoká hodnota väzbovej energie
      -nízka reaktívnosť
H+- veľmi reaktívny

2H- vodík v stave zrodu, veľmi reaktívny,    
      silné redukčné vlastnosti, v zmesi s 02  
      vybuchuje

Výroba :
termický rozklad metánu:

CH4 ® C + 2H2 , C+H2O
®H2 + CO

Použitie:
- fľaše s červeným pruhom
- stužovanie tukov, výroba dusíkatých hnojív,
  zváranie,
súčasť organických a anorganických   
zlúčenín, palivo budúcnosti

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk