referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
Klasicizmus - Romantizmus
Dátum pridania: 12.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bFooz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 828
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 
-buržoázno-demokrat.revolúcia proti maďar.,1849-potlačená
časopisy,spolky(Tatrín),noviny(Slov.nár.noviny,príloha Orol tatranský,predtým Pešpors.noviny),zborníky(Nitra,Zora)
Bernolák:-kat.kňaz->tajom.arcibiskupskej kancel. v Trnave
-jazykoved.tvorba:Jazokovedno-kritiská rozprava o slov.písmenách, Sloven.gramatika, Slovár, Slov-čes-lat-nem-uhor slovník, Etymológia slovan.slov
Fándly:-1.slov.prozaic.reč v berolák.,v Slov.uč.tovar.,kritik kat.cirkvi
príručky pre roľníkov:Piľní domajšú a poľní hospodár, Zelinkár, Ovčár, Slov.včelár, obrázky,verše,rady
filoz.próza:Dúverná zmlúva medzi mníchem a diáblom (v bernolak,dialóg-Atanázius a Titinilius,krit.kat.cir.-vaľ.majetok,odpustky,za zruš.kláštorov,satira a irónia
Bajza:-vlast.pravopis(poruš.ryt.zákon,mekčenie,čes.výrazy,záp.nárečie),1.sloven.román
René mláďenca príhody a skúsenosti:(dlhé súvetia,sloveso na konci,vsúva hovorov.dialógy,veľa postáv.odbočuje od hl.dej.línie)
1.časť:epika,hľad.stratenej sestry,mnohé krajiny,náhody,happyend,zviklosti národ,náboženstvá
2.časť:po Uhorsku,kritiz.spol.pomery a cirkev,vykorisťovanie,veľké spol.rozdiely,podob.Dúverná zmlúva...
Slovenské dvojnásobné epigramata:krát.vtip.básne,krit.ľud.vlastnosti

KLASICIZMUS V SLOV.LITER
všeslovan.vzájomnosť priti germánom,vodca Rusko
Kollár:Mošovce,ťažké detstvo,školy si platil sám,filológia-Jen v Nem.,filozof.,teolog.,evan.kňaz
ovlpyvnilo:-pozorov.nemec.šovinizmu,najme u mládeže,(vznik myš.všeslov.vzájom.)
-láska k Friderike Schmidtovej(ako Mina),bránila matka,odišiel do Uhor,po 16 rokoch znovu spolu
-evan.kňaz(Budapešť)->profesor,smrť(Viedeň)->prenes.do Prahy
Národná spievanky, O literár.vzájomnosti(rozprava)
Slávy dcéra:-Predspev(žalospev nad minulosť.),Sála(láska),Labe Rén Vltava(hrdí na to že sme slov.),Dunaj(všeslovan.vzáj.),Léthe(nebo),Acheron(peklo)
Hollý:gym BA,teo. TT(kat),veľmi skromný,kňaz v Maduniciach,inšpir.prír.,bernolákovčina,požiar->oslepol(sloven.Homér)->Dobrá voda->smrť
hist.eposy:-veršovaná epika
Svätopluk:1.spev(propozícia),5.sp(antik,radšej zomrieť v boji ako v otroctve*),6.sp(svatba,char.slovan),9.sp(*,Svä. ku slovanom),12.sp(happyend)
Cirilo-metodiáda, Sláv(Čudovia)
žalospevy,Piesne(ody),Selanky(21.lyr.básní,súlad s prír.)
Ján Chalupka:div.hry,starši brat Sama,domáci učitel,teo(Jen)->nem.evan.gym.(Kežmar.)->evan.farár(Brezno),zak.slov.divad.tradície,v LM 1.ochot.divadlo(Kocúrkovo)
veselohry(satira&irónia)
Kocúrkovo:nový učiť.(Sloboda)->všetci ho chcú na svoju stranu,vezme si dcéru star.uč.
Pán z Chudobíc(zeman.,na úpadku),rodina Tesnošilová(str.vrstva,hra na vyš.spol.vrstvu,pod papuč,Anička-rozman.,Honzík-lenivý),
učiteľ Sloboda(inteligencia)
Kocúrkovo(2)-Všetko naopak aneb Anička sa žení a Honzík vdává, Trasolítka, Starúš Plesnivec, Trinásta hodina, Bendegúz
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.