Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prehľad organických zlúčenín

metán
- bezfarebný výbušný plyn
- hlavná súčasť zemného plynu
- bez chuti, zápachu
- v prírode vzniká rozkladom celulózy, poľnohospodárskeho a mestského odpadu
- na vykurovanie a dôležitá chemická surovina
propán-bután
- palivo do varičov

Izooktán
-porovnávacia látka na určovanie kvality benzínu
-oktánové číslo 100
cyklohexán
-kvapalná látka
-získava sa z ropy
-rozpúšťadlo a surovina na výrobu silonu
-katalytickou dehydrogenáciou vzniká benzén
etylén (etén)
-ľahký, výbušný, bezfarebný plyn sladkej chuti
-získava sa z ropy
-významná chemická surovina
-vyrába sa z neho polyetylén, PVC, polystyrén, etanol
-rastlinný hormón (urýchľuje dozrievanie ovocia)
1,3-butadién
- základná surovina na výrobu syntetického kaučuku
- vyrába sa z butánu katalytickou dehydrogenáciou
izoprén (2-metyl 1,3-butadién)
-kvapaliny
-odvodené zlúčeniny = IZOPRENOIDY
-stavebnou zložkou prírodného kaučuku
-jeho polymér tvorí podstatnú zložku LATEXU (mliečna šťava niektorých tropických rastlín = kaučuk brazílsky)

etín
-bezfarebný horľavý plyn
-čistý = bez zápachu
technický = nepríjemne zapácha
-na zváranie a rezanie kovov s kyslíkom v špeciálnych horákoch (plameň = 3000°C)
-dôležitá chemická surovina
benzén
-horľavá, zdraviu škodlivá kvapalina
-rozpúšťadlo a chemická surovina
-výroba plastov a liečiv

toluén
-zdraviu škodlivá kvapalina
-výroba umeleckého sladidla = SACHARÍN, výbušniny TNT a kyseliny BENZOOVEJ
naftalén
-kryštalická zlúčenina
-nachádza sa v čiernouhoľnom dechte
-na výrobu organických zlúčenín (farbív)
vinilchlorid
-karcinogénny plyn
-polymerizuje na PVC
-v mäkčenej tvorbe = NOVODUR
v nemäkčenej tvorbe = NOVOPLAST
tetrafluóretylén
-polymerizuje na TEFLÓN
-stály, odolný voči kyselinám, zásadám a vysokým teplotám
chloroprén
-na výrobu CHLOROPRÉNOVÉHO KAUČUKU (polymér)
chlórbenyén
-kvapalina
-surovina na výrobu aromatických zlúčenín
trichlóretylén
-rozpúšťadlo

chloroform (trichlórmetán)
-prchavá kvapalina
-rozpúšťadlo
tatrachlórmetán
-jedovatá prchavá kvapalina
-rozpúšťadlo
-pravdepodobne má karcinogénne účinky
dichlórdifluórmatán (freón)
-kvapalina
-náplň do chladničiek, hasiacich prístrojov a rozličných sprejov
-automaty do chemických čistiarní
-nepriaznivé pre ozónovú vrstvu – obmedzuje sa jeho použitie v sprejoch

nitrobenzén
-žltkastá kvapalina mandľovej vône
-na výrobu ANILÍNU (aminobenyénu)
tritol, TNT (2,4,6 trinitrotoluén)
-jedovatá látka
-na výrobu výbušnín
-účinok jadrových zbraní sa meria na TNT
anilín (aminobenzén)
-jedovatá kvapalina
-výroba farbív a liečiv
1,6 hexándiamín
- surovina na výrobu nylonu
pyrol
-odvodzujú sa od neho prírodné farbivá (chlorofyl, hemoglobín)
pyridín
-odvodzujú sa od neho ALKANOIDY (jedovaté dusíkaté látky y rastlín)
- kofeín
- morfín
- kodeín
- kokaín
- nikotín
- nepriaznivé účinky na srdcové cievy
- spalné produkty podporujú vznik rakoviny pľúc
metanol
-prudko jedovatá, horľavá, bezfarebná kvapalina
-rozpúšťadlo, palivo pre rakety, chemická surovina

etanol
-rozpúšťadlo, chemická surovina, výroba alkoholických nápojov a teplomerov, dezinfekcia v lekárstve
-príjemne voňajúca, bezfarebná kvapalina
-škodí ľudskému organizmu
etylénglykol (etándiol)
-do chladičov motorov, výroba plastov, rozpúšťadlo, základná súčasť chladiacej zmesi
glycerol
-chemicky viazaný v tukoch
-výroba kozmetiky, výbušnín, srdcového liečiva
-kvapalina sladkej chuti
-plasty, celofán, kozmetika
-výroba GLYCEROL TRINITRÁTU
fenol
-výroba plastov, liečiv (acilp), farbív, pasticidov
-kryštalická látka
-leptá pokožku
kyselina pirková
-základná výbušnina EKRAZITu
-jedovatá zlúčenina
-žlté kryštáliky horkej chuti
-(a jej soli) zohriatím alebo nárazom explodujú
cyklohexanol
-surovina na výrobu syntetických vlákien
dietyléter
-prchavá kvapalina s narkotickými účinkami
-rozpúšťadlo

oxyrán
-získava sa oxidáciou eténu
-reakciou s vodou vzniká etándiol
formaldehyd (metanal)
-bezfarebný štipľavý plyn rozpustený vo vode
-na výrobu plastov
-40%-ný roztok je formalín
- dezinfekčný prostriedok
- na konzervovanie biologického materiálu

etanal
-prenikavo páchnuca kvapalina
-výroba voňaviek, liečiv a kyseliny octovej
acetón (propanón)
-prchavá, zdraviu škodlivá kvapalina
-pary so vzduchom po zapálení vybuchujú, rozpúšťadlo
-výroba farieb a lakov
cyklohexanol
-surovina na výrobu silonu
-vzniká oxidáciou cyklohexanolu
kyselina mravčia (metánová)
-bezfarebná kvapalina so štipľavým zápachom
-leptavé účinky
-v tele mravcov, komárov, včiel, chĺpkoch pŕhľavy, pote svaloch, moči
-na konzervovanie, na vyleptávanie vzorky na farebné plátno
kyselina octová (etánová)
-ostro páchnuca, bezfarebná kvapalina leptajúca sliznicu
-využíva sa pri organických syntézach (CHз-CO- acetyl), 8%-ný roztok = OCOT (konzervačná látka), OCTAN HLINITÝ (na opuchliny)
kyselina adipová (1,6hexánová)
-výroba nylonu
kyselina benzoová (benzénkarboxylová)
-biela, kryštalická látka
-antiseptické účinky

-soľ BENZOAN SODNÝ (konzervačný prostriedok)
kyselina tareftalová (1,4benzéndikarboxylová)
-výroba polyesterových vlákien
kyselina mliečna (2hydroxypropánová)
-vzniká mliečnym kvasením
-kysnutie mlieka, príprava kyslej kapusty, uhoriek
-potravinárstvo, výroba liekov
kyselina citrónová (2hydroxy 1,2,3propántrikarboxylová)
-pridáva sa do ovocných štiav a limonád
kyselina vínna (2,3dihydroxy 1,4butándiová)
-pridáva sa do ovocných štiav a limonád
kyselina salicylová (2hydroxybenzoová)
-výroba acylpirínu

kyselina para-aminosalicylová, PAM
-liek proti tuberkulóze
kyselina pyrohroznová (2oxopropánová)
-podieľa sa na stavbe bielkovín
kyselina alanínová (2aminopropánová)
-2aminokyseliny a αaminokyseliny sú základné stavebné zložky PEPTIDOV, BIELKOVÍN a HORMÓNOV
octan hlinitý
-octanová masť
benzoan sodný
-konzervačné činidlo

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk