referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenko
Štvrtok, 9. februára 2023
Ťahák z fyziky
Dátum pridania: 15.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: AlcaponeX
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 366
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Gravitačný zákon : Umožňuje vypočítať veľkosť grav. sily ktorou na seba dve telesá pôsobia. Fg
Odstredivá, dostredivá sila : sú dve sily rovnako veľké opačne orientované, ktoré existujú pri kruhovom pohybe.
Zvislý vrh nahor: je pohyb so začiatočnou rýchlosťou V0 smerujúci zvisle nahor. Teleso koná 2 pohyby: rovnomerný priamočiari a voľný pád.
Šikmý vrh nahor: Koná ho teleso, ktorému udelíme začiatočnú rýchlosť V0 v smere, ktorý zviera s vodorovnou rovinou uhol α. α = elevačný uhol. 2 pohyby rovnaké
1. Keplerov Zákon: Všetky planéty slnečnej sústavy obiehajú okolo slnka po kruhových dráhach (elyps) v ich spoloč. ohnisku je slnko.
2. KZ: Plošné obsahy opísané sprievodičom planéty za jednotku času sú konštantné.
3. KZ: Pomer druhých mocnín obežných dôb dvoch planét sa rovná pomeru tretích mocnín dĺžok hlavných polosí ich trajektórii.
Momentová veta: Ak na teleso otáčavé okolo pevnej osi pôsobí viacero síl otáčavý účinok týchto síl bude 0-ový.
Teleso sa neotočí ak M1=M2.

Ťažisko: je bod v telese, v ktorom pôsobí vlastná tiaž telesa. Určíme ho : ťažnicami, výpočtom, pokusom. Teleso sa môže nachádzať v týchto rovnovážnych polohách : rovnovážna poloha stála, poloha vratká, poloha voľná.
Jednoduché stroje: Páka = je tyč otáčavá okolo osi kolmej na pozdĺžnu os tyče. Pevná kladka : sa skladá z kolesa s polomerom R a hriadeľa s polomerom r. Kladkostroj :je sústava dvojíc pevných a voľných kladiek. Naklonená rovina : je rovina, ktorá zviera s vodorovnou rovinou ostrý uhol α. Ak posúvame teleso po naklonenej rovine pôsobíme silou F1“. Tiaž telesa : 1. F1 a 2. F2

Pascalov zákon: Tlak vyvolaný vonkajšou silou pôsobiacou na voľný povrch kvapaliny je v každom mieste kvapalného telesa rovnako veľký.
Hydraulické zariadenie: V hydraulickom zariadení môžeme vyvolať mnohonásobne väčšie tlakové sily , ako je sila , ktorou pôsobíme na piest v užšej nádobe.
Hydrostatický tlak: je priamo úmerný hustote kvapaliny a hĺbke miesta pod voľným povrchom kvapaliny.
Archimedov zákon: Teleso úplne ponorené do kvapaliny je nadľahčované hydrostatickou vztlakovou silou, ktorej veľkosť sa rovná tiaži kvapaliny rovnakého objemu, ako je objem ponoreného telesa.

Prúdenie kvapaliny: Ustálené prúdenie ideálnej kvapaliny: Rôznymi prierezmi prejde za rovnaký čas rovnaký objem kvapaliny.
Rovnica spojitosti: Pri ustálenom prúdení ideálnej kvapaliny je súčin obsahu prierezu potrubia a rýchlosti prúdu pre všetky prierezy stály.
Bernouliho rovnica: Je vlastne zákon zachovania energie prúdiacej kvapaliny. Kvapalina vo vodorovnom potrubí ma 2 druhy energie: Kinetickú a tlakovú.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.