Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literatúra Lyrizovaná próza

Tido Gašpar - zbierka noviel Hana, Deputácia mŕtvych, Karambol, Buvi-buvi, Červený koráb, Námorníci, V cudzine a iné rozprávky; Ján Hrušovský - Zo svetovej vojny, zbierky poviedok a noviel Pompiliova Madona, Zmok, Dolorosa, román Muž s protézou, Peter Pavel na prahu nového sveta, Jánošík, Dráma na ostrove, Prízrak, Pohroma, kniha noviel Stalo sa v našom mestečku; Gejza Vámoš - zbierka noviel Editino očko, román Atómy boha, Odlomená haluz (Na voľné krídla, Poludňajšia horúčava, Večerný vánok), novela Jazdecká legenda; Ivan Horváth - Mozaika života a snov, Človek na ulici (cyklus noviel Bratia Jurgovci, novela Laco a Bratislava), novela Strieborný prach, súbor noviel Vízum do Európy, Život s Laurou; Jozef Horák - zbierka noviel Biele ruky, zbierka - Zahmlený návrat, román Hory mlčia, Legendy, zbierky povestí Sitniansky vatrár, Sitnianska biela skala, hist. román Zlaté mesto, pokr. Smrť kráča k zlatému mestu; Ján Bodenek - román Ivkova biela mať, Zapálené srdce, zbierka noviel Svetlá na bublinách, Legenda o láske, román Kríž profesora Hunku, súbor poviedok Z vlčích dní, zbierka noviel Na starom grunte, román Katastrofa (film Skalní v ofsajde); Ľudo Ondrejov - zbierka noviel Martin Nociar Jakubovie, zbierka veršov Bez návratu, pre deti Rozprávky z hor, básnická zbierka Pijanské piesne, cestopisy Africký zápisník, Horami Sumatry, Príhody v divočine, trilógia Slnko vystúpilo nad hory (Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin, Na zemi sú tvoje hviezdy), zbierka próz Šibeničné pole; Dobroslav Chrobák - súbor noviel Kamarát Jašek, poviedka Les, novela Drak sa vracia; Margita Figuli - próza Uzlík šťastia, zbierka noviel Pokušenie (Uzlík tepla, Rubári, Príval), novela Tri gaštanové kone, hist.

román Babylon, románová kronika Mladosť, Adrianina niť, román Víchor v nás; František Švantner - poviedka Výpoveď, súbor próz Malka, román Nevesta hôľ, novely Dáma, Sedliak, Kňaz, Ľudská hra, List, román Život bez konca; Hana Zelinová - zbierka próz Zrkadlový most, román Prístav pokoja, románová trilógia Anjelská zem, Hora pokušenia, Dievočka, vstaň!, román Diablov čardáš, trilógia Alžbetin dvor, Volanie vetra, Kvet hrôzy, trilógia Hodvábna cesta, Smäd, Kľukatý let motýľa, próza Jakubko

Lyrizovaná próza:
-rozpor medzi snom a skutočnosťou, odklon od mesta a prikláňa sa k dedine a prírode, príroda sa stáva jednou z postáv (personifikácia prírody), tajomnosť a záhadnosť, rozlet fantázie a predstavivosti, oslabenie dejovosti, témy l.p.: láska, priateľstvo, česť, príroda, detstvo, domov, postavy: chudáci, zbojníci,
a) ornamentálna próza - ornamentalizmus, čiže ozdobnosť jazyka a štýlu súvisel s úsilím povýšiť tvar literárneho diela na úroveň, kt. by zodpovedala modernistickým európskym prúdom
- Tido Gašpar, Ján Hrušovský, Ivan Horváth, Gejza Vámoš
b) lyricky tvarovaná próza - voľne nadväzuje na ornamentálnu prózu, zakladá na zmyslovom vnímaní skutočnosti, Jozef Horák, Ferdinand Gabaj, Mária Topoľská, Ján Bodenek
c) próza literárneho naturizmu - esteticky najvýraznejšia, dominanta - rozprávkovo-mýtický epický princíp, Dobroslav Chrobák, František Švantner, Ľudo Ondrejov, Margita Figuli
dedinská tématika, neskôr vrchárska.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk