referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Štvrtok, 8. decembra 2022
Minerály a horniny
Dátum pridania: 10.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Zdenuskaaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 642
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Mechanické vlastnosti – Hustota ς =m/v prejav hustoty v hmotnosti minerálov ( rozdeľujem na ťažké a ľahké) Tvrdosť – odolnosť voči poškodeniu ( rozdeľujem na mäkké a tvrdé), Štiepateľnosť– oddeľovanie pravidelnej plochy, Lom – rozpadne sa na rôzne časti
Stupnica tvrdosti: 1. mastenec - poškodenie nechtom - 2. kamenná soľ, 3. kalcit – poškodenie medeným plieškom, 4.fluorid – pošk. oceľovým klincom, 5. apatit – pošk. pilníkom, 6. živec, 7. kremeň, 8. topás, 9. korunt, 10. diamant – 8.9.10. = rýpanie do skla, iskrenie.
Optické vlastnosti – Farba – farebné, sfarbené, bezfarebné, Vryp – prášok, kt. zanechá minerál pri trení o keramickú doštičku = rovnaká farba minerálu aj vrypu, rôzna farba min. ako vrypu, biely vryp, Priepustnosť svetla – priehľadné(prepúšťa svetlo úplne), priesvitné(prepúšťa svetlo čiastočne), nepriehľadné(neprepúšťa svetlo),Fyzikálne vlastnosti – tepelná a elektrická vodivosť, magnetizmus, žiaruvzdornosť, Chemické vlastnosti – rozpustnosť minerálu vo vode alebo v iných zlúčeninách.

Význam horninového a minerálneho bohatstva: V minulosti – doba kamenná, bronzová, železná = vytvorenie ohňa, zbrane, nádoby, ozdoby, obsah, kovy. V súčasnosti - platidlo, priemysel, elektrotechnika, stavebníctvo, zdroje energie = uhlie, ropa, zemný plyn, urán..., Rudy – Rudné minerály – získavajú sa z nich kovy, Nerudy – nerudné minerály – majú rozsiahle využitie. Ochrana významných minerálov: Dôvoď ochrany – zriedkavý výskyt, malé množstvo, význam minerálov, Druhy – Libethenit – nález. 1823 Ľubietová, tvorený chem. prvkami = meď, zinok, cín. Dillnit – nález. 1823 Banská Bela, zlúčenina = fluóru a chlóru, Aragonit (železný kvet) – Ochtinská aragonitová jaskyňa, obsahuje vápnik, Opál – Dubník, obsahuje = kyslík, kremík, vodu, Holubníkový kremeň – Banská Štiavnica, názov podľa tvaru kryštálov.

Geologické procesy a ich zdroje energie: Vnútorné – sopečná činnosť, zemetrasenie, premena hornín, horotvorná činnosť = Energia – teplo zemského jadra, zemská príťažlivosť, Vonkajšie – činnosť vetra, činnosť vody (tečúca, more, ľadovec), zvetrávanie = Energia – slnečná energia, príťažlivosť Mesiaca, zemská príťažlivosť. Hlbinné horniny vyvreté: Vznik – v Zemskom telese (stuhnutím magmy pod povrchom zeme), Druhy – Žula, minerály = Kremeň, Živec – Draselný - Ortoklas(svetlohnedý), Sodno-vápenatý – Plegioklas(sivobiely), Sľuda – Tmavá – Biolit, svetlá – Muskovit, Gabro a Diorit – skladajú sa zo svetlých minerálov ako sú Amfibol, Kremeň, Olivín, Labradorit, Pegmatit. Sopečná činnosť: Sopka – miesto preniku magmy na zemský povrch. Zloženie sopky – magmatický krb (kotol), sopečný kužeľ, sopečný komín (sopúch), sopečný kráter. Poškodenie sopečného krátera – niekedy zaplavením vody nazývaný Kaldera. Druhy sopiek podľa vzniku – nasypané (vznik pri výbuchu – tvoria ju sopeč. vyvrhliny), lávové (vyliate), vrstevnaté (výbuch + láva). Sopky- Aktívne a Vyhasnuté. Vznik z horúcich prameňov, gejzírov. Výlevné horniny: Vznik z lávy. Druhy – z riedkej lávy = Čadič (pyroxén, amfibol, kremeň, živec), - z hustej lávy = Ryolit, Pemza, Sopečný tuf, Sopečné sklo (obsidián), - z prechodnej lávy = Andezit. Lokality výskytu Štiavnica, Kremnické vrchy, Cerová vrchovina, Vihorlat.

Rudné minerály: obsahujú kovy. Vznik v miestach bývalej sop. činnosti. Druhy: - Zlato – (kov zlato), Striebro – ( kov striebro), Galenit – (kov olovo), Pyrit – (kov železo), Chalkopiryt – (kov železo a meď), Antimonit – (kov antimón + NT, MF), Siderit – (kov železo), Sfalenit – (kov zinok). Výskyt – (Rudňany, Slovinky, Revúca, Rožňava, Kremnica, Štiavnica, B. Bystrica, Brezno). Horotvorná činnosť a poruchy zem. kôry: Horotvorná činnosť – vznik pohorí sop. činnosťou, vznik poruchami zem. kôry. Druhy porúch zemskej kôry – Vrása = priama, šikmá, ležatá, Príkrov – vznik roztrhnutím, rameno ležatej vrásy, Priekopová prepadlina – vzniká pri poklese krýh hornín pozdĺž zlomov, Hrast – stupňovitým zdvihnutím krýh, Prešmyk – vzniká pri pôsobení tlaku, keď sa blok zdvihne nad druhý. Posuv – je výsledkom pohybu krýh zemskej kôry vo vodorovnom smere. Pevné, pružné horniny sa pôsobením tlaku lámu. Vznikajú pukliny. Ak tlak pretrváva, nastáva pozdĺž pukliny pohyb a vzniká zlom. Zemetrasenie: Vnútorný geologický proces, ktorý vznik pohybom litosferických dosiek. Druhy zemetrasenia – tektonické (poruchy zemskej kôry – zlom), sopečné (pohyb magmy), závalové (kameňolom, prepadnutím stropu). Ohnisko – miesto vzniku zemetrasenia v kôre. Epicentrum – miesto najväčších prejavov. Meranie zemetrasenia – Richterova stupnica (9°M), Mercalliho (12°M).

Magnetúda – jednotka. Premena hornín: Premena hornín (metamorfóza), vzniká v dôsledku pôsobenia tlaku. Pri premene hornín sa mení usporiadanie minerálov a tým aj vlastnosti horniny. Miesto vzniku premeny: hornín – Kontaktná = malé územie, Regionálna = veľké územie. Pri premene hornín sa menia výletné horniny na usadené, tie sa menia na hlbinné. Premenené horniny: Vznik vplyvom vysokej teploty a tlaku. Chemické zloženie týchto hornín sa pri premene zachovalo. Druhy: Fylit – (kremeň, sľuda), Svor – (kremeň, muskovit), Mramor – (vápenec, kalcit), Rula – (kremeň, živec, sľuda). Premenené minerály = Grafit (tuha), Granát, Magnezit (magnetovec)
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.