Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biológia - zhrnutie

hygiena skolskeho prostredia – 1. teplo – mikroklíma (ovzdušie-chem vlast,prach+teplota+prúdenie a vlhkosť vzduchu) efekt tepelnej pohody=interakcia mikroklímy+ termoreguláciou organizmu; človek 15kg vzduchu/deň; ďalší vplyv: tlak a kvalita vzduchu; vykurovanie- miestne a ústredné 2.osvetlenie: A prirodzené (denné) – slnečné lúče, nedostatok: krivica=rachitis, nadbytok: zápal spojiviek; kvalita osvetlenia závisí: intenzita sln. žiar., umiestenie, okná, orientácia, farba stien; svetelný koeficient: pomer zasklenej plochy okien ku ploche dlážky (1:4); koeficient prirodz. osvetlenia: pomer osvetlenia ku pomeru osv. v exteriéry (1,5%) B umelé: žiarovky a žiarivky (-vyššia intenzita osvetlenia, nevýhoda: stroboskopický efekt = očná porucha), umel. osv.: priame(nepoužíva sa), polopriame a nepriame (min 150lx) – v luxoch 3. zvuk, hluk: vonkajší a vnútorný, učebne 45dB, Lehmanove hlukové hladiny: 1 bezvukovosť –labor, škodl 2. relatívne ticho do 30dB 3. relatívny hluk do 65 dB – rozhoduje cit. vzťah 4. absolút hluk –škodl 5. škodlivý hluk do 130dB – poškod. sluchu 6. bolest. hluk – okamž. poškod. sluchu 3. voda – medzimodzog – riadi príjem tekutín – smäd, výdaj tekutín močom (za pomoci zadný lalok hypofýzy + ôra nadobličiek); pit. voda – číra, osviežujúca, bez zápachu + F, I, nie choroboplod. zárodky 4. odpadky, čistota, hygienické zariadenia a zásady;.Škol. výkonnosť je ovpl. Pôs. Vonk. I vnút. Faktorov. Vyuč.proces je poznávací proces. Základom učenia sú psychické a senzorické deje v organizme.Zákl. psy. Činosti sú mechanizmy riadenia bdelosti CNS Ku vnút. Podm. Šk. práce patria:-vlaastnosti osbnosti, psychické stavy, telesno-zdrav. Predpoklady: Ku vonk. Podm. Škol. Práce patria:-podmienky prostredia=mikroklíma, svetlo, hluk-chem. Faktory-zneč. Atmosf., biolog.fak.-obsah mikróbov v prostredí, prac. poloha žiaka Učenie=zložitý psychický dej-kladný vzťah=dobré výsledky, nezáujem=min. výsledky.Z fyziologického hľadiska predstavuje učenie pre rastúci a vyvíjajúci sa organizmus dieťaťa vždy PRÁCU.Z hyg. hľadiska je mimoriadne významná zásada primeranosti výučby, dôležité stanoviť normu záťaže dieťaťa..Vyučovanie má vždy zásady fyziologické. Biologcký zákon= následkom vykonanej práce je únava z činnosti. – vyvoláva v ÚCSústave a tým v celom organizme.. Z biolog. hladiska ide o ochrannú reakciu mozgovej kôry.;Práca sa strieda s odpočinkom. Odpočinok=návrat k normálnym funkciám. diferencia=vzdialenosť sedadla od prac. dosky (malád.=nízky stôl, veľká d.=vysoký stôl) dištancia=vzťah prednej strany prac. dosky k prednej strane sedadla (kladná, nulová, záporná)
Domáca príprava žiaka
Podľa veku 1.2. r -1h, 3.a4.r. 1,5-2h,5 r.a viac 2 hod/deň; Spánok-6-7=11h, 8-10=10,5h, 10-12=10h, 13-15=9-9,5h, - nedodržiavanie = zlý zdravotný stav; Pred začiatkom dom.prípravy aktívny odpoťinok 1-1,5hod. Dom.prípr.=internzívne uč. s prestávkami 10min. Začať medzi 15-16h.. nie večerUkončť u žiakov ZŠ do 18h.a SŠ do 20hod.
Poruchy zdravia škol.veku
Držanie tela, chyba zraku- svetlo, okuliare, prenosné ochorenia-respiračné a alimentárne ochorenia, stres, úzkostné stavy; Preťaženie -2fázy,1.-klesá schopnosť sústrediť sa, nepozornosť, nekľud.2fáza=útlm, strata záujmu o prácu, ospalosť==Preťaženie a oslabenie CNS čo môže spôsobiť:nezrelosť nervových centier, poškodenie mozgových centier v dobe vývinu a dozrievania CNS, precvičovanie ľavákov- NESMIE SA Funkčné poruchy CNS delíme na 2 veľké skupiny: - porucha udržania pozornosti s hyperaktivitou a – neurózy.

1. pomoc – 1. technická – vyslobodenie postihnutého 2. predlekárska – najnaliehavejšie ošetrenie (resuscitácia= lieč. postupy zamerané na základ. život. funkcie) 3. lekárska; bezvedomie – 1. či dýcha 2. kontrola priechodnosti dýchac. ciest 3. stabilizovaná poloha 4. pravid. kontrola dýchania; po odstr. cudz. telies→nedýcha→umelé dýchanie (z pľúc do pľúc: záklon hlavy,stlačiť nos. dierky, nadýchneme, ústami vzduchotesne 2x vydýchneme; z úst do nosa – poran. úst. dut. – 2 pomalé vdychy1,5-2sek, každých 4-5min tlakom dlane vytlačiť vzduch zo žalúdka v sediacej polohe) zastavenie krvného obehu = bezvedomie, nedýcha, bez pulzu, rozšírené zrenice → postup masáž srdca: 1. vodorov. poloh, 2 dlaň na výbežok hrud. kosti, 3 stáčať 4-5 cm hlboko (100 stač/1min) kombinovať s umel. dýchaním (15 stlač. hrud + 2x vdych alebo 5 stlačení + 1 vdych) krvácanie: vonkajšie a vnútorné; vonk: tepnové, žilové, vlásočnicové, zmiešané; tepna – zastaviť holou rukou, ľah; inak: tlakový obväz, tlakové body, šrtidlo, vnút. krv: vodor. poloha na chrb, zdvih. dol. konč., nie jedlo ani nápoje! šok: ticho, teplo, tíš. bolesti, tekutiny+ vodor. poloha na chrb, zdvih. dol. konč popáleniny- (4 stupne: 1 sčerv kože, 2 pľuzgiere 3 poškod. podkožné väzivo 4 celá hrúbka kože, sval, kosti)) 1 studená voda 20 min (alebo ľad, mokrá látka), sterilný obväz elektr. prúd – vyp. el. prúd vyvrtnutie - znehybniť+ octan vykĺbenie – znehybnenie+ obklad zlomenina 1 zatvor (opuch) 2 otvor; otvor – ošetriť ranu, znehybniť
DROGA je látka, ktorá, ak je vpravená do živého organizmu, môže pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií..Je akákoľvek prírodná či syntetická substancia, ktorá po vpravení do živého organizmu mení jeho jednu či viac psychických či fyziologických funkcií; Závislosť- je samotné ochorenie, ako ostatné psychické ochorenia= porucha; Narkománia nadšenie, nekritické zaujatie (pri tlmivých drogách); Toxikománia = zaujatie jedmi MANIA=strata miery a schopnosti počínať si rozumne; návyk-psycholog. závislosť; drog. závislosť –psych+fyzický stav vyplývajúci zo vzájomn pôsobenia medzi živ. organizmom a drogou, nutkanie brať drogu stále (pravidelne) polymorfná závisl. – záv. od viacerých drog; psych. záv.=túžba opakovať subjektívny príjemný zážitok, somatická záv.=organizmus závislý od psychoaktívnej látky sa prispôsobil, zaradil ju do látk. výmeny, prerušenie prísunu→abstinenčné prízn.; intoxikácia=užitie psychoakt. látky v dávke, kt. prekračuje hranice individ. tolerancievyvoláva zmeny psych a teles funkcií abstinet=jedinec, kt si nevpravil drogu do organizmu konzument=po 1. vpravení drogy úzus =užívanie s oprávnenými záujmemi jedn. a spoloč. abuzús=príliš veľa, často, v tehotenstve;
fenomén snehovej gule –kratšie prestávky medzi podaniami; fetálny alkohol syndróm=nadmer. užívanie alkoholu v tehot→poškod. plodu; metadon=syntet. opiát na liečbu heroínu; marihuana – Holandsko, Portug dekriminalizovanie, crack=najnebezp. kokaín; kofeinizmus=najnevinn toxikománia (5 šálok denne) halucigény→fenomén depersonalizácie (čas plynie pomali, zmena telesných proporcií, lietanie) a flash back efekt – (LSD) prepuknutie stavu intoxikácie po niekoľkých hodinách až rokoch bez podania drogy; nikotín=mitotický jed pôsobí priamo na centr. nerv sys, CO – väzba na hemoglobín, kyslík sa nemôže navazať, ďalej vplyv: reprodukcia, plodimpotenciaskorá menopauza, vplyv na metabolizmusestrogénov a androgénov, rakovina(pľúca, krčok maternice), ochudobnenie matersk. mlieka o vit C a otrava dieťaťa nikotínom; lieča: NTN (žuvačky, náplaste); prevencie: 1. primárna (info, kto ešte neužíval) 2. sekundárna(oslovovať rizikové skupiny) 3. terciárna (kto má znaky závislosti, absolventi liečenia)

Tráviaca sús - ústna dut – slinné žľ 1.veľké –sliny pri podrážd (počelustná, podjazyková, príušná) 2.malé – nepretržite; pialín – rozkladá cukry v úst.dutine →nosohltan→hltan→príchlopka→pažerák (potrava prechádza, chráni žalúdok) →žalúdok (gaster) – veľké zakrivenie curvatura minor+ malé curvatura major =orgán, kde prebieha trávenie (žalúdoč.šťava+vody+HCl+enzým pepsín) →tenké črevo (vstrebávanie, 6-7m dlhé, 40m²): dvanástnik, láčnik, bedrovník→hrubé čr (slepé črevo, výbežok apendix –limfatické tkanivo nahrádza jeho funk po odstránení, bederník, vzost č, priečna č,zostupná č, esovitá č→konečník; enzýmy: bielkov- pepsín ( žalúdok) + tripsín (pankreas), tuky – libaza(pankreas), cukry – amilaza(pankreas), pankreatída – zápal pankreasu (enzými sa vylučujú už v pankrease, majú sa až do dvanástnika; správ.výž: biel 25%, tuky 15%, cukry 60%; Tuky – rozklad – žlč, tvorí sa v pečeni →žlčník (sa zahusťuje) →žlčovodom→sa spojí pankreatický vývod→dvanástnik, žlč aktivuje libázu – tá rozpúšťa tuky na glycerol+mastné kyseliny; detská libáza –do 4.rok v žalúdku rozklad tukov; pečeň (hepar) – produkcia žlče, najväčší rezervoár krvi, odbúravanie toxic. lát., ADH alkoholdehydrogenát – enzým, kt. nás chráni pred alkoholom, u detí – 6.-7.r. zač. tvorby ADH, svalovci – voda v svaloch→pomalšie sa opijú, pečen-výborné regener. schopnosti, zásobáreň Fe (malé deti – odstav.bruško→pečeň), alkohol sa rozkladá skôr ako bielkoviny a tuky; hepatitída A,B –vakcíny, C – nie je vakcína; pankreas (=podž.žľaza) –amfoterná (obojaká) žľaza, produkuje inzulín, lipázu, amilázu, tripsín; tvorba inzulínu v Langerhansenových ostrovčekoch, ak málo→cukrovka mellitus; inzulín v krvi →glukóza→svaly→spaľovanie glukózy→energia; glukóza=jednod. cukor; čím menej pohybu→nepoužitá glukóza sa premení→glykogén (zásobný cukor), ukladá sa v pečeni a svaloch, môže sa uvoľniť v hladovaní→znova glukóza; ak je veľa zásob→tik!; v mozgu→O²+glukóza;

hormóny=žľazy, kt. sa vyluč. priamo do krvi: 1. hypofýza (v klinovej kosti) 2.štítna žľ. 3.detská žľ. –týmus 4.podžalúd.žľ.-inzulín 5.nadobličky 6.pohl.žľ; hypofýza: 1.pred.lalok- adenohypofýza →nadriadená všetk. os. horm., rastový h. →nanizmus –málo→malé deti, gigantizmus, infantilný-detsk.zn. v dosp, , vplyv i na gonadotropné h. 2 neurohypofýza – oxytocín – mat. mlieko- výstrek + pôrodné sťahy, antidiuretický h. – dostatok H2O v tele; štít.žľ. – thyroxín – látk. metabolizm, rozvoj neur. sústavy, v tehotenstve – málo horm→idiocita; nadobličky: dreň – adrenalín (stres. horm) + kôra – androsteron – akné (glukokaditority – na regul. minerálov)

Pohlavní ústrojí Muž: semeníky, nadsemeníky , chámovody , semenné váčky , prostata, penisVarlata / semeník / zde se v pohlavní dospělosti tvoří spermie Nadvarle / nadsemeník / spermie dozrávají , jejich vývoj trvá 75 dnůSemenné váčky jsou na zadní straně močového měchýře , ústí do močové trubice , obsahují živné látky nutné pro pohyb spermií.Prostata - začátkem prostaty jsou společné cesty pro močovody a pohlavní ústrojíPenis – slouží k pohlavnímu styku a močení , je tvořen houbovitýmitělesy, které se mohou naplnit krví . Vnitřkem prochází močová trubice. Na konci je žalud , který kryje předkožkaSmegma – maz pod předkožkou , který muže vyvolat rakovinu při nedostatečné hygieněKrypto – znamená poruchu, že nesejdou varlata; Neplodnost muže - impotence azoospermie / nepřítomnost zralých - nekrospermie / přítomnost mrtvých nebo nepohyblivých spermií / Žena: - vaječníky, vejcovody, děloha / utera /, zevní rodidla Vaječníky zde dozrávají vajíčka a tvoří se ženské pohlavní hormony / estrogeny- Vejcovody trubicový orgán mezi vaječníky a dělohou , dochází zde k oplodnění vajíčka spermií- Děloha svalový orgán vystlaný sliznicí ; Neplodnost ženy : zánět vaječniků, neschopnost / uhnízdění „ nidace „ / vajíčka , Vazokonstrikce – zúžení cév z kouření „ nikotin Vazodilatace - rozšíření cév Xenobiotika - látky vnějšího prostředí , které se dostávají do těla ženy / alkohol, Kouření, léky

ontogenetický vývin(=vývin jedinca od jeho vzniku až po zánik): 1.prenatálny 2.postpren.; prenatál: 1.blastogenéza 14dní 2.embionálne 2mes 3.fetálne 10mes; hierarch.ľud.org: gén→DNA→chromozóm→jadro→bunka→tkanivo→orgán→sústava→organizmus; bunka: 1.telová (somatická) 46 chromoz 2.pohlavná (gaméty) 23 chrom.; CH:44-A+XY, D:44-A+XX; chro. aberácie (=zmena, porucha v počte): 1.trizómia 47 chr, 2.monozómia 45, 3.translokácia (presum chrom z 21 páru na 13,15) 4.delécia (=strata chrom);
Dawn.syndr.-vznik: 1.triz (na 21páry 3 ch) 2.translok(→lokálna triz 13,15ch) →horšie=dedičné 30%pravdep.ak 1 dieťa, tak aj druhé; zisť: hladina alfafetoproteínu APT –ak málo→DS(amniocentéza 15.týž); spermie vývin 75dní v semenotvorných kanálikoch, v ledigových bunkách→testosteron; nadsemeníky→semenovody→prostata→moč.a pohl org spoločné→moč.trubica; smegma=maz pod predkožkou, kriptorchizmus=nezostúp.semenníkov-porucha; pannen. blana=hymen; Príč. neplodnosti: MUŽ: 1.impotencia (nehromaždenie krvi) 3.nekrospermia (spermie sú mŕtve) 2.azoospermia(netvorba spermií) Žena: 1.neschopnosť midácie(uhniezdenia) 2.vazokonstripcia (zzúž. ciev) vaječník (uterus)→gráfof folikul→žlté teliesko→progestrín, fajčiarky- málo kyslíka, sliznica nevytvorí podmienky na graviditu); počas tehotenstva: 1.fatálny tabakový syndróm 2.fat.alkohol.syn.
1.mes: blastogenéza –zač.splynutie S+V vo vajíčkovode (vajíčko dozrieva v Graafových vačkoch-folikulách 28 dní), S+V=zigóta→2dni morula→2-3dni blastocysta (=vytvár. 3 zárodočných listov: 1.ektoderma-vonk.pokožka, 2.endoderma –vnút-svaly,tráv.sús 3.mezoderma-stred), prichádza k uhniezdeniu (midácia) blastocysty väčš.na maternici; 2.mes: koniec zárodkov.obdob, koniec tvorby zárodkov orgánov=organogenéza dokončná, srdce+pečen sú aktívne; 3.mes: vytvor.placenta, zmena spôsoby výživy, prvé pohyby plodu 4.mes: plod kope, aktivita tráv.sústavy, LANUGO –pokrytie chĺpkami 5.mes: tvorba hnedého tukového tkaniva-reguluje termoreguláciu, presun očí z bokov dopredu, plod pokrytý mazom, žena-tehotenské škvrny 6.mes: intenzívny rast,ženy-problém so žlčníkom 7.mes: vytvár. očných mihaln, vytv. hemoglobínu, biele tukové tkanivo; rizik teh→nedonos. dieťa 2500g (ale môže byť zrelý plod) 8.mes:laktácia pôsobením androgénu (muž.horm) prenikne do placenty zmení sa na estrogén spolu s prolaktínom→tvorba mlieka (mledzivo), oxitocín – zmršťuje mliekovody, aby sa dostalo do bradavky a pri pôrode posilňuje hladké svalstvo; strie –praskliny, u chlapčekov-zostup semenníkov; 9.mes: uši prestávajú odstávať, tvorba chrupaviek, stráca sa lanugo 10.mes. fázy pôrodu: otváracia, vypudzovacia, placentárna, do 30sek plad samostat dýcha; apgarove skóre 10 bodov; hypotrofický plod –podvýživený, 10mes, ale 2500g –horšie ako nedonosený;
NOVOROD. obd: 1 mes (zahojenie pupč šnúry), zmena prostredia (tekut→plyn), zmena dýchania (predtým placenta), zmena spôsob. výživy (predtým z krvi), každý znak tela určený dvojicou génov, lebka – 2 fontanely: malá (temeno-záhlav), veľká (čelo-temeno); surfaktant – látka v pľúcach novorodenca, aby začalo dieťa dýchať, SIDS (u fajčiarok)-náhl.úmrtie, 60% novorenc. →novoroden. fyziologická žltačka (červ.krvinky-hemoglobín sa rozpadá na bilirubín); fetálna erytroblastóza – vyplavovanie nezrelých červ. krviniek, erytroblasty neprepúšťajú kyslík, tvorba bilirubínu, kt. sa dostáva do mozgu→poškodenie, ak žena Rh neg, plod nevytvára protilátky →nebezpečné pre dieťa; ľavorukosť-pravá hemisféra (mozog) Dojčenecké (do 1 roka), dojčenie(= sterilita, hladina obrann. látok (u matky), ľahko stráviteľné (2hod), imunita – zvyšovanie), prerezávanie zubov – spodné rezáky, dieťa narastie 20-25cm/rok, formovanie chrbtice (lordóza-dopredu, kyfóza-dozadu, skolióza-do strán), vek dieťaťa: biologický, kalendárny, kostný, zubný Batolivý (1-2r): rozvoj mozgu, rozvoj reči, ukončenie prerezávania zubov i1i2cm1m2 (20ks) predš.vek (3-6r) – formuje sa pohlavý imorfizmus, najpokojnejšie štádium; predšk vek: dentes pernamentes – tr. zuby, obd. „prvej vytiahlosti“, detská libáza v žalúdku do 4. roka, 6-7 r „dobudováva sa“ žalúdok; puberta-st.šk.vek (10-15r) pubesco=dostávam ochlpenie, nástup spôsobujú gonadotropné hormóny(produkuje ich hypofýza –podmodzg.žľaza); pohlav.dospievanie a somatické zmeny; gonády= 1.semenníky→testosterón→1. polúcia 2.vaječníky→sekund.pohl.znaky→menarche (1menzes); rast do výšky u dievčat sa spomaľuje nástupom pohlav. horm. rastové sa spomaľujú, puberta: 1.predčasná 2.oneskorená; adolescencia 15-20r – ukončenie teles vzrastu
zdravie=stav úplnej fyzick, mentál a sociál pohody = funkčné optimum aktívnych a reaktívnych život. prejavov človeka =dynamický dej, kt sa stále mení; stratégia: 1ochrana z. 2rozvíjanie z. 3prevencia; cukry=zdroj energie, vláknina=podporuje činnosť čriev, zniž. srdc-ciev ochor, tuky-lipidyénergia, vstreb. vit A,D,E,K; choresterol 1 LDL=zlý (obezita) 2 HLD=dobrý; bielkoviny-proteiny=stavebné látky; vitamíny=biokatalyzátory 1. rozp. v H2O: V B1 – thiamin – metabolizmus cukrov (beri-beri), V B2 –riboflavín – uvoľ. energie,metabolizm. cukrov a bielkov (kožné a očné chor), V B3 – niacin, kys. nikot. –metabolizmus všetk. živín, zniž. koncentr. choresterolu (depresie,hnačky→pelarga) V B6 – metabolizmus bielkovin a tukov (kŕče, nevoľnosť) V B12 –kobalamin – červ krvinky,nerv system (zhubná chudokrvnosť) V H –biotin-premena tukov a bielkovin (poruchym metabolizmu, kožné+črev zápaly) V C-kys. askorbová-odolnosť organizmu, vstreb. Fe, hojenie rán, pri tvorbe hormóno, zniž. choresterolu (skorbut) 1. rozp. v tukoch: V A-retinol – funkc. kože a slizníc (šeroslepota) V D-kalciferolvstrebáv. Ca (krivica=rachitis) V E-tokoferol – ochranca tkanív, prevencia rakoviny, antixiodant V K- zrážanie krvi (zvýšené krvácanie) MINER. L sodik+draslík –udržujú H2O v tkanivách, vápnik-kosti, zuby, srdeč. rytm,nerv a sval funkcie (osteoporóza) fosfor – kosti horčík – nerv. systém železo – prijímať a odovzd O2 (anémia) zinok –hormóny (poruch rastu, vypad. vlasov) jód –štít. žľaza (hrvoľ) selén - prevencia rakoviny, antixiodant fluór – zuby H2O 60-80% hmotnosti; adíva= cudzorodé chem.l=E (konzerv prostr, farbivá, emulgátory, stabiliz)
OCHORENIA: dýchac cesty, zraku, ortopedické, alergické, zub.kaz; obezita – nadm. hmotnosť spôsobená nadmerným zmnožením tukového tkaniva, BMI=hmotnost. telový index (podiel hmotn kg a výšky m²; ideál:20-25) →choroby srdca, vys. krv. tlak, cukrovka, postih kĺbov; PSYCH CH: 1bulímia= pravidelné nekontrolovateľné záchvaty prejedania sa+vyprovokované zvracanie+preháňadlá; 2anorexia=nadmerný strach z prejedania sa, výrazná chudosť, poruchy menštr cyklu (dievč 15-17r), odmietanie stravy; vegetariánstvo(nevhod do 15r): 1egánstvo-rastl, 2laktovegetariánstvo+mlieko, syry; laktoovovegetariánstvo+vajcia; semivegetaránstvo+ryby, hydina

Inf.och.- spôsobujú ich choroboplod.zárodky=mikroorganizmy, cudzop červy; Zákl.články epidem.procesu: 1.prameň nákazy,2. prenos nákazy, 3.vnímavý jedinec; 1.chorý človek, zviera, bacilonosič, hmyz tele ktorého je pôvodca nákazy, chorí vylučuje infekčný agnes rôz.spôs.:sekret dých.ciest, moč, stolica, krv, hnis. 2. Prenos nákazy priamo stykom s chorým, nepriamo cez predmety, kvapôčkovou nákazou.; 3.Vnímavý jedinec –nemá dostatok obranných látok v teleVznik a šírenie ovplyvňujú faktory prírodné, sociálne, ekonom., zdrav. Starostlivosť, rizikové pracoviská..I.CH. začínajú prienikom agnes do kože alebo sliznice =bránou vstupu odreniny.Cez kožu preniknú iba larvy zooparazitov.; Guľovitémikr.=koky,2=diplokoky,retiazka=streptokoky, hroznovitý zhluk= stafylokoky.; Rovné sú bacily, špirálové sú spirily. Ochorenia môžu byť spôs. Aj plesňami a kvasinkami. Najmen. Choroboplod.zár.je vírus.Formyinfekč.och.1.Epidémia-hrom výskyt,2.Pandémia-rozs epidémia, 3.Endémia-opakovaný výskyt inf choroby, 4.Sporadický výskyt; Priebeh inf.och.1.Inkubačná doba-od vstupu choroboplod.zár. do tela po prvé príznaky.2.Štádium prvých neurčitých všeobec. príznakov únava, bolesť hlavy,teplota 3.Štádium typických príznakov –charakterist.príznaky=vyrážky kŕče, stolica. 4.Priebeh ochorenia- rôzna intenzita a následky 5.Rekondícia –obnova výkonnosti 6.Rekonvalescencia obdob. Zotavovania; .Mikroorganizmyv prostredí je potrebné ničiť:dezinsekcia, sterilizácia, dezinsekcia deratizácia.
Rozdelenie inf.ch.. 1.alimentárne-tráviacej sústavy bruš.týfus,paratýfus,úplavicadetská obrna,salmonelóza, botulizmus 2. dýchacích ciest-ang.chrí.pravé kiahne,, ovčie k.,čierny kašeľ, záp.pľúc,nádcha 3.prenášané hmyzom cicajúcim krv –malária,kliešťový zápal mozgu, lymská borelióza, mor, škvrnivka 4.kože a povrchovýchslizníctetanus,trachom,kvapavka,syfilis 5.antropozoonózy zo zvierat, tularémia,toxoplazmóza, besnota, brucelóza, slintavka.Imunita = reakcia tela na preniknutie cucdzorodých látok= imun.odpoveď. Imunita=vrodené a získané mechanizmy zaisťujúce obranyschopnosť organizmu.Aktívnu imunitu si org,vytvorí sám ako odpoveď na vniknutie cudz.látok, alebo očkovaním.Pasívna=dodávanie protilátok=krátkodobá; ..Očkovanie-pravidelné (povinné: tuberkulóza, zášrt, tetan, č kašeľ, detsk obrna, osýpky, mumps, hepatitída B, haemophilus influenzae B), osobitné,mimoriadne,pri úrazoch, do cudziny, v ohnisku nákazy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk