referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vanda
Utorok, 7. februára 2023
Všeobecná psychológia - zhrnutie
Dátum pridania: 16.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sgh
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 465
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 
Druhy špec ľud uč: 1osvojovanie si vedomostí -sústava predstáv a pojmov, ktoré si osvojil, vedomosť= výsledok učenia 2senzomotorické učenie –náročné na vnímanie, pohybyvzájomné spojenie vnemov s pohybmi.“reťazenie“ motorických operácií. (riad.auta) 3učenie riešením problému problém =odhalenie vzťahu – pomáha vyriešiť problém,dosiahnuť cieľ; úloha= pozná sa cieľ, ide o reproduktívne myslenie problém= produktívne myslenie.5.fáz riešenia problému: 1stav neistoty, dilemy, pochybnosti, frustrácie, 2identifikácia problému, ktorý sa má riešiť 3hľadanie faktorov a hormulácia hypotézy 4overovanie hyp. 5dokazovanie a aplikácia správ. riešenia (úroveň myslenia závisí od podnetov motivácie dieťaťa k učeniu, hre) 4sociálne učenie =osvojovanie zručností, návykov v styku s inými ľuďmi. Fázy učenia:1.motivačná fáza 2.poznávacia (hľadanie riešenia) 3. výkonová (vyriešeni a pochopenie problému) 4.kontrolná (aplikácia vzorcov).
V. Pozornosť =bdelý stav, keď sme si vedomí –vigilita; pozornosť= najvyš stupeň vigility, pozornosť(B.Chalupa)= proces a súčasne psych stav (znaky schopností i zručností) . Znaky pozornosti 1zameranosť na predmet /vymedzená obsahom/ a/senzorické (rýchle rozlíšenie signálu) b/motorické (rýchla odpoveď) 2sústredenosť /koncentrácia/- sila zameranosti. Rozsah pozornosti -daný počtom prvkov 6-8 prvkov. Optický postreh - Hunter: najdôlež faktor je súčin intenzity osvetlenia a doby expozície; oscilácia pozornosti -presúvanie ohniska pozornosti z detailu na iný detail, fluktuácia pozornosti -odklony, narušenie kontinuity, distribúcia pozornosti – umožňuje súčasne koncentráciu na 2 a viac predmetov, roztržitosť –neschop. sústrediť sa. Neurofyziologické základy pozornosti- koncentrácia vzruchu a útlmu- časť mozgov kôry- útlm ostatných častí kôry na zákl.zákona zápornej indukcie. Orientačný reflex- IP.Pavlov - čo je to“?- verbalizácia3.rok, princíp dominanty- A.Uchtomský- prepojenie pozornosti. Druhy pozornosti: 1neúmyselná /mimovoľná, nezámerná/ 2úmyselná /zámerná, cieľ, 3poumýselná
VI. Emocionalita Rozdelenie emocií a citov 1Emócie (moveo=hýbem)= nižšie city/1.sign.sústava,zážitky spojené s uspokojovaním najzákl. potrieb, aj živočíchy, väčší podiel podkôria, neprekračujú hran.jednotlivca, situačný charakter. 2vyššie city- len človek, podmieneno-reflexný základ, mozgová kôra, dlhodobé, spoločenskosť. Klasifikácia citov: sociálne (sympatia, humanita), estetické (krása, podlosť, komickosť), intelektuálne (v procese myslenia, poznávania), etické (láska, svedomie), právne (úcta k verej poriadku, spravodlivosť), svetonázorové humor, irónia; predpoklad: abstraktné myslenie). City (inak): 1afekty: náhle vznikajúce, búrlivo prebiehajúce, krátkodobé emocionál. Kafkove praafekty: ingescia(poď ku mne), ejekcia (choď preč), recesia (idem preč), profusia (idem k tebe) 2nálada =dlhotrvajúci citový stav menšej intenzity, 3vášeň- mimoriadne silný, hlboký, dlhotrvajúci citový vzťah (vzplanutie= 1stupeň zrodu vášne) Ontogenéza emocionálnych stavov (J.Švancara): 1Dojčenský vek- emocie majú dominantné postavenie 2Batoľa 1-3r-labilita emócií, uvedomenie si seba 3predšk.vek 3-6r-rozvíjanie emotívneho prežívania,vývin tranzit.citov (súcit) 4školský vek- náladov.dominanty, sociálne, mravné city, rast sebavedomia 5predpub.+puberta -dysforické nálady, dráždivosť, labilita sebacitu, vyššie city v hierarchii hodnôt 6adolescencia-búrlivé obd.erotic.priateľstva, nezávislosť 7mladšia dospelosť –silné, dynamické obd., matersk inštinkty, manželstvo 8stredná dosp.-stabilizácia, rodina, prof.úspech, klimaktér 9stárnutie–dráždivé, tažkomyseln tendencie, zmierenie afektív prejavov 10staroba- zúženie citov.prežívania, depres.nálady, emoc.labilita
VII. Psychológia osobnosti –mnoho (
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.