referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Streda, 7. decembra 2022
Všeobecná psychológia - zhrnutie
Dátum pridania: 16.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sgh
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 465
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 
I. PREDMET PS –W.Wund (Lipsko, 1879) – zakl. ps =veda o vedomí (dovtedy: veda 1.o duši (psyché-duša, logos-veda)2.o vnútornej skúsenosti) Predmet psych 1materiálny (osobnosť človeka) 2formálny (dušev. prejavy človeka) SR- deti: 15% do 18r psych poruchy Úloha psych – poznať osobnosť človeka po duševnej stránke (schopnosti, návyky) a povahu duše Definície: 1mentalistické (subjektívnosť ps)-W.James,Stern-veda o osobe prežívajúcej a schopnej prežívať; Marek Op- čeký mních. 2behavioristické- zakl.J.B.Watson-ps= veda, kt. študuje správanie človeka a živočíchov po celý deň, pozorovateľné a merateľné správanie; nový behaviorizmus – Atkinsonová psych= vedecké štúdium správania a duš. činnosti 3filozofické-.S. L.Rubinštejn- ps= veda o ps javoch, kt. sú funkciou mozgu, odrazom objektívnej skutočnosti; Spranger = veda o zmysluplnom živote; Hyhlík+Nakonečný = veda o prežívaní a správaní živ. bytostí; Pardel+Kováč =veda o správaní regulovanom psychickými funkciami (smer: optimál prispôsobovanie sa organizmu k prostrediu); Metódy ps (cesty poznania). 1.Pozorovanie: introspekcia (sebapoz – vlast. zážitky),extrospekcia (iných – vonk. prejavy –pantomimika, gestikulácia, vazomotorické zmeny, obsah reči)) 2.Experiment- laboratórny, prirodzený, terénny; 3.exploratívne metódy-anamnéza (vývin jedinca), rozhovor (štandardizovaný, voľný), dotazník (uzavreté A/N a otvorené otázky) 4.Analýza produktov činnosti (zošity, denníky, chyby vo výkonoch); Metóda= spôsob poznávania (čo a ako skúmať), metodológia – náuka met;
Analýza psycholog javov: 1behavioristický – psych správania, štúdium správan. človeka, menj skúma mozog+ nerv sys, neuvažuje o duš procesoch jčl (stimul- reakcia), ten istý podnet – iná reakcia ľudí, flustrácia – neuspokoj nejaká potreba (agresiv, drogy) flustrač. toleranci→zvyšuje sa ich počtom 2biologický –dať do súvislosti vonk správanie s elektrick. a chem. vlastnosť, kt. sa odohrávajú v tele (mozog, ner sys), špecifikovanie procesov, kt. sú podkladom duš činn človeka; mentálna retardácia:MR1 – debilita äovplyvniteľní, dá sa vychovávať, úroveň11-12r. MR2 –imbecilita – nedá s vychov, ľahšie i ťaž formy MR3 –idiocita – ani vzdelávať, ani výchova 3fenomenologický –subjektív skúsenosť človeka a prežívanie, vyúsťuje do humanistickej psych Rogers 4kognitívny 2 predpoklady. A/to, čo organizmus robí, môžeme pochopiť len na zákl. štúdia duš. procesov B/duš procesy môžmeobjekt skúmať, keď sa zameriame na správ. človeka (internálny-uspech/neusp pripisuje sebe, externálny, impulzívny- veľa práce, veľa chýb) 5psychoanalitický – Z.Freud motív správania-nevedomie, motívy sú racionálne (ved)i neracio (nevedomé), kt môžu determinovať správanie človeka
II. PS PROCESY –pociťovanie – zmysl. orgánmi, výsledkom pociťovania je pocit; analyzátor – nervový aparát, kt. analyzuje a syntetizuje podnety, skladá sa:1-periferná časť-receptor (zakonč.nervov), 2.aferentné-dostredivé nervy vedú vzrucho do mozgu, tam sa pocit uskutočňuje, 3ústredie analyzátorov – tam sa pocit uskutočňuje /kôrové, podkôrové/. zmyslový podnet.= to, čo pôsobí a príjíma receptor; Prahy pociťovania- najmenšia intenzita podnetu= dolný podnetový prah.. Menšia int-nepociťujeme-podprahové podnety. Najvyš.i= horný PP. Vyššia i-nepociť(alebo bolesť)= nadprah.p Najmenší rozdiel-rozdielový.pocitový.prah. Zmyslová citlivosť =pociťovanie podnetov s čo najmen. rozdiel.prahom.; veľmi nízky PP =absolutná zmysl.citlivosť., veľmi malý rozdiel prah= rozlišovacia zmyslová citlivosť; dlhotrvajúce pôsobenie podnetu= adaptácia na pôsobenie podnetu, môže byť: 1zvýšením citlivosti (tma-oko zvýši citlivosť) 2zníženie c.(zápach v miestnosti, tlak prsteňa); Pocitový kontrast= zmena citlivosti zmyslov orgánu vplyvom pôsobenia opačnej vlastnosti; Triedenie pocitov 1.Vonkajšie exteroceptory- a/diaľkové /zrak, sluch, čuch/, b/dotykové /chuť,tlak,tepelné,bolesti/ 2.Vnútorné introreceptory. a/proprioceptory (polohy, pohybu, rovnováhy) b/vnútornostné recept. (trávenia, dýchan, vylučov, .krv.obehu, sexu); Zrak-elektromag. vlny 360-760n, receptor: oko – 1sietnica: a/čapíky (cez deň+ chromatické farby Č,Z,M,Ž) b/tyčinky (šero+achrom f: B,Č) 2šošovka (sťahovanie+rozťah=videnie do diaľky); choroby: 1krátkozrakosť (svet lúče sa lámu pred sietnicou) 2ďaleko-opak 3farbosleposť(úplná, čiastočná-nevníma červ+zel) 4šerosleposť Sluch–zvuk vlny 16-20000Hz, receptor: ucho – slimák s nerv vláknami; pocity: 1hluk (buchot) 2tóny (hud nástroje) Čuch –chem vlastn plynn al. pevn látok; receptory – horná časť sliz nos. dutiny; pocity= pachy: 1vône a/korenné b/ovocné c/kvetnaté d/živicové (kadidlo) e/hnilobné (sirovodík) f/prismrdnuté (tér) 2zápachy; vôňa pôsobí na tvorbu tráviacich štiav a citové zážitky; Anosmia= strata čuchu 1prechodná (nádcha) 2trvalá, ďalej 1.všeobecná (všetky pachy) 2špecifická (niektoré) Chuť – chem látky, kt. sa tekut al pokrmom dostávajú do ústnej dutiny; chuť receptory sú sliznici jazyka, podnebí a hltane – chuťové poháriky; Pocity: 1slanosť 2kyslosť 3sladkosť 4horkosť; stárnutie= zniž chuťovej citlivosti (môže prísť i k jej strate) Tlak/dotyk – mechanické pôsobenie na povrch tela; receptor: Meissnerove telieska v koži; brušká prstov Teplo/chlad -12°C(dolný podnet prah) do +45°C (horný PP), nižšie a vyššie teploty= bolesť; dôležité pri regulácii teles teploty a poznáv. predmetov; receptor: chlad-Krauserove telieska, teplo-Ruffiniho t Bolesť-poškudzujúce dráždenie kože→nebezpečenstvo pre organ, receptory sa na pôsobenie podnetu neadaptujú Poloha/rovnováha receptor:vestibulárny ústroj vo vnútornom uchu (kanálik+otolitový ústroj) Pohyb receptory: nervové zakonč vo svaloch,šľachách,kĺboch Orgán pocity receptor: interoceptory – v
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.