Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenský realizmus

Prvá vlna slov. realizmu: Slovenské pohľady (Vajanský, Škultéty); Svetozár Hurban-Vajanský:Tatry a more (básn. zbierka), Herodes (básn. skladba), Spod jarma (b.z.), Verše (b. z.), Suchá ratolesť  (novela), Koreň a výhonky (román),Letiace tiene (nov.), Kotlín; Pavol Országh-Hviezdoslav:Básnické prviesenky Jozefa Zbranského (b. z.), Sonety (b. cyklus),Letorasty 1., 2., 3. (b. c.), Žalmy a hymny (b. c.), Stesky (b. z.),Slovenský Prometej (báseň), Dozvuky (lyrický c.), Krvavé sonety (b.z.), Ežo Vlkolinský (epos), Gábor Vlkolinský (e.), Hájnikova žena (e. +básne Pozdrav a Zbohom), Bútora a Čútora (hum. poviedka), Agar (bibl.epická
báseň), Ráchel (-//-), Zuzanka Hraškovie (sociálna balada),Rastislav (Veľká Morava), Pribina (VM), Ľútosť Svätoplukova (VM),Herodes a erodias (tragédia), preklady: Shakespeare, Goete, Schiller,Puškin, Lermontov;

Martin Kukučín:Na hradskej ceste (poviedka), krátke prózy z ľudového prostredia:Rysavá jalovica (hum. poviedka), Neprebudený (poviedka) + poviedky ačrty: Z
teplého hniezda, O Michale, Veľkou lyžicou; prózy z pražskéhopobytu - poviedky: Z našej hradskej, Pred skúškou, Mladé letá, Vianočnéoblátky, Úvod k vakáciám; Keď báčik z Chochoľova umrie (poviedka); Terézia Vansová: vydáva časopis Dennica; Moje piesne (verše), Sirota Podhradských (r.), Danko a Janko, Paľko Šuška (r.), Z našej dediny; Elena Maróthy-Šoltésová: Proti prúdu (r.), Moje deti (dvojdielne zápisky + Zápisky a rozpravy (životopis)); Druhá vlna slov. realizmu: časopis Hlas, Zborník slovenskej mládeže (1909); Božena Slánčiková-Timrava:črty a poviedky: Za koho ísť, Darmo, Pomocník; dedinský ľud: Ťapákovci(pov.), Skon Paľa Ročku (psycho.); idealízácia inteligencie: Ťažképoloženie, Veľké šťastie (nov.); 2. sv. vojna: Hrdinovia (nov.);autobiograf. diela: Skúsenosť, Všetko za národ; Jozef Gregor Tajovský:prvé obdobie tvorby: Na mylných cestách (poviedka), Omrvinky ( pov. ačrty), Z dediny (-//-), Maco Mlieč (pov.), Apoliena (pov.); druhéobdobie
tvorby: poviedky: Horký chlieb, Mišo, Na chlieb, Umrel Tomášik,Mamka Pôstková; dram. tvorba: Ženský zákon (veselohra); jednoaktovky:Matka, Tma, Hriech, V službe, Statky-zmätky (hra); Ľudmila Podjavorinská: Z vesny života (básne); epické básne: Na bále, Preľud, Po bále;Balady (skladba), Piesne samoty (zb.), Ondráš; hum. obrazy z dediny:Sokovia, Na záletoch, Pod svietňou; pre deti: Zajko-Bojko (rozprávky),Čin-čin (-//-), Baránok Boží (poviedka); Ján Čajak: Rodina Rovesných (r. z dedinského prostredia)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk