referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Soňa
Utorok, 28. marca 2023
Elektrochémia
Dátum pridania: 23.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: siska.a
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 441
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Elektrochémia-skúma chem. Reakcie spôsobené elek. prúdom a premenu el. energie na chemickú(prípadne naopak)
VODIČE:1. triedy-kovy-elektrónová vodivosť-nedochádza k chem. Zmenám
2. triedy-elektrolyty-vodivé roztoky a taveniny-iónová vodivosť
-dochádza k chem. zmenám pri vedení el. prúdu

ELEKTROLYTICKÁ DISOCIÁCIA-rozpad látky na ióny spôsobený rozpúšťadlom
stupeň disociácie= počet disociácie molekúl/celkový počet molekúl látky
REKOMBINÁCIA-opačný dej ako disociácia,je to spojenie iónov opačnej polarity a vytvorenie neutrálnej molekuly

ELEKTROLÝZA-dej,pri kt. sú chem. reakcie v elektrolyte vyvolané prechodom jednosm. el. prúdu
Katióny,kt.dosiahnu katódupriberajú elektróny.Aniónyna anóde odovzdávajú elektróny.Ióny sa na elektródach zmenia na el. neutrálne atómy/molekuly.Neutrálne atómy sausadia na elektróde alebo savylučujú ako plyn.Na katóde pri elektrolýze vznikajú kovy alebo H. Využitie: pokovovanie predmetov.
Rozkladné U- Ur-napätie zdroja,pri kt.v obvode začínapretekať prúd.V elektrolytochje medzi U a I lineárna závislosť,platí Ohmov zákon

1.FARADAYOV ZÁKON-určuje,od čoho závisí množstvo vylúčenej látky pri elektrolýze..Hmotnosť látok chem.premenených účinkom el. prúdu je priamoúmerná veľkosti náboja,kt. prešiel roztokom.
m=A*I*t[kg] A-elektrochem. ekvivalent =m/Q-sa rovná hmotnosti látky vylúčenej nábojom 1C
2.FARADAYOV ZÁKON-určuje množstvo el. áboja potrebného na chem. premenu príslušnej látky.Na vylúčenie 1 chem. ekvivalentu ktorejkoľvek látky treba vždy rovnaký náboj.FARADAYOV NÁBOJ:96494 C= 26,8 Ah.Chem ekvivalent vypočítame u prvkov tak,že ichmolovú hmotnosť delímeox. číslom atómu prvku.Mol-jednotka látkoého množstva a vyjadruje urč.počet atómov-molekúl.Početčastíc v 1 mole látky NA=6,023*1023[avogadrova rovnica]

CHEM.ZDROJE EL.NAP.-pri ponorení kovového telesa do elektrolytu dochádza ku chem.reakciám. Ióny kovu prechádzajú do elektrolytu a naopak ióny z roztoku elektrolytu sa vylučujú na povrchu kovu.Na rozhraníkovu a roztoku vzniká el.pole.Menej ušľachtilé kovy sa nabíjajú voši roztoku záporne, ušľachtilejšiekovy kladne.Medzi povrchom kovu vznikne napätie-elektrolytický potenciál-určuje sa relatívna hodnota E.P. vzhľadom k vodíkovej elektróde.Potenciál vod. elektródy považujee za 0.

GALVANICKÝ ČLÁNOK-základ g.č. tvoria 2 elektródy ponorené do elektrolytu.Najjednoduchí-Volt č.-tvoria platne Cu a Zn ponorené do zriedenej kys.sírovej.Napätie článku: U=U1 –U2 U1-pot.rozdiel Cu,U2- –׀׀– Zn

ELEKTROLYT.POLARIZÁCIA-má nepriaznivé účinky,pretože znižuje vnút.U článku.Vzniká v dôsledku toho,že pri prechodeprúduelektrolytom sa povrch elektród pokrýva vylúčenými produktami.Vzniká sekundárne polar.nap.DEPOLARIZÁTOR-látka,ktorou sa obaľujú elektródy
1.GALVANICKÝ Č.-reakcie v G.Č. prebiehajú nenávratne jedným smerom,po urč.čase sazásoba chem.látok vyčerpá
2.AKUMULÁTORY-využívajú vratné chem.reakcie.Pri vybíjaní sa mení chem.energia na el.Vybitý A.môžeme nabiť tak,že ním necháme pretekať prúd opačným smerom,ako pri vybíjaní.Pri nabíjaní samení el.energia na chem.
KAPACITA A.-množstvo náboja, kt. je A schopný vydať pri vybíjaní.
PALIVOVÉ Č-elektrochem.proces je nevratný.Aktívne látky sa privádzajú na elektródy z vonkajších zdrojov a splodiny sa z Č odstraňujú.Kyslíkovo-vodíkový P.Č.:palivo-H-na anódu,Oxidačné činidlo-O-na katódu.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.