Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Priemysel Slovenska

Dubnica nad Váhom - ťažké strojárstvo
Martin - ťažké strojárstvo, diely áut, polygrafia
Považská Bystrica - ložiská
Žilina - ložiská, spracovanie vlny
Kysucké Nové Mesto - ložiská
Bratislava - autá, elektrotechnika, ropa (Slovnaft), chemikálie a umelé hnojivá (Istrochem), gumárenské závody, bavlnárska v., polygrafia
Malacky - diely áut
Senica - diely áut, chemické vlákna, umelý hodváb
Vráble - diely áut
Komárno - lode, obuv
Zlaté Moravce - chladničky
Piešťany - elektrotechnika, obilné mlyny
Lipt. Hrádok - elektrotechnika
Trstená - elektrotechnika

Námestovo - elektrotechnika
Stropkov - elektrotechnika
Stará Turá - zdravotnícka technika
Myjava - armatúry
Snina - poľnohosp. stroje
Prešov - ložiská, odevné z.,
Poprad - vagóny, práčky
Košice - železo, obilné mlyny, polygrafia
Podbrezová - železiarne
Istebné - kovohuty
Hlohovec - drôtovňa, lieky
Žiar nad Hronom - hlinikáreň
Krompachy - meď
Šaľa - umelé hnojivá (Duslo)
Nováky - chemické závody

Nitra - chemické závody, lieky
Žilina - chemické závody, papier
Smolenice - chemické závody
Svit - chemikálie a umelé hnojivá
Humenné - chemikálie a umelé hnojivá
Strážske - chemický závod
Hnúšťa - chemický závod
Dubová - rafinéria
Slovenská Ľupča - lieky
Šarišské Michaľany - lieky
Púchov - autoplášte, odevné z.,
Dolné Vestenice - gumárenské závody
Rohožník - vápenec

Nové Mesto nad Váhom - vápenec
Horné Srnie - vápenec
Ladce - vápenec
Lietavská Lúčka - vápenec
Banská Bystrica - cementárne, odevné z., drevo
Bystré - cementárne
Turňa nad Bodvou - cementárne
Lučenec - stavebná keramika, nábytok
Michalovce - stavebná keramika
Lovinobaňa - magnezit
Jelšava - magnezit
Lubeník - magnezit
Dunajská Streda - cukrovary

Trnava - cukrovary
Rimavská Sobota - cukrovary
Trebišov - cukrovary
Šurany - cukrovary, obilné mlyny
Ružomberok - bavlnárska v., papier
Levice - bavlnárska v.,
Trenčín - spracovanie vlny, odevné z.,
Bánovce nad Bebravou - odevné z., obuv
Lipt. Mikuláš - koža
Bošany - koža
Partizánske - obuv
Bardejov - obuv

Žarnovica - drevo
Zvolen - drevo
Vranov nad Topľou - drevo
Topoľčany - nábytok
Spišská Nová Ves - nábytok
Harmanec - papier
Slavošovce - papier
Štúrovo - papier
Poltár - sklo
Zlatno - sklo
Nemšová - sklo
Lednické Rovné - sklo
Prievidza - polygrafia
Skalica - polygrafia

Priemysel
ťažké strojárstvo - Martin, Dubnica nad Váhom
ložiská - Považská Bystrica, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Prešov
autá - Bratislava
diely áut - Malacky, Senica, Martin, Vráble
chladničky - Zlaté Moravce
elektrotechnika - Bratislava, Piešťany, Liptovský Hrádok, Trstená, Námestovo, Stropkov
zdravotnícka technika - Stará Turá
armatúry - Myjava
poľnohospodárske stroje - Snina
vagóny - Poprad

práčky - Poprad
železo - Košice, Podbrezová (šrot, rúry)
kovohuty - Istebné
drôtovňa - Hlohovec
hlinikáreň - Žiar nad Hronom
meď - Krompachy
ropa - Bratislava (Slovnaft)
chemikálie a hnojivá - Bratislava (Istrochem), Šaľa (Duslo),
chemické závody - Nováky, Nitra, Žilina, Smolenice, Strážske, Hnúšťa (Likier)
chemické vlákna a um. hodváb - Senica, Svit, Humenné
lieky - Hlohovec, Nitra, Slovenská Ľupča, Šarišské Michaľany

gum. závody - Púchov, Bratislava, Dolné Vestenice
vápenec - Rohožník, Nové Mesto nad Váhom, Horné Srnie, Ladce, Lednické Rovné, Lietavská Lúčka
cementárne - Banská Bystrica, Bystré, Turňa nad Bodvou
tehelne - Pezinok
stavebná keramika - Lučenec, Michalovce
magnezit - Jelšava, Lubeník, Lovinobaňa
cukrovary - Dunajská Streda, Trnava, Rimavská Sobota, Trebišov, Šurany
obilné mlyny - Piešťany, Šurany, Košice
bavlnárska v. - Ružomberok, Bratislava, Levice
vlna - Žilina, Trenčín

odevné závody - Trenčín, Púchov, Prešov, Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica
kožiarska v. - Liptovský Mikuláš, Bošany
obuv - Partizánske, Bardejov, Komárno, Bánovce nad Bebravou
drevo - Žarnovica, Zvolen, Banská Bystrica, Vranov nad Topľou
nábytok - Spišská Nová Ves, Topoľčany, Lučenec
papier - Ružomberok, Žilina, Harmanec, Slavošovce, Štúrovo
sklo - Poltár, Nemšová, Zlatno, Lednické Rovné
polygrafia - Bratislava, Žilina, Martin, Košice, Skalica, Prievidza
lode - Komárno

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk