referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Sobota, 18. mája 2024
Analýza nákladov
Dátum pridania: 21.04.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bahrom
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 420
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
Analýza nákladovNáklady- peňažné vyjadrenie spotreby živej a neživej práce, ktorá je vynakladaná účelovo; peňažné ocenenie spotreby podnikových výrobných faktorov, vznikajú v okamihu spotrebyVýdavky- zníženie objemu finančných prostriedkov podniku, vznikajú v okamihu úhradyCieľ analýzy nákladov:Zistiť činitele ovplyvňujúce výšku a štruktúru nákladov v podniku a odhaliť tak rezervy v jeho hospodáreníKlasifikácia nákladov:Druhové členenie/ účtovné/ ekonomické- náklady na HČ, finančné, mimoriadneKalkulačné členenie- všetky náklady sa rozdeľujú podľa ich vzťahu k výrobnému procesu- priame náklady vznikajú v súvislosti s výrobou, je ich možno stanoviť na kalkulačnú jednotku

Nepriame/režijné náklady- s výrobou súvisia nepriamo, vznikajú v dôsledku činnosti vnútropodnikových útvarovČlenenie podľa ich závislosti na objeme výkonovVariabilné/premenlivé/pružné- ich výška sa mení so zmenou Q viac alebo menej úmerneFixné/ stále/nepružné- nemenia saPodľa rozhodovacích procesovRelevantné/nevyhnutné- pre uskutočnenie určitých činností bezprostredne nevyhnutnéIrelevantné- vznikajú bez ohľadu na to, či sa určitá činnosť uskutoční alebo neuskutočníĎalšie členenieAlternatívne- hodnoty statku, ktorého sme sa vzdaliMeranie úrovne nákladovostiNákladovosť h=N/VPodiel nákladov a výnosov; koľko halierov nákladov pripadá na 1Sk výnosovV= N+Z1= N/V + Z/V (Z/V- ziskovosť)Z, N, V- absolútne ukazovatele;

N/V, Z/V- relatívne ukazovateleRešpektujúc štruktúru výsledovky, možno ukazovateľ nákladovosti analyzovať jeho postupným rozkladom (pyramidálny rozklad), z ktorého vyplýva, že celkovú nákladovosť v podniku ovplyvňujú čiastkové ukazovatele nákladovosti a ukazovatele podielu čiastkových výnosov na celkových.Nákladové krivky a modelovanie nákladovVplyv všetkých ukazovateľov na výšku nákladov sa dá v podniku zachytiť len s veľkými problémami, preto vytvárame zjednodušené obrazy skutočnosti, tzv. nákladové modely, ktoré v grafickom vyjadrení nazývame nákladové krivky N podľa vzťahu k QKalkulačné členenie nákladov- kalkulačný vzorec môže obsahovať položky:1.Priamy materiál (V)2.Priame mzdy (V)3.ostatné priame náklady (V)4.výrobná réžia (V, F)VLASTNÉ NÁKLADY VÝROBY5.správna réžia (V-F)VLASTNÉ NÁKLADY VÝKONU6.Odbytové náklady (V-F)7.UPLNÉ VLASTNÉ NÁKLADY PODNIKU
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.