referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dorota
Pondelok, 6. februára 2023
Základy psychologie
Dátum pridania: 01.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: keta
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 591
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Psychol:je veda o prežívaní a správaní sa člov –štud.čl. v jednote prežívanie vnút. a vonkajPsychika:prejav činnosti NS a psych. javy, kt. sú prežívané vnútorne=prežívanie,abo navonok=správanie.,1 PREŽIVANIE:a) psych. procesy-poznavacie:pocitovanie, vnímanie, pamäť,reč, pozornosť,predstavivosťcitové: pozitívne a negat vôlové: dosahov.ciela b)psych. stavy: moment. duševné rozpol. Čl – únava, radosť, tréma, rozladeniec)psych. vlastnosti: trvalejšia char. Čl.:charakter, temperament,inteligencia,hodnoty 2.Prežívanie:čo si čl. uvedomuje zo sv. duš.živ 3.Vedomie:uvedom. svoj. bytia, sv. existenciu4.Nevedomie:časť psych. kt. má nevedom. javy-pudy, inštinkty, zabud. info, automat. činn5.Správanie,konanie:súhrn vš.pozorovateľných vonk. prejavov čl:vonkaj – vnútor, sponntáne – reaktívne, expresívne – adaptívne

Metod. poznavania psych:1.Pozorovanie:met. pri kt. sa psy. čl. skúma na vonk. prejavoch spra2Experiment-je met. pozorovania zmien v priebehu vyvola. javu.Manipul. s premennými3.Rozhovor-met. na získ. informáci o respodentovi, o jeho názoroch, postojoch, cit. stavoch otázkami. Ide o priamy kontakt s respo.čím si dokresľujeme o ňom názor4.Dotazník:psych. met.založ. na ? v písom. podobe. Môže byť anonymny a môže byť výskumný abo psychodiagnostický5.Psych. testy:sú klasic. meracie nástroje nejakej vzorky správania sa os. Sú testy: mentálnych schop a testy osobnosti.Vzruch je ner. proces, kt. mení energ. podnetuÚtlm je ner. proc, kt. zniž. činnosť prísluš. orga.Dedičnosť:prenos 1vl. na 2.Všetk. to čo máme po predkoch prostred. Génov. Dedič. predpokla.psych. vývoja sú Vlohy. Súhr ded. vlast=Gentyp=fyz. vl ast a typ NS (depresie, nadanie,alkoholSúbor psyh vlast=fenotypInštinkt:vzorce správania, Nefung. cez priamu ded., ale dlhodob. ded.(I.zach.rod, obr.života,sx)Lorenz-vpečatenie(inprinting)vpečatenie správ. sa s prvým soc. objekt-sv.druh,abo náhradaHarlow-emočná väzba na mať.má dotyk. kotaktPociťovanie:je úvodná fáza zachytávania info.z vonkajš. a vnútor prostr. Odber info. umožňujú zmysl. Analyzátory- činnosť analyzátorov je Pociťovanie Pocit:je subjekt. Odraz jednotlivých vlstností predmetov okol.

Sveta a nášho vnútra, kt. priamo pôsobí na naše zmysliReceptory sú org. na príjem podnetovPodnetové prahy:-dolný pod. prah:mi n. intenzita podnetu, kt je receptor schop. registrovať aby došlo k vzruchu a pocituhorný pod. prah-max. intenz. pod,kt. zachytirozdielový prah-min. rozdiel v intenz. 2 podnetov rovnakeho druhu(zmena int. svetla)Druhy receptorov:Vonkajšie r.:info. z von. diaľkové r.:zrak, sluch, čuh., dotykové:chut,tlakVnútorné r.:info. z vnút. prostr.(r.pohybu, polohy, rovnováhy, trávenia, dýchania)VNEM:proces priameho vnímania skutočnosti výsled. vním je Vnem Vlastnosti vnímania:1.celosť vním:vnim. vset. detaily obj. ako celku2.výberovosť vním:niečo čo chceme vním(hlas)3.v. ovplyvnené . minul. skúsenosťou4.konštantnosť v.:rovnako ked ležim ked stojim5.transpozícia:pieseň v inéj tónine6.významovosť vním.:v. obj. s významom (matiDruhy vnímania:I. Vním. objektov:v. tvaru, veľkosti,vzdialenost-vním. hornú časť predmetov. Dôlež. je vzťah predmetu (figúry) a pozadia. Zmena =2znač. obr-reverzibilne figúry:Neckerova kocka-geometricko-optické klamy=skresl. v. II.Vním. hĺbky:zrak,Binokulárnosť videniaIII.Vním. pohybu:zrak, sluch (sanitka)IV. Vním. času:skúsenosťou (bez orgánu)
 
Podobné referáty
Základy psychológie SOŠ 2.9444 8992 slov
Základy psychologie 2.9292 11160 slov
Základy psychológie SOŠ 2.9282 1982 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.