referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gašpar
Nedeľa, 29. januára 2023
Nepravidelné slovesá
Dátum pridania: 19.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: AN
 
Jazyk: Angličtina Počet slov: 538
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
awake awoke awaked/awoken zobudiť sa, be was/were been byť, beat beat beaten biť, become became become stať sa, begin began begun začať, bend bent bent ohnúť, bet bet/betted bet/betted staviť sa, bite bit bitten hrýzť, blow blew blown duť, break broke broken lámať, bring brought brought priniesť, build built built stavať, burn burnt burnt páliť, burst burst burst puknúť, buy bought bought kúpiť, catch caught caught chytať, choose chose chosen zvoliť, come came come prísť, cost cost cost stáť - cena, cut cut cut rezať, krájať, deal dealt dealt zapodievať sa, dig dug dug kopať, do did done robiť, konať, draw drew drawn ťahať, dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt snívať, drink drank drunk piť, drive drove driven poháňať, eat ate eaten jesť, fall fell fallen padať, feed fed fed kŕmiť, feel felt felt cítiť, fight fought fought bojovať, find found found nájsť, flee fled fled ujsť, fly flew flown letieť, forbid forbade forbidden zakázať, forget forgot forgotten zabudnúť, forgive forgave forgiven odpustiť, freeze froze frozen mrznúť, get got got/gotten dostať, give gave given dať, give up gave up given up vzdať sa, go went gone ísť, grow grew grown rásť, hang hung hung vešať, obesiť, have had had mať, hear heard heard počuť, hide hid hidden skrývať, hit hit hit udrieť, hold held held držať, hurt hurt hurt bolieť, uraziť, keep kept kept nechať, know knew known vedieť, lay laid laid položiť, lead led led viesť, learn learnt/learned learnt/learned učiť sa, leave left left odísť, lend lent lent požičať, let let let nechať, lie lay lain ležať, light lighted/lit lighted/lit zažať, osvetliť, lose lost lost stratiť, make made made robiť, mean meant meant znamenať, meet met met stretnúť, oversleep overslept overslept zaspať, pay paid paid platiť, put put put položiť, read read read čítať, ride rode ridden jazdiť, viezť sa, ring rang rung zvoniť, rise rose risen dvíhať sa, run ran run bežať, say said said povedať, see saw seen vidieť, seek sought sought hľadať, sell sold sold predať, send sent sent poslať, set set set položiť, sew sewed sewn šiť, shake shook shaken triasť, shine shone shone svietiť, shoot shot shot strieľať, show showed shown/showed ukázať, shut shut shut zatvoriť, sing sang sung spievať, sink sank sunk klesať, sit sat sat sedieť, sleep slept slept spať, smell smelt/smelled smelt/smelled voňať, čuchať, speak spoke spoken hovoriť, spell spelt/spelled spelt/spelled hláskovať, spend spent spent míňať, tráviť čas, spoil spoilt/spoiled spoil/spoiled kaziť, spread spread spread rozširovať, spring sprang sprung skákať, stand stood stood stáť, steal stole stolen kradnúť, stick stuck stuck lepiť, strike struck struck udrieť, sweep swept swept zametať, swim swam swum plávať, swing swung swung kývať sa, take took taken vziať, teach taught taught vyučovať, tell told told povedať, throw threw thrown hádzať, understand understood understood rozumieť, wake woke/waked woken/waked zobúdzať sa, wear wore worn nosiť na sebe, win won won výhra, write wrote written písať
 
Podobné referáty
Nepravidelné slovesa 2.9751 296 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.