referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratislav
Utorok, 18. júna 2024
Klasicizmus a Ovietenstvo
Dátum pridania: 12.09.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 6papuca6
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 699
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
FÁZY 1. 1780-1820 M. Terézia, Jozef IIzrušenie žobravých reholí, Tolerančný patent – zrovn. náb. , povinná šk dochádzkanárodnouved. proces- Slováci sú tiež národku katolíkom patrili bernolákovci – A. Bernolák, 1787 kod. spis. slovenčiny 1789- Slovenské učené tovarišstvo- bernolákovci, zavádzať novú bernolákovčinuzakl.- Bernolák, org. činnosť- Fándlyevanielici- Kollár, biblizovaná čeština 1808- Učená spol. malohontská 1810- Učená spol. banského okoliaJ. Kollár- 1803- Katedra reči alebo lit. českoslov. - na ev. lýceu v Bratislave, vychádzajú Týdenník, Prešpurské noviny 1830-40- študovali štúrovci
2. 1820-1835 národnozjednocovacie hnutiekatolíci- Hollý, Hamuliakevanilici- Kollár, Šafárik- bib. češtinaSpolok milovníkov reči a lit. slovenskejKollár- predsedavych. almanach ZORA s bernolákovčinou. aj bib. češtinou
3. 1835-1843 vyriešená oblasť jazykabib. čeština je neproduktívna, hnutie ml. roman. gen. štúrovcov
4. 1843-1848 kod. spis. slovenčiny, revolúcia v r. 1848 – meruvôsme rokyJuraj Fándlykat. kňaz, študoval v Trnave, naj. pôsobil v obci Naháčznámy národný buditeľ a vlastenec, dielo venoval ľudu- Slávnemu slov. národu„encyklopédia poľnohospodárskych vedomostí“ 1.) Piľný domajší a poľný hospodár- poučuje roľníkov, ako sa starať o pôdu, zemiaky a ďatelinu 2.) Zelinkár- radí ako používať liečivé bylinky 3.) O úhoroch a včelách rozmlúvání4.) Slovenský včelár 5.) Ovčár 6.) Dúverná zmluva medzi mníchom a diablom - podporuje Jozefa II. a hl. reformu o zruš. žobravých reholí kt. ožobračujú ľud-1789- podp. aj Slov. učené tovarišstvo- prvé dielo v bernolákovčine- kritika: mníchov že upustili od. zásad chudoby a tel. práce, že udržujú ľud vzaostal. a nevedomosti, vyv. pobúrenie v cirkev. kruhoch a zákazvyšli len 2 zväzky, 2 zhabané a zničené- forma: dialóg medzi diablom Titinilusom a mníchom Atanáriom Fándly hovorí ústami diabla Jozef Ignác Bajza teológia vo Viedni, ako kat. kňaz pôsobil na rôznych miestachnáb. vých. práce: romány: René mládenca príhody a skúsenostiSloveské dvojnásobné epigramataRené mládenca príhody a skúsenosti- román v dejinách slov. literatúry, 2-zväzkové dielo - písaný vlast. spis. jazykom, ale neujal sa, tiež z západoslovenčiny TÉMA- cesty a zážitky Renného(fran. znovozrod.) syna bohat. benátskeho kupcaa jeho učiteľa Van Stiphouta- 1. zväzok putovanie c Turecku, Egypte a Taliansku, bohat. na udalosti a zvraty- 2. zväzok z Viedne po Slovensku po dedinách, má komp. vých. románu- zakázané cirkvou lebo obnažuje chyby vš. spol. vrstievSloveské dvojnásobné epigramata- pranierovanie ľud. vlastností, všíma si vš. spol. vrstvy J. Kollár štud. filozofiu v nem. Jene, tu si uvedomil slov. národ. povedomiepre život aj diela bolo významné stretnutie s Frederikou Schmidtovou TVORBA 1. b. zb. Básně Jana Kollára- stretávame sa s Mínou, symbolom krásy, láskyvychádzal z tadeto aj pri písaní Slávy dcerySlávy dcera1.)Predspev2.) 5 spevov: 1. Zála (S Frederikou v Jene) 2. Labe, Rín, Vltava 3. Dunaj}cestovanie po krajinách 4.Léthe 5. Acheron Léthe- slovanské neboAcheron- slovanské pekloPlače na osud. Luž. Srbov, viní z toho Nemcov, máme spolupracovať s Ruskom Najpôsobivejšia časť je Predspev. Je napísaný časomerným veršovím systémom-- elegickým distichom. Dvojriadkový veršelégia- žalospev, nad min. Slovanov v kt. zvíťazí násilie nad spravodlivosťou V rámci 5 spevov sa nachádzajú: ľúbostné, vlastenecké a náučné znelkyľúbostné- láska k Míne- Frederike, z Básně J. Kollára vlastenecké- vysl. vlastenecké názory na dobové otázky a problémy vlastivlasť- nie územie, ale „vlasť, kt. nosíme v srdci.“náučné- min. Slovanov O lit. vzájomnosti mezi kmeny a nážičími slávskymi- myšlienka zo Slávy dcery, chcel kult. zblížiť Slovanov- uznával len: ruštinu, poľštinu, českoslov., srbochorvátčinu- tým spravil rôzne rozpory napr.: so Slovincami Národné spievanky čili písně svetské Slovákú v Uhrách-zbierka ľud. piesní, kliesnil cestu do slov. lit., a neskôr sa proti naj postavil- do lit. sa vracali antické prvky ale lit. bola „čisto národná!“ Ján Hollý – kat. kňaz, na mnohých miestach- najvýz. predstaviteľ poézie, vrchol slov. klasicizmu- utiekal sa do prírody kde mal aj inšpiráciu, pri požiari fary oslepol a odišiel naňna Dobrú Vodu k priateľovi Lackovičovi- podporoval bernolákovcov- používal bernolákovčinu, štúrovcov- odobril štúrov.- začal prekladmi z Antiky- Homéra, Ovídia, Vergília Štúrov epitaf Hollému- Prospevoval veľké a žalostné dni Slovákov. Ospevoval väbne jich nivy, lúky, pole.3 eposySvätopluk – 12 spevov na zákl. historických prameňov s vymysleným dejom- boje s Frankami, Rastislav vzdoruje, ale jeho synovec, kt. bol vyslancom, hozradí a oslepia ho a dajú do kláštora, Svätopluka tiež zatknú ale oslobodí ho kráľ Koloman ak bude bojovať proti Slovanom - na Devíne na sneme Slovanov odsúdia Svätopluka, kt. prichádza vyjednávať a ten si uvedomí chybu a postaví sa na čelo Slovanov, zvíťazí a prijme korunu- autor si všíma myšlienku všeslovanskej vzájomnosti a sebavedomie Slovanov- Hl. idea: boj o slobodu Slovanov, antická forma, nie obsah, časomerný verš. sys.Cyrilometodiáda- na zákl. historických prameňovnáboženský epos, reálne postavy, príchod C a M a ich pôsobanie6 spevov, končí sa víťazne Metod vyhráva nad veľkofranskými kmenmi Sláv- bez hist. prameňov, vymyslené postavy 6 spevovboj Tatrancov a Čudov, Sláv sa pričiní o víťazstvo autor myšlienky dáva do úst Sláva- o svojich eposoch povedal že sú „víťazné básne“ , bohatierske eposy, inšpirované Vergíliom a HoméromIdylické básneSelanky- 21 idyl. básní, tvoria prechod medzi lyrikou a epikou, majú klasiciz. formu ale už sa prikl. k preromantizmu , idyl. život v jednoduchej prírode Hl. téma: opis slov. dediny, ľudu, prírody, práce ľudu, často valachov dáva im slovanské názvy: Jaroslav, Horislav, PravoslavJaroslavpastier, na svitaní vyháňa ovce, sedí v tráve a obdivuje prírodu, pod týmto vplyvom začne spievať, oslavuje: krajinu, jar, slnko, vtáctvo, hory, lesy a lúky, úrodnosť krajav Selankách sa vyskytujú ódy(národ, príroda) a elégie(smútok nad ťaž. životom Slovanov) Ján Chalúpka narodil sa 1791 v Hornej Mičinej, štud. v Ožďanoch na gym., teol., fyloz. a jazykovedné štúdium zaŕšil v Jene farár v Brezne, začiatky novodobej slov. drámy, uvedením Kocúrkova začal Gašpar Féherpataky- Belopotocký v Lip. Mikuláši rad ochotníckych d iv. predstaveníod 1830- 1918- základ slov. div. dejínbol 1. slov. úspešný dramatik, jeho hry až do 1918 sa hrali a to: Trasorítka, Všetko naopak, Trinásta komnata, Starúš Plesnivec, KocúrkovoKocúrkovo veselohra, kritika slov. malomeštianstva, kt. kôli prospechu zradí aj národ a pôvod- všíma si nedostatok nár. povedomia v zemianskych rodinách a remeselníkov3 spol. vrstvy: 1. stará feudálna- Pán z Chudobíc2. Malomeštianska buržoázia – čižmár Tesnošil3. mladá pokrok. generácia- Svoboda2 svety1. zanikajúci feudalizmus- Pán z Chudobíc, čižmár Tesnošil2. nár. uved. inteligencia- Svoboda, Procházka, Ľudmila- fraška v 3 dejstvách Kocúrkovo aneb jen abychom v hanbé nezústalikritika malomestského prostredia pre nedostatok národného uvedomeniaPostavyPán z Chudobíc- Adolf, zeman, polovzdelanec s lat. triedou, školský a cirkevný inšpektor, povýšenecký, blbý z histórie a zemepisu, spupný, chudobný- vdovec, so synom Atilom, obdivuje maď. a Maďarsko, používa v reči lat. a je proti slov. a nemčineTesnošil- majster, žena Madlena, deti Anička a Honzík, remeselnícka vrstva, nedbá na kvalitu, používa maďarčinu, autoritatívny ale nikto si nič nerobíMadlena- plytká, bystrá intrigánka, len blaho rodiny, len aby v hanbe nezostali nekritická k deťomAnička- jednoduchá v reči i v spôs., tupá, nevie variť, nešikovná vie si spočítať kto sa jej oplatí piekla nevypitvané prasaHonzík- študent, fajčí, miňa peniaze, najsympatickejší z rod.Učiteľ Svoboda- ušľachtilý, mladý, vzdelaný, chce učiť, lebo chce doopatrovať matku, otimistický, včelár, nedá sa manip.vezme si ľudmilu st. učiteľovu dcéru veselý, na nerozoz. od študentov, má tref. poznámky, pozná cudzie jazyky, uznáva učiť maď. ale nie odnárodňovanie, recituje Slávy dceru v 2 dejstvepodporoval ho Adolf kôli maďarizácii Suseda Vojteška- matka Martina, kt. chce Aničku a kandidoval na učiteľa(podporoval ho Tesnošil) a dcéry z ktorej chce rechtorku, ako Tesnošilová1. dejstvovoľby učiteľa a intrigy žien2. dejstvo pod Tatrami, študenti s učiteľom, Honzíkom a Martinom, veselá nálada a spievajú a recitujú, prepad zbojníkmi3. dejstvoSvoboda sa hlási u cir. a škol. inšpektora, pred jeho domom je kopa hnoja a okná bez skiel, Pán používa latinčinu, hlási sa k maďarčine aj keď ju nevie, ale jeho si už musí byť Maďar Bendeguz- satirický román- postavy pomaď. turčiansky zemani Bendeguz a Kolompos- hľadajú pravlasť Maďarov- zasmiešnenie maď. šovinizmu, kritika násilného pomaďarčovania Anton Bernolák 1. kodifikátor slovenského jazyka, nar. 1762 v Slanicištudoval teológiu- kat. v Trnave, ako vedúca osob. Slov. učeného tovarišstva odišiel do Nových Zámkov kde je aj pochovaný vytvoril diela, kt. boli písané v latinčine: 1.Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách- 1787, 2.Slovenská gramatika- 1790, 3.Slovár slovenskí-česko-laťinsko-nemecko-uherský- 6 zv. slovník, 4.Odvodzovanie slovenského pravopisu- 1. odb. jazykové názvoslovie
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.