referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Slovenská literatúra a Matičné obdobie 1850-1875
Dátum pridania: 27.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: YKK
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 520
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 

Spoločensko-historické pomery:

- po porážke revolúcie 1848/49 nastáva na Slovensku tvrdé obdobie temna→obdobie temna, uskutočňuje sa tvrdý režim pod vládou Alexandra Bacha(Minister vnútra)
=>Bachov absolutizmus  1850-1859
→krutý politický režim, centralizácia, násilné ponemčovanie, cenzúra tlače, prenasledovanie vlastencov
→Slovenský národný život- znemožnený, ľudia odchádzajú, sú odstránení
- vyriešenie sporu o spisovný jazyk:

1852- uskutočňuje sa Hodžovsko-Hattalovská reforma, Hattala vydáva Krátku mluvnicu slovenskú. Zvíťazila podoba stredoslovenského nárečia podľa etymologických zásad

Zmeny: i↔y, existencia dvojhlások

- oživenie slov. nár. života(1860)- pád Bachovho absolutizmu
- panovník(František Jozef) vydáva tzv. Októbrový diplom- vyhovie sa všetkým národom v Uhorsku(zrovnoprávnenie)1861- časopis Pešťbudínske vedomosti(redaktor J.Francisci-Rimavský)- hlásal rovnoprávnosť národov v Uhorsku
- vláda nesplnila sluby→6. a 7.6.1861 v Turčianskom sv. Martine celonárodné zhromaždenie- prijatý dokument- Memorandum národa slovenského

Čo sa žiadalo:

1)      zabezpečenie národných práv
2)      slovenské školstvo, kultúra
3)      administratívnu a územnú samosprávu- Slovenské okolie
4)      úradný jazyk- slovenčina

-uhorský snem tieto požiadavky neprijal a ani uhorská vláda, súhlasila jedine so školstvom a kultúrou

1863-založená MS a 3 gymnázia- Martin, Revúca, Kláštor pod Znievom
sídlo- Martin, prvý predseda- Štefan Moyses, podpredseda- Karol Kuzmány
MS fungovala do roku 1875

1863-1875- matičné obdobie

Funkcie MS:

1)      vydáva ľudovovýchovnú lit.- kalendáre, učebnice, vedecké rozpory
2)      udeľuje štipendiá
3)      podporuje rozvoj slov. kultúry a literatúry

1867- Rakúsko-uhorské vyrovnanie-nastáva zastavenie nár. života, je zostrená maďarizácia, prenasledovanie slov. národovcov a inštitúcií
1874-zatvorné gymnázia     
1875-MS →zanikajú slov. časopisy, v lit. prevláda epigónstvo(napodobňovanie)

- oživenie v 60.rokoch- časopisy- Černokňažník, Sokol, almanach- Tábor, Lipa 
                                    - vzniká dramatická tvorba

- útvary, ktoré prevládajú- črty, besednice, anekdoty, arabesky, novely, spoločensko-historické poviedky
- štylistika- veľa humoru a satiry

Literárny vývoj po revolúcií možno rozdeliť na 3 obdobia:

1.obdobie- roky absolutizmu(1849-1859), literárny život stagnoval
2.obdobie- uvoľnenie politického života(1860-1867), zvýšená aktivita romantikov a živej publicistiky
3.obdobie- (1868-1875)je formovaním mladej lit. generácie a odumieraním romantikov v lit. a v myslení slovenskej spoločnosti

Ľudovít Kubáni(1830- 1864)

štúdia: Levoča- zapája sa do Jednoty mládeže slovenskej, Ožďany, Miškovec
pôsobiská: úradník, so svojou rodinou žil vo veľkej biede

- narodil sa v rodine učiteľa, tragicky zahynul

Tvorba:

- v dielach je rozpor medzi romantizmom a realizmom

1)Poézia

básne: Slzy osudu, Sahara- zobrazuje živ. skúsenosť z porevolučného Uhorska  
                                       - málo romantického

Epos:

Radziwillovna, kráľovná poľská – historický

- dej čerpá z poľských dejín v polovici 16.st.
- Žigmund chcel pripojiť Litvu k Poľsku ženbou s Litovčankou- Radziwillovnou. Ich láska sa končí tragicky, pretože kráľovičova matka otrávila Radziwillovnu
- naráža na odpor a intrigy šľachty, rozpor medzi osobným a spoločenským záujmom

2)Próza- hodnotnejšia časť tvorby, poviedky + epizodické príbehy zo životaPoviedky: Mendík, Hlad a láska, Suplikant, Čierne a biele šaty, Emigranti

- majú obyčajne podtitul, zobrazuje živ. problémy, morálku, každodennú skutočnosť
- cítime rozpor: rom. sen↔real. skutočnosť

Mendík- Martin Krypták, ústredný konflikt nie je romantický

- hlavná postava- sirota, ktorá pracuje v učiteľskej rodine- je bitý životom, vrtochmi rechtora
- rechtorova žena si vyhliadla mäsiara Volovca- primitív, odpudzujúca osoba
- Mendík odhaľuje zlodeja-Volovca, hovorí to rodičom- zabraňuje svadbe, rechtorka vychádza na posmech, Trnovský + Sidónia- svadba
- Kubáni char. osoby cez ich jazyk- používa karikatúru, satiru rom. sen – prekážky v láske Sidónie a kaplána Trnovského real. skutočnosť – trpký osud siroty

Valgatha- historický román, nedokončený, čas- koniec 15st.

Téma: Boje Jiskrovcov na Slovensku proti Huňadiho vojskám
Idea: Zbytočnosť boja
Hlavná postava: rytier Valgatha- veliteľ Jiskrovej pevnosti Drienčany, je zobrazený aj so svojimi chybami- márnomyseľný a ziskuchtivý

- Huňadi + syn Ladislav- predstavitelia sily, prevahy
- rod Huňadiovcov mal v rámci Uhorska zjednotiť národy

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.