referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurel
Pondelok, 25. októbra 2021
Realizmus
Dátum pridania: 27.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: YKK
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 788
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 17.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 28m 40s
Pomalé čítanie: 43m 0s
 
Terézia Vansová- 1898 založila 1. časopis slovenských žien- Dennica 
                           - chcela povzniesť vzdelanosť žien

- Moje piesne- verše, ktoré uverejňovala v Orle
- sentimentálno-romantická próza- chcela získať ženské čitateľstvo
- Sirota Podhradských- román; hl. postave Viole Podhradskej umrie matka, otec vyjde na mizinu, vinia ho z podpaľačstva a ubijú na smrť. Viola potom žije u ujca Vilinského, kde zažíva málo porozumenia a nesie sa s ňou otcove bremeno. Nakoniec sa navzájom do seba zaľúbia s najstarším synom Imrichom Vilánskym. Všetko končí šťastne keď sa podarí očistiť meno Violineho otca.
- Kliatba- román; dej sa odohráva pri zvolene, príbeh rozpráva Bánička; hl. postava zvrhlý zeman Fekete sadisticky vyvražďuje svoje ženské obete.
- Julinkin prvý bál, Ohlášky, Prsteň- črty a anekdotické príbehy; autobiografický charakter
- Danko a Janko- próza; motívy z detstva jej muža, chlapčenské príhody a nehody
- Paľo Šuška- román; skutočný príbeh osirelého chlapca, ktorý žil na slatinskej fare a po štúdiách zomrel
- Z našej dediny- séria 18 próz, ktoré uverejňovala v Slovenských pohľadoch
- Svedomie- divadelná hra

Elena Maróthy- Šoltésová- činnosť v spolku slovenských žien- Živena; na čele časopisu Živena; prispievala článkami do Dennice 
                                            - zámerne idealizovala postavy=)chcela vytvoriť ideál pre sk ženy

- Na dedine, Prípravy na svadbu, V čiernickej škole- poviedky; všíma si život a zvyklosti na dedine
- Prvé previnenie, Popolka- novely; všíma si život panských rodín v malomestách; ušľachtilí vlasteneckí hrdinovia 

- Proti prúdu- román; úloha ženy v spoločnosti; láska a manželstvo vlastenky Oľgy Laskárovej s odrodilým zemanom Šavelským, ktorý sa v manželstve preformuje na horlivého národovca a stáva sa príkladom bojovníka za národné práva. Proti prúdu= proti vládnej politike, pomaďarčovaniu

- Moje deti- autobiografický román; chcela pomôcť matkám vo výchove,
- Sedemdesiat rokov života- memoáre; zahrňujú len prvých 20 rokov

Pavol Országh- Hviezdoslav:

-zemiansko-roľnícka rodina z Vyšného Kubína
- SŠ- Miškovec, Kežmarok; VŠ-právnická akadémia v Prešove (+Benšell- almanach Napred)
- advokátsky pomocník v DK, Martine, Senici, Námestovo-) ožení sa s Ilonou Novákovou-) podsudca v DK -) advokát v Námestove (20r) -) DK zanechal advokátsku prax a začal sa venovať iba lit-) zomrel v DK
- písal najskôr po maďarsky a nemecky ale ovplyvnili ho matka, Andrej Medzihradský a Matuška =) sk

- LYRIKA: - jambový verš 

-Letorosty- cyklus; 3 diely: I- kritika spoločnosti, ľudských vzťahov; osud národa 
                                       II-  smútok (stratil rodinu) 
                                      III- od osobných k spoločenským problémom; O mládež naša (odsudzuje panskú spoločnosť) 
                                          - na konci spomienkové básne na matku a otca (Priadka, Roľník) 

- Sonety- cyklus, 21 zneliek; fylozofia smrti, života, poslania, uvedomuje si že sa nemôže úplne odpútať od reality sveta lebo je v ňom veľa zlého 
- Žalmy a hymny- cyklus; inšpirované biblickými sviatkami, vzťah k Bohu 
- Prechádzky jarom, Prechádzky letom- cykly; príroda mu pomáha harmonizovať rozpory, zobrazená oravská príroda 
- Stesky- cyklus; básnik si uvedomuje, že prekročil zenit života, rozmýšľa o svojom živote, smrti, zhodnocuje svoju tvorbu, či mala zmysel 
- Dozvuky- cyklus; zdôrazňuje svoju prvoradú úlohu službu ľudu; v závere hovorí že už nechce písať 
- Krvavé sonety- cyklus, 32 zneliek; rozhorčenie a odsúdenie 1.sv. vojny; hľadá príčiny jej vypuknutia (chamtivosť), v závere je vyjadrená túžba po miery

- EPIKA: 1) Veľké skladby

      -Hájnikova žena- epicko-lyrická skladba; zemepán Artuš Villáni sa snaží zviesť Hanku Čajkovú, ženu hájnika Miška. Tá ho v sebaobrane zabije a zošalie z toho. Miško vezme vinu na seba ale na súde sa pomätená Hanka prizná a súd ich zbaví obvinenia lebo je bláznivá. Hánka sa zázračne vylieči keď sa jej narodí dieťa. 

       - Ežo Vlkolinský- epos; spor zemianskej matky so synom Ežom, ktorý si chce vziať sedliačku Žofku Bockovú. Matka ho vydedí ale prichýli ho strýko Eliáš. Ten mu vystrojí svadbu na ktorej sa prejavuje rozpor medzi zemianskou a sedliackou časťou. Nakoniec sa matka so synom uzmieri prostredníctvom vnúčaťa Benka 

        - Gábor Vlkolinský- epos; úpadok zemianskej rodiny Gábora Vlkolinksého, ktoreho rodičia prepadli alkoholizmu a odmieta ho aj dievča čo mu sľúbili. Vtedy mu Ežo poradí nech sa prižení do sedliackej rodiny k Blažkovcom 

              2)Menšie skladby

     - Bútora a Čútora- spory medzi susedskými rodinami rozoženie až láska detí 

              3) Biblické epické básne

      - Agar, Ráchel, Vianoce, Sen Šalamúnov 

              4)Kratšia epika

      - Anča, U kaplice, Zuzanka Hraškovie

- DRÁMA: 

      - Herodes a Herodias- tragédia, 5 dejstiev; osudy Herodesa Antipa, ktorý za cisára Tibéria vládol nad štvrtinou rímskej provincie Palestíny, a Herodiady, jeho druhej ženy.  Herodes- krutý, nadutý vládca, ktorému ide iba o moc.  Herodiada- prefíkaná, túži po vláde a kráľovskej vznešenosti

- PREKLADY- Shakespear, Goethe, Schiller, Puškin, Petőfi, Arany

Martin Kukučín- Matej Bencúr, narodil sa v Jasenovej na Orave, zomrel na zápal pľúc - bol učiteľ (Jasenova), lekár- Praha, Dalmácia (Brač), Buenos Aires, Punta Arenas (chorvátsky vysťahovalci)

1) Črty a poviedky z čias učiteľstva v Jasenovej: - dedinské prostredie, zvyky, tradície 

      - Na Ondreja, Na jarmok, Na hradskej ceste, Dedinský jarmok 
      - Rysavá jalovica- poviedka;obrázok zo života  Adama Krta a Adama Trnku o kúpenej a stratenej jalovici; kritika alkoholizmu 
      - Mišo- vykreslil postavu dedinského sluhu, nebrániaceho sa alkoholu, ale človeka dobrého srdca

2) Poviedky a novely z čias pražského pobytu- dedina a ľud, kritickejší pohľad 

      - Neprebudený- tragický príbeh postihnutého husiara Ondráša Machuľu, ktorý sa stal obeťou lásky k peknej Zuzke Bežanovie. 
      - Mladé letá- novela; rozsiahly pohľad na študentský život a slovenské vzdelanecké vrstvy 
      - Keď báčik z Chochoľova umrie- poviedka; zkrachovaný zeman Aduš Domanický z Domaníc vidí svoju záchranu v smrti bohatého príbuzného báčika z Chochoľova 
      - Dies irae- novela; cholerová epidémia; sociálno-psychologický konflikt starého úžerníka Sýkoru, ktorému v živote záleži len na peniazoch. Končí sa však harmonickým záverom, keď sa Sýkora zlepší

- Na obecnom salaši, Z našej hradskej, Pred skúškou

3) Diela z dalmáckeho prostredia

      - Mišo II- poviedka; vtipná figúrka Mišovho pomocníka Lešeho, ktorý ho preváža na mulici za pacientmi 
      - Dom v stráni- román; problém lásky na podklade majetkových a stavovských rozdielov; Katica&Niko 
      - V Dalmácii a na Čiernej hore, Rijeka-Rohič-Záhreb- cestopisy; sú beletrizované

4) Diela napísané po návrate z Ameriky: 

      - Prechádzky po Patagónii, Dojmy z Francúzska- cestopisy 
      - Mať volá- román; život chorvátskych vysťahovalcov v čílskom meste Punta Arenas; príčiny vysťahovalectva; zmysel peňazí, 
      - Lukáš Blahoslej Krasoň- román; ľúbostná dráma mladého štúrovského básnika (Samo Bohdan Hroboň) a Vlastimily Hájskej (Bohuslava Rajská) 
      - Bohumil Valizlosť Zábor- román; štúrovské obdobie, povznesenie národa

2. vlna realizmu (1900-1918)- Kritický realizmus:

- neidealizuje sa spoločnosť (ani príslušníci sk. národa), odmieta sa sentimentálno-idylická lit.
- pravdivé a kritické zobrazenie slovenského života
- záujem o vnútorný svet človeka, o jeho sociálnu situáciu, prehĺbenie kritického postoja, rozpad patriarchálnej rodiny,
- témy: sociálna problematika života ľudových vrstiev, pravdivé vykreslenie života najnižších vrstiev, pohľad do psychiky postáv, prehĺbenie kritiky -karikatúra a satira mestských vrstiev
- Detvan- od 1882; východisko mnohých spisovateľov, diskutovali tu, zaoberali sa tolstojizmusom- filozofia hlásajúca návrat k jednoduchosti, mravnosti a nepodporovanie zla násilím
- čas. Hlas-> hlasisti- vyčítali Martinu konzervativizmus, kritizovali 1. vlnu realistov (Šrobár-> Hviezdoslava), základ národa videli v ľude =) zdôrazňovali jeho prácu, boj proti alkoholizmu; literatúra mala mať výchovný, kultúrno-osvetový zmysel
- Zborník slovenskej mládeže- spísali ho spisovatelia združení okolo čas. Dennica a Prúdy; vystúpili proti hlasistickej koncepcii o literatúre.
- poézia- zjednodušila sa jazykovo-gramatická zložka 
            - ústredná téma- vnútorný citový život lyrického subjektu, ktorý sa stáva hl. postavou a základnou témou lyrickej výpovede =) prechádza sa k moderne (Krasko)
- próza- najrozvinutejšia, krátke útvary (poviedka), román, novela
- dráma- najmä Tajovský- živé charaktery, konflikt blízky skutočnosti

Božena Slančíková-Timrava- používa vnútorný monológ postáv 
                                               - psychologická a spoločenská poviedka, novela 
                                               - opisuje protirečivé ženské postavy 
                                               - duševný svet ženy

1)Diela zo života vidieckej inteligencie: - naivné, citovo rozpoložené a výdaju chtivé dievčatá Za koho ísť, Pomocník,...

Veľké šťastie- novela; stretávajú sa tu 2 svety- sedliacky a panský, zaujímavá je postava Józy Jakubovičovej, ktorá hovorí každému rovno do očí aj tie najnepríjemnejšie pravdy, pramení to z jej vnútornej bolesti z neopätovanej lásky

Ťažké položenie- život vidieckej inteligencie, s ktorou sa zoznamujeme pri kartách, zábavách, ale len zriedkavo pri práci. Duševný svet zaráža svojou plytkosťou a prázdnotou, ide o typ zbytočných ľudí

Bez hrdosti- novela; spaľujúca sila lásky, dievča je choré z lásky, postupne chudne, skoro zošalie

2)Diela s témou vojny:

Hrdinovia- novela; výsmech z vládnych prisluhovačov (notár Laco Baláň), Laco je na jednej strane horlivý národovec vyzývajúci ľudí do vojny a na druhej zbabelec a sebec. Podobný sú aj Štepka, Moller, Pekovci. Ideál ľudskosti stelesňuje podnotár Širický a rovnako zmýšľajúci dedinčania (Matvejovci, Demákovci). Dielo bolo cenzurované.

Skon Paľa Ročku- poviedka; Paľo si dokaličil ruku, aby nemusel ísť na vojnu a mohol sa oženiť so Zuzkou, dievčaťom z bohatej rodiny. Láska sa pri ich chudobe postupne vytráca a Paľo začne byť chorý na pečeň. Prienik do psychiky jeho postavy, ktorá očakáva smrť.

3)Diela s autobiografickým charakterom:

Skúsenosť- románová novela; opisuje svoje zážitky v Dolnom Kubíne, dej sa sústreďuje len okolo 2 postáv- Maríny Majtáňovej (Timravy) a pani Bukovičovej (p. Országhovej). Timrava jej strhá masku národovkyne a odhaľuje ju, že nerada číta knihy v slovenčine, lebo sa jej to zdá sprosté

Všetko za národ- novela; autorka vystupuje pod menom Viera Javorčíková, s odstupom času si premieta svoju mladosť a od nej vlastnú cestu k literatúre

4) Diela z dedinského prostredia:

Mocnár, Márnosť všetko, V predvečer, Ondro Hľonzo
Na jednom dvore- poviedka; rozpor medzi citom a majetkom, problematika „manželstva z rozumu“

Ťapákovci- poviedka; protikladný vzťah medzi Iľou-kráľovnou, usilujúcou sa zmeniť zaostalý život Ťapákovcov, a ostatnými príslušníkmi rodiny, vrátane jej muža Paľa. Konflikt doĺňa životná tragédia mrzáčky Anči-zmije, ktorá je vnútri citlivá a nežná, ale neopätovaná láska ju robí navonok zlou a uštipačnou.

5) Divadelné hry:

Chudobná rodina, Páva, Odpoveď, Prekážky

Jozef Gregor-Tajovský

- Omrvinky, Z dediny- zbierky čŕt a poviedok; 1.knihy, píše v 1.os sg- dojem ústneho podania, realita dediny a jej chudobná časť 

1)Nový obraz dediny: 

Maco Mlieč- poviedka; Macove morálne vlastnosti kontrastujú s jeho odpudzujúcim zovňajškom a aj s charakterom gazdu a richtára u ktorých oddane slúžil, zachytený osud jednoduchého a zaostalého panského sluhu. Rozprávač = autor

Apoliena- poviedka; obraz slúžky, ktorá stratila sluch od bitky jej večne opitého otca. Výsmešný postoj k hluchej slúžke sa u učňov postupne mení na pochopenie a súcit. Rozprávač = učeň.

2)Chlebové poviedky:

Na chlieb, Horký chlieb, Mišo- tragika z prenajímania človeka ako prac. sily 
Mamka Pôstková- bezmocnosť v riešení osobných problémov pri naprávaní krívd 
Umrel Tomášik- zhovievavosť k slabostiam hrdinov

3)Starootcovský cyklus: (st.otec- Štefan Greško)

Do konca, Žliebky, Prvé hodinky

4) Dráma

Ženský zákon- veselohra; láska 2 detí z chudobných rodín; ohrozuje ju bohatá richtárka, ktorá chce Miška pre svoju dcéru, zasiahne Mišov otec a ukončí to. Ženský zákon = intrigy

Statky- zmätky- 5 dejstvová veselohra; zápas o majetok, vyostrovaný citovými krízami a nezhodami. Ďurka oženili so Zuzkou a keď Palčíkovci zomrú poručia im majetok 

jednoaktovky: Matka, Tma, Hriech (vysťahovalecká tematika, mravný úpadok), V službe 
historické drámy: Smrť Ďurka Langsfelda- udalosti revoluč. rokov 1848/49 a sleduje osud slovenského povstalca, učiteľa Ď. Langsfelda 
                          Blúznivci- tragický údel notára Messerschmidta odsudzujúceho plané národovectvo 
                          Hrdina- „hlas“ svedomia demobilizovaného vojaka Janka Mihálika, ktorý sa stal hrdinom proti svojej vôli.

Ľudmila Podjavorinská

- 1. sk žena, ktorá vydala svoje básne knižne 

- Turecká svadba- 1. besednica; vydala už ako 15ročná
- Z vesny života- zbierka lyrických veršov; túžba po láske sa stretáva s nárokom na čistotu, pravdivosť citu a vzniká vnútorný konflikt, stále zasahujúci vnútorný svet človeka 
- Po bále, Na bále, Prelud- epické básne; príklon k realizmu- dejová skratka+úvahy o ľudských charakteroch a vzťahoch, utvárajúcich sa v duchu sprievodných morálnych „výkyvov“ meštianskeho spoloč. života.

- Balady- epická poézia; básnická romantika, do alegorickej symboliky tragických príbehov vkladá subjektívne nálady vlastnej osamelosti

- Piesne samoty- zbierka; zračí sa tu jej vlastná životná osamelosť
- Ondráš- poviedka; nadväznosť na Neprebudený (Kukučín), smrť hrdinu je ukončením jeho nešťastného osudu a nie vykúpením 
- Žena- novela; v postave Ivy Zaťkovej je jedna z najkrajších ženských typov sk lit. Ivina prirodzená múdrosť, mnohostranná aktivita, vynaložená pri výchove 5 detí, s cieľavedomým pôsobením na slabocha muža- vdovca (otca detí), podnietili jeho vnútorný prerod 
- Sokovia, Na záletoch, Pod svietňou- humoristické obrázky z dedinského života; ľudovejší jazyk 

Tvorba pre deti:

- Zajko-Bojko, Čin-Čin- veršované rozprávky 
- Baránok Boží- sociálna próza pre deti; osud vojnovej siroty, ktorá sa po krásnom bezstarostnom živote pri starom otcovi, dostáva do nevľúdneho prostredia mestského sirotinca. Ondrejko sa snaží vyrovnať so situáciou, žije v spomienkach, upína sa na z dreva vystrúhaného „baránka Božieho“. V prudkej zrážke s cudzím, nechápavým a nepriateľským svetom tragicky hynie.

Ján Čajak

-
Tri rozprávky, Pred oltárom, Suchoty, Jožkova svadba- knižné súbory poviedok; záujem o životné prostredie dolnozemských Slovákov, námety zo života dedinského ľudu 

- Rodina Rovesných- román; problematika stredných vrstiev, hmotný a mravný úpadok rodiny bohatého obchodníka, zapríčinený zradou národných ideálov a odvrhnutím tradičných hodnôt SK života. Ako protiklad je vzostup mladého chudobného obchodného pomocníka, odmeneného za vernosť tomu, čo rodina Rovesných zradila. Učiteľ Pavel Poničan je symbolom prenasledovanej inteligencie

Literárna história a kritika v období realizmu:

Jaroslav Vlček

-
Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj a úspěchy s podtitulom Příspěvek k dejinám písemnísctva československého- 1. podoba novodobých dejín sk lit.
- Dejiny literatúry slovenskej- história ideí, ktoré lit. hlásala
- Listy z Čiech- uverejňované v Slovenských pohľadoch

Jozef Škultéty

- redaktor Slovenských pohľadov 
- kritik Vajanského, Hviezdoslava, Kukučína, Šoltésovej, Vansovej,...
- záujem o slovenské literárne dedičstvo- vydával a poznámkami obzrejmoval diela klasikov, zaoberal sa lit. históriou
- O Slovákoch- časť jeho literárnych prác
- Stodvadsaťpäť rokov zo slovenského života
- Slovensko v Minulosti
- „Nehaňte ľud môj!“ Črty zo slovenskej minulosti
- Zo slovenskej minulosti

Ľudovít Vladimír Rizner

- Krátky zemepis so zvláštnym ohľadom na kráľovstvo uhorské, Dejepis Uhorska, Živočíchopis- učebnice pre školy 
- lit. pre deti- v časopise Včielka pod pseudonymom Strýčko Slavoš
- Od srdca k srdcu, Našim maličkým, Zo života malých- básnické zbierky; výchovný smer detskej lit.
- povznesenie ľudových vrstiev- zakladal čitateľské spolky a knižnice, viedol Knižnicu slovenského ľudu, písal a prekladal poučné poľnohosp. články
- Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roku 1900- 6zväzková najvýznamnejšia bibliografická práca v dejinách sk lit
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Realizmus 2.9451 721 slov
Realizmus GYM 3.0226 165 slov
Realizmus GYM 2.9727 1065 slov
Realizmus 2.9769 374 slov
Realizmus GYM 2.9501 7648 slov
Realizmus GYM 2.9884 1439 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.