Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Realizmus

Spoloč. podmienky:

- priemyselná revolúcia, rozvoj prírodných vied
- zánik feudalizmu a nástup kapitalizmu

Znaky:

pozitivizmus- zakl. Auguste Comte, zdôrazňuje objektívne poznanie skutočnosti, za skutočné pokladá iba to, čo sa dá zmyslami a skúsenosťami overiť
- človek v prostredí, v ktorom žije, nielen v zhode ale aj v konfliktoch
- konkrétny všedný život obyčajných ľudí, zo všetkých spoločenských vrstiev
typizácia- charaktery v typických spoločenských podmienkach, utvára ich prostredie
kritický postoj k spoločnosti, ale vychádzajú z objektívnej skutočnosti, ku ktorej majú racionálny postoj
pravdivé zobrazenie nedostatkov spoločnosti, často využitá satira
- prevažuje próza (poviedka, novela, román)
- *kritický realizmus- zosilnená kritika, najvýraznejší smer v realizme

Anglicko:

Charlotte Brontëová- Jana Eyrová- romanticko-realistický príbeh siroty, jej lásky i prekážok, s ktorámi sa musela boriť
Emily Brontëová- Búrlivé výšiny- román; na pozadí romantickej scenérie sú realisticky vyobrazené vzťahy medzi ľuďmi na angl. vidieku

Charles Dickens-
Pamäti Klubu Pickwickovcov- román; pán Pickwick putuje s jeho 3 kamarátmi po vidieku aby spoznal život. Pán Pickwick je typ rojka, dobráka, ktorý chce napraviť krivdy (typ dona Quijota). Jeho sluha Sam Weller sa riadi zdravým sedliackym rozumom. Pickwick sa radšej dá zavrieť do väzenia, než by mal platiť vydieračom. 
                           - Oliwer Twist- román; pokrytectvo angl. spoločnosti, problém výchovy mládeže 
                           - David Copperfield- román; autobiografické črty 
                           - Malá Doritka- román; spoločenské a triedne protiklady 
                           - Vianočné knihy- láska k blížnym, pozitívne ľudské vlastnosti

Francúzsko:

Stendhal- Červený a čierny- román; Julien Sorel pomocou žien postupuje na spoločenskom rebríčku. Postrelí svoju prvú milenku, dostáva sa pred súd, odmieta milosť a obviňuje spoločnosť. Odsúdia ho a popravia. Julien dobrovoľne prehráva. Čierna- despotizmus, cirkev, spoločnosť. Červená- ľudská túžba po plnom a vášnivom živote, vojna 
               - Kartúza parmská- román; mladý šľachtic, plný ideálov, sa pridá k Napoleonovi, je svedkom jeho porážky pri Waterloo a sklamaný sa vracia do Talianska. Tu sa pripravuje na kňazské povolanie, ale vášnivá povaha a milostné dobrodružstvá sú príčinou jeho pádu. 
               - hrdinovia sú vášnivý, v konflikte s pokryteckou spoločnosťou; čo najstručnejšie vyjadriť myšlienky

Gustave Flaubert- Pani Bovaryová- román; hrdinka túži po romantickej láske, jej milenci ju využívajú a opúšťajú. Lebo sa nechce stať úžerníkovou milenkou končí život samovraždou 
                             - Citová výchova- román; nenaplnená láska študenta k vydatej žene, striedaním minulosti a súčasnosti pripomína filmovú techniku

Guy de Maupassant- Miláčik- spol. román; mladý karierista postupuje po spoloč. rebríčku vďaka ženám. 
                                - Mont-Oriol- román; realisticko-satirický obraz vyššej spoločnosti, zosmiešňuje honbu za majetkom

Honoré de Balzac- Ľudská komédia- cyklus, 90 románov a poviedok, zobrazenie fran. spoločnosti 19.st, niektoré postavy prechádzajú z jedného diela do ďalších, na začiatku predhovor, kde navrhol plán a formuloval názory na realizmus;3 časti: 

                                                                              1)Štúdie mravov- sociálne účinky na človeka 
                                                                                                      - Lesk a bieda kurtizán, Kabinet starožitností, Gobseck (typ úžerníka), Otec Goriot (prehnaná                                                                                                             zničujúca láska k dcéram) 
                                                                               2)Filozofické štúdie- príčiny spoločnských problémov - Šagrenová koža (túžba po moci má zhubné následky) 
                                                                              3)Analytické štúdia- vysvetľuje princípy všetkého diania, scény zo súkromného života                                                                                                                  - Fyziológia manželstva

Emile Zola- predstaviteľ naturalizmu (človek súčasť prírody, vystihnutie životnej pravdy) 
                  - Brucho Paríža, Zabijak, Germinal robotníkov

Rusko.:

Nikolaj Vasilievič Gogoľ- Večery na laze neďaleko Dikaňky, Mirhorod- zbierky poviedok z Ukr. 
                                       - Peterburgské poviedky- cyklus; malý nenápadný ľudia z vyššej spoločnosti. V poviedke Plášť cez úradníka Bašmačkina kritizuje ťažké podmienky pracovitých ľudí 
                                       - Revízor- komédia; kritika mestskej spoločnosti, jej úplatkárstva, hrabivosti a strachu pred odhalením. Hl. postava Chlestakov predstavuje stelesnenie duševnej úbohosti. Komédia „smiech cez slzy“ 
                                       - Mŕtve duše- román; podnikateľ Čičikov skupuje mŕtvych nevoľníkov. Samé záporné postavy odsúdené na zánik.

Ivan Sergejevič Turgenev- Poľovníkove zápisky- zbierka poviedok; krásny ruská príroda, útlak nevoľníkov 
                                           - Rudin- román; typ zbytočného človeka 
                                           - Otcovia a deti- román; generačný konflikt statkárskej aristokracie a revolučno-demokratickej inteligencie. Nových ľudí tu predstavuje nihilista lekár Bazarov, ktorý odmieta vštko staré. Takýto ľudia si že vraj nájdu cestu ako zmeniť Rusko k lepšiemu

Fiodor Michajlovič Dostojevskij- utopický socializmus 
                                                   - Biedni ľudia- sociálno- psychologický román; vo forme listov dvoch opustených ľudí. 
                                                   - Zápisky z mŕtveho domu- román; vo forme denníka zobrazuje osudy ľudí na Sibíri 
                                                   - Zločin a trest- sociálno-psychologický román; hl. postava Raskoľnikov je rozpoltený. Rozdeľuje ľudí na neobyčajných a obyčajných. Pod vplyvom tejto teórie zavraždí starú úžerničku a jej sestru. Pod ťarchou svojho svedomia sa priznáva a je odsúdený na nútené práce. 
                                                   - Idiot- hrdina román; chce prekonať zlo láskou 
                                                   - Diablom posadnutí, Bratia Karamazovovci- romány; mravné problémy človeka, polemizuje, či je človeku všetko dovolené.

Lev Nikolajeviš Tolstoj- Detstvo, Chlapčenstvo, Junošstvo- kratšie prózy 
                                      - Vojna a Mier- románová epopeja; život vyššej rus. spoločnosti v 1. tretine 19st.; vojny s Napoleonom za hranicami Rus.; literárne a historické postavy, pásmová kompozícia, „román rieka“ (otvorený) 
                                      - Anna Kareninová- román; Anna opúšťa manžela i dieťa pre milovaného muža. Dostáva sa do konfliktu so spoločnosťou a končí život samovraždou 
                                      - Vzkriesenie- román; námetom skutočný súdny prípad, kde porotca Nechľudov spozná v odsúdenej prostitútke dievča, ktoré kedysi zviedol a otrasený jej osudom sa rozhodne napraviť svoju vinu. Hrdinka odmieta jeho pomoc a rozhodne sa vydať za politického spoluväzňa.

Anton Pavlovič Čechov- krátke prózy: Chameleón- vysmieva sa chameleónstvu
                                                            Smrť úradníka- strach malých úradníkov pred nadriadenými 
                                                            Izba číslo 6, Vaňka- antihumánnosť spoločnosti 
                                                            Dáma so psíčkom-odsudzuje prejavy morálneho meštianstva 
                                                - drámy: Čajka, Ujo Váňa, Tri sestry, Višňový sad- psychika postáv, obyčajní ľudia, vážne spoloč. problémy Ruska

Nemecko:

Gerhart Hauptmann- Bobrí kožuch- komédia; rôzne vrstvy pruskej spoločnosti 
                                - Apoštol- novela; túžba prostých ľudí po plnšom náboženskom živote 
                                - Emanuel Quint, blázon v Kristu- román,            ––II–– 
                               - Ifigénia v Aulide, Elektra- drámy; antická história 
                               - 1912- Nobelová cena za literatúru

Švajčiarsko:

Gottfried Keller- Rómeo a Júlia na dedine, Šaty robia človeka- novely; kritizoval lakomstvo, lenivosť a ziskuchtivosť 
                         - Martin Salander- román; vidina zisku a moci ničí ideály človeka

Nórsko:

Henrik Ibsen- Peer Gynt- veršovaná dráma; jeho vlasť, prelínania sna so skutočnosťou 
                      - Nora- dráma; bojuje za emancipáciu žien 
                      - Staviteľ Solness- dráma; disharmonický vzťah 2 generácií 
                      - Pani z Prímoria- psychologická dráma; manželský trojuholník, Elida nie je v manželstve šťastná, stretáva sa s bývalou láskou Cudzincom, nedokáže odísť kvôli dcéram

Björnstjerne Björnson- novinár- obhajoval utláčané národy; v 1907 vystúpil na mierovom kongrese v Mníchove proti pomaďarčovaniu Slovákov 
                                    - rovnoprávnosť žien (Rukavička- div. hra) 
                                    - Sedliacké poviedky- poviedky; nadviazal na tradíciu ľudových poviedok 
                                    - Áno, milujem túto krajinu – nórska hymna 
                                    - 1903- Nobelová cena za celoživotnú tvorbu

Poľsko:

Boleslaw Prus- Bábka- epopeja; rotkvet a úpadok meštianstva 
                                  - Faraón- historický román; z čias Ramzesa XIII

Henryk Sienkiewicz- Ohňom a mečom, Potopa, Pán Wolodyjowski- trilógia z histórie Poľska 
                                - Quo vadis- román; z obdobia Nerónovho Ríma, úpadok pohanského Ríma a prenasledovanie kresťanov. Dej vrcholí obrazom horiaceho Ríma a hromadnými popravami kresťanov

Maďarsko:

Imre Madách- Tragédia človeka- dráma; hľadá odpoveď na úlohu jednotlivca v dejinách. Adam po vyhnaní z raja chce spoznať svoju budúcnosť. Lucifer mu umožní v sne putovať dejinami. Keď sa prebudí, chce pod ťarchou vízií spáchať samovraždu. Zadrží ho až výkrik Evy: „Ja budem matkou... Adam!“

Kálmán Mikszáth-
Posledný hradný pán- román; groteskná postava grófa nedeckého hradu, ktorý žije ako stredoveký rytier a je na posmech so svojimi plánmi na dobytie Bystrice 
                           - Podivné manželstvo- román; kritizuje konzervatívny život maď. šľachty na zač. 19st 
                           - Dáždnik sv. Petra

Česko:

- vznik nových časopisov (Květy), edícií (Matice lidu), inštitúcií (Umělecká beseda), spolkov (telovýchovný Sokol) a v 1868 bol položený zakl. kameň Národného divadla v Prahe

Jan Neruda- Hřbitovní kvítí- básnická zbierka; symbolika cintorína- romantický prvok, pochmúrna spoločenská situácia v období Bachovho absolutizmu 
                  - Knihy veršů- výber; sociálne balady- nadviazal na Erbena, intímna lyrika- láska k matke, k žene, vlastenecké básne- Poslání na Slovensko- báseň; láska k Slovensku a obavy o jeho osud 
                  - Písně kosmické- obrovský vesmír a fyzická malosť človeka =) viera v ľudský rozum 
                  - Balady a romance- zbierka; ľudové, kresťanské a historické motívy, ktoré smerujú k súčasnosti 
                  - Prosté motivy- zbierka; spoveď osamelého starnúceho básnika, je rozdelená podľa 4 ročných období (Jarní, Letní, Podzimní, Zimní). Striedanie roč. období je paralelou k harmónií ľudského života 
                  - Zpěvy páteční- zbierka; vyšla po jeho smrti, 10 básní hymnického rázu a vlasteneckého obsahu. Utrpenie národa = Kristove muky, bolesť jeho matky = Vlasti je cena, za ktorú sa národ vykúpil 
                  - Arabesky- kniha próz; poviedky, črty a obrázky z pražského života. Dôraz na analýzu ľudských pováh ako na dej. 
                  - Povídky malostranské- na základe vlastných spomienok, zážitky+obraz =) obraz malostranského starosvetského života.

Svatopluk Čech- Ve stínu lípy- cyklus veršovaných noviel; láska k rodnému kraju 
                         - Václav z Michalovic- epika; česká história 
                         - Lešetínský kovář- báseň; odpor k nemeckému tlaku 
                         - Pravý výlet pana Broučka do Měsíce- humoristicko- satirická poviedka 
                         - Nový epochální výlet pana Broučka tentokrát do XV. století- satirický pohľad na českého malomeštiaka, jeho nezáujem o kultúru, bezzásadovosť a egoizmus. Je to človek bez ideálov a predstavuje žalostnú figúrku

Alois Jirásek- Skaláci- román; zobrazená ľudová vzbura proti cudziemu panstvu 
                     - Filosofská historie- román; kontrast medzi vlasteneckými českými študentmi a konzervatívnym ponemčeným meštianstvom 
                     - Psohlavci- román; boj Chodov za zdedené práva 
                    - trilógia: Mezi proudy- román; vznik husitského hnutia a podstatu reformácie 
                                  Proti všem- román; pod vedením Žižku sa dvíha vlna ľudového odporu proti  cudzím i domácim feudálom a pápežstvu 
                                  Bratrstvo- román; Bitva u Lučence- spojenie Jiskrových vojsk so slovenskými bojovníkmi a ich víťazstvo nad Huňadym.

Mária- Jiskra sa snaží uzavrieť mier s Huňadym ale postavia sa proti tomu bojovníci na čele s Petrom Aksamitom. Postupne sa však bratrstvo rozpadá a menia sa na lúpežné vojsko. 
Žebráci- boj bratríkov proti Huňádyovcom na Spišskom hrade. Maďari pomocou zrady hrad dobyli a zvyšky bratríkov sa potom potulovali po kraji 
                     - Kronika F.L.Věk- román;osudy študenta a neskôr kupca F.L.Věka a jeho rodiny 
                     - U nás- kronika; obrodenský proces, dôraz na sociálnu problematiku 
                     - Temno- román; pobielohoraské obdobie, reformácia. temno= Habsburgovci 
                     - Staré pověsti české- prózy; úcta k tradíciám, vlastenectvu 
                     - Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč- historické hry 
                     - Vojnarka, Otec- hry; námet z vidieka, sociálna problematika vidieckej spoločnosti v 19st.

Slovensko (1880-1918):

Spoločenské pomery:

- prehlbovanie sociálneho a národného útlaku 
- zrušenie 3 sk gymnázií, Matice Slovenskej
- narastá bieda, nezamestnanosť =) vysťahovalectvo do USA
- nedostatok kultúry, vzdelania, inštitúcií
- hl. strediskom sa stáva Martin- časopisy: Orol, Slovenské pohľady, Národné noviny, Priateľ ľudu, Černokňažník, almanach Napred (Hviezdoslav+Banšell) 
                                             - žilo tu veľa národných dejateľov (Kuzmány, Vajanský, Šoltésová, Škultéty...) 
                                              - kníhtlačiareň, Kníhkupecko-nakladateľský spolok, Muzeálna slovenská spoločnosť 
                                              - ženský spolok Živena 
                                              - ochotnícke divadelníctvo- Slovenský spevokol 
                                              - podarilo sa posrtaviť Národný dom (staré divadlo SNP)

- koncom 19st. vystúpila proti konzervatívnej opozičná skupina mládeže (hlasisti)- mali liberálne názory, podrobili kritike program Martinčanov, zameriavajú sa na analýzu charakterov, hrdina obyč. človek, neidealizovaný

Literatúra:

- rozvíja sa najmä próza- dedinská poviedka (Kukučin), spoločenská novela (Vajanský), román
- poézia- zo sylabického na sylabotonický
-dráma- najmenej rozvinutá
- 2 fázy- 1. opisný realizmus- témy: zemianstvo, národný útlak 
                                             - a) Vajanský+Šoltésová+Vansová- verili, že zemianstvo pozdvihne národ; prvky pseudoromantickej sentimentálnej lit. 
                                             - b) Hviezdoslav+Kukučín- verili v prostý ľud 
           - 2. kritický realizmus- tvorba mladšej generácie (o 10r neskôr): Jesenský, Tajovský, Timrava, Podjavorinská, Nádaši- Jégé 
                                               - kritickejší pohľad na spoločnosť; nové témy 
                                               - hrdinovia- veľmi biedny ľudia, často skutočný 
                                               - krátka próza- poviedka, novela

1. vlna realizmu (1880-1900)- opisný realizmus:

- poézia- sylabotonický veršový systém =) povýšil diela na vyšší štýl
- próza- jazyk- hovorový s prvkami nárečia, osobitý štýl autora 
           - krátke útvary: poviedka, novela, snahy o román
- dráma- najmenej rozvinutá, len jediná- Herodes a Herodias (Hviezdoslav)
- almanach Napred
- veľmi sa nerozvíja lit. kritika a lit. veda:

Jaroslav Vlček- Literatúra na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy 
                        - kriticky zhodnotil sk. lit

- Osvaldová družina- katolícky spolok- Osvaldo, Kmeť, Somolický 
                             - vydali 3 almanachy

- témy: bohatstvo, zemianstvo, propagácia slovenčiny

- 2 tábory- Vajanský+Šoltésová+Vansová 
              - Hviezdoslav+Kukučín

Svetozár Hurban- Vajanský:

- poézia: Tatry a more- zbierka; umelecké vyjadrenie jeho nedobrovoľnej vojenčiny v Bosne a Hercegovine; má 7 častí; témy: vzťah jednotlivca a národa, úsilie o národnú sebazáchovu; romantické názory- slovanským národom pomôže Rusko 
             - Herodes- poviedka; osud 2 násilne odvlečených sirôt na Dolniaky aby sa tam pomaďarčili. Deti však pri úteku domov hynú pod kolesami vlaku; protest proti odnárodňovaniu Slovákov 
            - Spod jarma, Verše- básnické zbierky; širší spoloč. rozsah

-próza: -Obrázky z ľudu- besednice; Na Bašnárovom kopci- jeho vzťah k ľudu; Stará žena mu vyrozpráva ako ju syn, ktorému dala celý majetok aby ju v starobe zaopatril, vyhnal z domu. Vec dala na súd, no ani tu nepochodila. V závere aj jeho ako ostatných pánov považuje za príživníka, čo hľadá len vlastný prospech 
            -Letiace tiene- novela; úpadok zemianstva, prenikanie cudzieho kapitálu na sk (neúspešné); osudy zemianskej rodiny Jablonských, motív stavby píly a spojenectva nemca Bauera so sk statkárom Jablonským. Ten na to doplatí. Vidí znovuzrodenie zemianstva v spojení s inteligenciou (Ela+Milko Holan) 
            -Suchá ratolesť- román; problémy zemianstva, národný útlak a jeho dôsledky; hl. postava Stano Rudopoľský sa vracia z ciest po EU do Rudopolia, zbližuje sa so statkárom Vanovským, učiteľom Tichým a Adelou Rybáričkou. Tí ho oboznamujú s pravou tvárou útlaku. Autor verí, že v boji proti nemu pomôže silná individualita, ktorá môže ale nemusí mať zemiansky rodokmeň (ak ho má je to len výhoda). Môže to byť obnova zemianstva (suchej ratolesti). Manželstvo Stana a Adely nemá iba národnospločenský charakter. 
            - Koreň a výhonky- román; vzťahy medzi inteligenciou, meštianstvom a sedliactvom; koreň- stará sedliacká rodina Drevanskovcov, výhonky- mladá generácia; manželstvo učiteľského syna Mirka Kladného a sedliačky Anny Drevanskej. Maďarské meštianstvo predstavuje notár Dünnagal, ktorý v závere spácha samovraždu (záhuba maďarizácie) 
            - Kotlín- román; typ zbytočného človeka, ktorý nemôže nájsť uplatnenie v živote; zeman Andrej Lutišič (podobný Rudopoľskému) nesplýva so sk národom aj keď cíti náklonnosť ku Gregušovej dcére Lejle. 
            - Kandidát- novela; kritický postoj k štúrovskému riešeniu vzťahu muža k žene, vysmieva sa spoloč. stroskotancom (Jaroš Sokol) 
            - Podivíni, Ľalia, Podrost- novely

- cestopisy: Volosko-Venecia, Sofia-Pleven, Dubrovník-Celinje

Terézia Vansová- 1898 založila 1. časopis slovenských žien- Dennica 
                           - chcela povzniesť vzdelanosť žien

- Moje piesne- verše, ktoré uverejňovala v Orle
- sentimentálno-romantická próza- chcela získať ženské čitateľstvo
- Sirota Podhradských- román; hl. postave Viole Podhradskej umrie matka, otec vyjde na mizinu, vinia ho z podpaľačstva a ubijú na smrť. Viola potom žije u ujca Vilinského, kde zažíva málo porozumenia a nesie sa s ňou otcove bremeno. Nakoniec sa navzájom do seba zaľúbia s najstarším synom Imrichom Vilánskym. Všetko končí šťastne keď sa podarí očistiť meno Violineho otca.
- Kliatba- román; dej sa odohráva pri zvolene, príbeh rozpráva Bánička; hl. postava zvrhlý zeman Fekete sadisticky vyvražďuje svoje ženské obete.
- Julinkin prvý bál, Ohlášky, Prsteň- črty a anekdotické príbehy; autobiografický charakter
- Danko a Janko- próza; motívy z detstva jej muža, chlapčenské príhody a nehody
- Paľo Šuška- román; skutočný príbeh osirelého chlapca, ktorý žil na slatinskej fare a po štúdiách zomrel
- Z našej dediny- séria 18 próz, ktoré uverejňovala v Slovenských pohľadoch
- Svedomie- divadelná hra

Elena Maróthy- Šoltésová- činnosť v spolku slovenských žien- Živena; na čele časopisu Živena; prispievala článkami do Dennice 
                                            - zámerne idealizovala postavy=)chcela vytvoriť ideál pre sk ženy

- Na dedine, Prípravy na svadbu, V čiernickej škole- poviedky; všíma si život a zvyklosti na dedine
- Prvé previnenie, Popolka- novely; všíma si život panských rodín v malomestách; ušľachtilí vlasteneckí hrdinovia 

- Proti prúdu- román; úloha ženy v spoločnosti; láska a manželstvo vlastenky Oľgy Laskárovej s odrodilým zemanom Šavelským, ktorý sa v manželstve preformuje na horlivého národovca a stáva sa príkladom bojovníka za národné práva. Proti prúdu= proti vládnej politike, pomaďarčovaniu

- Moje deti- autobiografický román; chcela pomôcť matkám vo výchove,
- Sedemdesiat rokov života- memoáre; zahrňujú len prvých 20 rokov

Pavol Országh- Hviezdoslav:

-zemiansko-roľnícka rodina z Vyšného Kubína
- SŠ- Miškovec, Kežmarok; VŠ-právnická akadémia v Prešove (+Benšell- almanach Napred)
- advokátsky pomocník v DK, Martine, Senici, Námestovo-) ožení sa s Ilonou Novákovou-) podsudca v DK -) advokát v Námestove (20r) -) DK zanechal advokátsku prax a začal sa venovať iba lit-) zomrel v DK
- písal najskôr po maďarsky a nemecky ale ovplyvnili ho matka, Andrej Medzihradský a Matuška =) sk

- LYRIKA: - jambový verš 

-Letorosty- cyklus; 3 diely: I- kritika spoločnosti, ľudských vzťahov; osud národa 
                                       II-  smútok (stratil rodinu) 
                                      III- od osobných k spoločenským problémom; O mládež naša (odsudzuje panskú spoločnosť) 
                                          - na konci spomienkové básne na matku a otca (Priadka, Roľník) 

- Sonety- cyklus, 21 zneliek; fylozofia smrti, života, poslania, uvedomuje si že sa nemôže úplne odpútať od reality sveta lebo je v ňom veľa zlého 
- Žalmy a hymny- cyklus; inšpirované biblickými sviatkami, vzťah k Bohu 
- Prechádzky jarom, Prechádzky letom- cykly; príroda mu pomáha harmonizovať rozpory, zobrazená oravská príroda 
- Stesky- cyklus; básnik si uvedomuje, že prekročil zenit života, rozmýšľa o svojom živote, smrti, zhodnocuje svoju tvorbu, či mala zmysel 
- Dozvuky- cyklus; zdôrazňuje svoju prvoradú úlohu službu ľudu; v závere hovorí že už nechce písať 
- Krvavé sonety- cyklus, 32 zneliek; rozhorčenie a odsúdenie 1.sv. vojny; hľadá príčiny jej vypuknutia (chamtivosť), v závere je vyjadrená túžba po miery

- EPIKA: 1) Veľké skladby

      -Hájnikova žena- epicko-lyrická skladba; zemepán Artuš Villáni sa snaží zviesť Hanku Čajkovú, ženu hájnika Miška. Tá ho v sebaobrane zabije a zošalie z toho. Miško vezme vinu na seba ale na súde sa pomätená Hanka prizná a súd ich zbaví obvinenia lebo je bláznivá. Hánka sa zázračne vylieči keď sa jej narodí dieťa. 

       - Ežo Vlkolinský- epos; spor zemianskej matky so synom Ežom, ktorý si chce vziať sedliačku Žofku Bockovú. Matka ho vydedí ale prichýli ho strýko Eliáš. Ten mu vystrojí svadbu na ktorej sa prejavuje rozpor medzi zemianskou a sedliackou časťou. Nakoniec sa matka so synom uzmieri prostredníctvom vnúčaťa Benka 

        - Gábor Vlkolinský- epos; úpadok zemianskej rodiny Gábora Vlkolinksého, ktoreho rodičia prepadli alkoholizmu a odmieta ho aj dievča čo mu sľúbili. Vtedy mu Ežo poradí nech sa prižení do sedliackej rodiny k Blažkovcom 

              2)Menšie skladby

     - Bútora a Čútora- spory medzi susedskými rodinami rozoženie až láska detí 

              3) Biblické epické básne

      - Agar, Ráchel, Vianoce, Sen Šalamúnov 

              4)Kratšia epika

      - Anča, U kaplice, Zuzanka Hraškovie

- DRÁMA: 

      - Herodes a Herodias- tragédia, 5 dejstiev; osudy Herodesa Antipa, ktorý za cisára Tibéria vládol nad štvrtinou rímskej provincie Palestíny, a Herodiady, jeho druhej ženy.  Herodes- krutý, nadutý vládca, ktorému ide iba o moc.  Herodiada- prefíkaná, túži po vláde a kráľovskej vznešenosti

- PREKLADY- Shakespear, Goethe, Schiller, Puškin, Petőfi, Arany

Martin Kukučín- Matej Bencúr, narodil sa v Jasenovej na Orave, zomrel na zápal pľúc - bol učiteľ (Jasenova), lekár- Praha, Dalmácia (Brač), Buenos Aires, Punta Arenas (chorvátsky vysťahovalci)

1) Črty a poviedky z čias učiteľstva v Jasenovej: - dedinské prostredie, zvyky, tradície 

      - Na Ondreja, Na jarmok, Na hradskej ceste, Dedinský jarmok 
      - Rysavá jalovica- poviedka;obrázok zo života  Adama Krta a Adama Trnku o kúpenej a stratenej jalovici; kritika alkoholizmu 
      - Mišo- vykreslil postavu dedinského sluhu, nebrániaceho sa alkoholu, ale človeka dobrého srdca

2) Poviedky a novely z čias pražského pobytu- dedina a ľud, kritickejší pohľad 

      - Neprebudený- tragický príbeh postihnutého husiara Ondráša Machuľu, ktorý sa stal obeťou lásky k peknej Zuzke Bežanovie. 
      - Mladé letá- novela; rozsiahly pohľad na študentský život a slovenské vzdelanecké vrstvy 
      - Keď báčik z Chochoľova umrie- poviedka; zkrachovaný zeman Aduš Domanický z Domaníc vidí svoju záchranu v smrti bohatého príbuzného báčika z Chochoľova 
      - Dies irae- novela; cholerová epidémia; sociálno-psychologický konflikt starého úžerníka Sýkoru, ktorému v živote záleži len na peniazoch. Končí sa však harmonickým záverom, keď sa Sýkora zlepší

- Na obecnom salaši, Z našej hradskej, Pred skúškou

3) Diela z dalmáckeho prostredia

      - Mišo II- poviedka; vtipná figúrka Mišovho pomocníka Lešeho, ktorý ho preváža na mulici za pacientmi 
      - Dom v stráni- román; problém lásky na podklade majetkových a stavovských rozdielov; Katica&Niko 
      - V Dalmácii a na Čiernej hore, Rijeka-Rohič-Záhreb- cestopisy; sú beletrizované

4) Diela napísané po návrate z Ameriky: 

      - Prechádzky po Patagónii, Dojmy z Francúzska- cestopisy 
      - Mať volá- román; život chorvátskych vysťahovalcov v čílskom meste Punta Arenas; príčiny vysťahovalectva; zmysel peňazí, 
      - Lukáš Blahoslej Krasoň- román; ľúbostná dráma mladého štúrovského básnika (Samo Bohdan Hroboň) a Vlastimily Hájskej (Bohuslava Rajská) 
      - Bohumil Valizlosť Zábor- román; štúrovské obdobie, povznesenie národa

2. vlna realizmu (1900-1918)- Kritický realizmus:

- neidealizuje sa spoločnosť (ani príslušníci sk. národa), odmieta sa sentimentálno-idylická lit.
- pravdivé a kritické zobrazenie slovenského života
- záujem o vnútorný svet človeka, o jeho sociálnu situáciu, prehĺbenie kritického postoja, rozpad patriarchálnej rodiny,
- témy: sociálna problematika života ľudových vrstiev, pravdivé vykreslenie života najnižších vrstiev, pohľad do psychiky postáv, prehĺbenie kritiky -karikatúra a satira mestských vrstiev
- Detvan- od 1882; východisko mnohých spisovateľov, diskutovali tu, zaoberali sa tolstojizmusom- filozofia hlásajúca návrat k jednoduchosti, mravnosti a nepodporovanie zla násilím
- čas. Hlas-> hlasisti- vyčítali Martinu konzervativizmus, kritizovali 1. vlnu realistov (Šrobár-> Hviezdoslava), základ národa videli v ľude =) zdôrazňovali jeho prácu, boj proti alkoholizmu; literatúra mala mať výchovný, kultúrno-osvetový zmysel
- Zborník slovenskej mládeže- spísali ho spisovatelia združení okolo čas. Dennica a Prúdy; vystúpili proti hlasistickej koncepcii o literatúre.
- poézia- zjednodušila sa jazykovo-gramatická zložka 
            - ústredná téma- vnútorný citový život lyrického subjektu, ktorý sa stáva hl. postavou a základnou témou lyrickej výpovede =) prechádza sa k moderne (Krasko)
- próza- najrozvinutejšia, krátke útvary (poviedka), román, novela
- dráma- najmä Tajovský- živé charaktery, konflikt blízky skutočnosti

Božena Slančíková-Timrava- používa vnútorný monológ postáv 
                                               - psychologická a spoločenská poviedka, novela 
                                               - opisuje protirečivé ženské postavy 
                                               - duševný svet ženy

1)Diela zo života vidieckej inteligencie: - naivné, citovo rozpoložené a výdaju chtivé dievčatá Za koho ísť, Pomocník,...

Veľké šťastie- novela; stretávajú sa tu 2 svety- sedliacky a panský, zaujímavá je postava Józy Jakubovičovej, ktorá hovorí každému rovno do očí aj tie najnepríjemnejšie pravdy, pramení to z jej vnútornej bolesti z neopätovanej lásky

Ťažké položenie- život vidieckej inteligencie, s ktorou sa zoznamujeme pri kartách, zábavách, ale len zriedkavo pri práci. Duševný svet zaráža svojou plytkosťou a prázdnotou, ide o typ zbytočných ľudí

Bez hrdosti- novela; spaľujúca sila lásky, dievča je choré z lásky, postupne chudne, skoro zošalie

2)Diela s témou vojny:

Hrdinovia- novela; výsmech z vládnych prisluhovačov (notár Laco Baláň), Laco je na jednej strane horlivý národovec vyzývajúci ľudí do vojny a na druhej zbabelec a sebec. Podobný sú aj Štepka, Moller, Pekovci. Ideál ľudskosti stelesňuje podnotár Širický a rovnako zmýšľajúci dedinčania (Matvejovci, Demákovci). Dielo bolo cenzurované.

Skon Paľa Ročku- poviedka; Paľo si dokaličil ruku, aby nemusel ísť na vojnu a mohol sa oženiť so Zuzkou, dievčaťom z bohatej rodiny. Láska sa pri ich chudobe postupne vytráca a Paľo začne byť chorý na pečeň. Prienik do psychiky jeho postavy, ktorá očakáva smrť.

3)Diela s autobiografickým charakterom:

Skúsenosť- románová novela; opisuje svoje zážitky v Dolnom Kubíne, dej sa sústreďuje len okolo 2 postáv- Maríny Majtáňovej (Timravy) a pani Bukovičovej (p. Országhovej). Timrava jej strhá masku národovkyne a odhaľuje ju, že nerada číta knihy v slovenčine, lebo sa jej to zdá sprosté

Všetko za národ- novela; autorka vystupuje pod menom Viera Javorčíková, s odstupom času si premieta svoju mladosť a od nej vlastnú cestu k literatúre

4) Diela z dedinského prostredia:

Mocnár, Márnosť všetko, V predvečer, Ondro Hľonzo
Na jednom dvore- poviedka; rozpor medzi citom a majetkom, problematika „manželstva z rozumu“

Ťapákovci- poviedka; protikladný vzťah medzi Iľou-kráľovnou, usilujúcou sa zmeniť zaostalý život Ťapákovcov, a ostatnými príslušníkmi rodiny, vrátane jej muža Paľa. Konflikt doĺňa životná tragédia mrzáčky Anči-zmije, ktorá je vnútri citlivá a nežná, ale neopätovaná láska ju robí navonok zlou a uštipačnou.

5) Divadelné hry:

Chudobná rodina, Páva, Odpoveď, Prekážky

Jozef Gregor-Tajovský

- Omrvinky, Z dediny- zbierky čŕt a poviedok; 1.knihy, píše v 1.os sg- dojem ústneho podania, realita dediny a jej chudobná časť 

1)Nový obraz dediny: 

Maco Mlieč- poviedka; Macove morálne vlastnosti kontrastujú s jeho odpudzujúcim zovňajškom a aj s charakterom gazdu a richtára u ktorých oddane slúžil, zachytený osud jednoduchého a zaostalého panského sluhu. Rozprávač = autor

Apoliena- poviedka; obraz slúžky, ktorá stratila sluch od bitky jej večne opitého otca. Výsmešný postoj k hluchej slúžke sa u učňov postupne mení na pochopenie a súcit. Rozprávač = učeň.

2)Chlebové poviedky:

Na chlieb, Horký chlieb, Mišo- tragika z prenajímania človeka ako prac. sily 
Mamka Pôstková- bezmocnosť v riešení osobných problémov pri naprávaní krívd 
Umrel Tomášik- zhovievavosť k slabostiam hrdinov

3)Starootcovský cyklus: (st.otec- Štefan Greško)

Do konca, Žliebky, Prvé hodinky

4) Dráma

Ženský zákon- veselohra; láska 2 detí z chudobných rodín; ohrozuje ju bohatá richtárka, ktorá chce Miška pre svoju dcéru, zasiahne Mišov otec a ukončí to. Ženský zákon = intrigy

Statky- zmätky- 5 dejstvová veselohra; zápas o majetok, vyostrovaný citovými krízami a nezhodami. Ďurka oženili so Zuzkou a keď Palčíkovci zomrú poručia im majetok 

jednoaktovky: Matka, Tma, Hriech (vysťahovalecká tematika, mravný úpadok), V službe 
historické drámy: Smrť Ďurka Langsfelda- udalosti revoluč. rokov 1848/49 a sleduje osud slovenského povstalca, učiteľa Ď. Langsfelda 
                          Blúznivci- tragický údel notára Messerschmidta odsudzujúceho plané národovectvo 
                          Hrdina- „hlas“ svedomia demobilizovaného vojaka Janka Mihálika, ktorý sa stal hrdinom proti svojej vôli.

Ľudmila Podjavorinská

- 1. sk žena, ktorá vydala svoje básne knižne 

- Turecká svadba- 1. besednica; vydala už ako 15ročná
- Z vesny života- zbierka lyrických veršov; túžba po láske sa stretáva s nárokom na čistotu, pravdivosť citu a vzniká vnútorný konflikt, stále zasahujúci vnútorný svet človeka 
- Po bále, Na bále, Prelud- epické básne; príklon k realizmu- dejová skratka+úvahy o ľudských charakteroch a vzťahoch, utvárajúcich sa v duchu sprievodných morálnych „výkyvov“ meštianskeho spoloč. života.

- Balady- epická poézia; básnická romantika, do alegorickej symboliky tragických príbehov vkladá subjektívne nálady vlastnej osamelosti

- Piesne samoty- zbierka; zračí sa tu jej vlastná životná osamelosť
- Ondráš- poviedka; nadväznosť na Neprebudený (Kukučín), smrť hrdinu je ukončením jeho nešťastného osudu a nie vykúpením 
- Žena- novela; v postave Ivy Zaťkovej je jedna z najkrajších ženských typov sk lit. Ivina prirodzená múdrosť, mnohostranná aktivita, vynaložená pri výchove 5 detí, s cieľavedomým pôsobením na slabocha muža- vdovca (otca detí), podnietili jeho vnútorný prerod 
- Sokovia, Na záletoch, Pod svietňou- humoristické obrázky z dedinského života; ľudovejší jazyk 

Tvorba pre deti:

- Zajko-Bojko, Čin-Čin- veršované rozprávky 
- Baránok Boží- sociálna próza pre deti; osud vojnovej siroty, ktorá sa po krásnom bezstarostnom živote pri starom otcovi, dostáva do nevľúdneho prostredia mestského sirotinca. Ondrejko sa snaží vyrovnať so situáciou, žije v spomienkach, upína sa na z dreva vystrúhaného „baránka Božieho“. V prudkej zrážke s cudzím, nechápavým a nepriateľským svetom tragicky hynie.

Ján Čajak

-
Tri rozprávky, Pred oltárom, Suchoty, Jožkova svadba- knižné súbory poviedok; záujem o životné prostredie dolnozemských Slovákov, námety zo života dedinského ľudu 

- Rodina Rovesných- román; problematika stredných vrstiev, hmotný a mravný úpadok rodiny bohatého obchodníka, zapríčinený zradou národných ideálov a odvrhnutím tradičných hodnôt SK života. Ako protiklad je vzostup mladého chudobného obchodného pomocníka, odmeneného za vernosť tomu, čo rodina Rovesných zradila. Učiteľ Pavel Poničan je symbolom prenasledovanej inteligencie

Literárna história a kritika v období realizmu:

Jaroslav Vlček

-
Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj a úspěchy s podtitulom Příspěvek k dejinám písemnísctva československého- 1. podoba novodobých dejín sk lit.
- Dejiny literatúry slovenskej- história ideí, ktoré lit. hlásala
- Listy z Čiech- uverejňované v Slovenských pohľadoch

Jozef Škultéty

- redaktor Slovenských pohľadov 
- kritik Vajanského, Hviezdoslava, Kukučína, Šoltésovej, Vansovej,...
- záujem o slovenské literárne dedičstvo- vydával a poznámkami obzrejmoval diela klasikov, zaoberal sa lit. históriou
- O Slovákoch- časť jeho literárnych prác
- Stodvadsaťpäť rokov zo slovenského života
- Slovensko v Minulosti
- „Nehaňte ľud môj!“ Črty zo slovenskej minulosti
- Zo slovenskej minulosti

Ľudovít Vladimír Rizner

- Krátky zemepis so zvláštnym ohľadom na kráľovstvo uhorské, Dejepis Uhorska, Živočíchopis- učebnice pre školy 
- lit. pre deti- v časopise Včielka pod pseudonymom Strýčko Slavoš
- Od srdca k srdcu, Našim maličkým, Zo života malých- básnické zbierky; výchovný smer detskej lit.
- povznesenie ľudových vrstiev- zakladal čitateľské spolky a knižnice, viedol Knižnicu slovenského ľudu, písal a prekladal poučné poľnohosp. články
- Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roku 1900- 6zväzková najvýznamnejšia bibliografická práca v dejinách sk lit

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk