Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ludovit Stur

28.10.1815 Uhrovec - 12.1.1856 Modra-najv. osobnosť slov. nár. života-v 30.-40. rokoch 19. stor.-ideový vodca štúr. hnutia-pochádzal s rodiny nár. uvedom. učiteľa -otec Samuel, mama Anna Michalcová- vzor lásky, dobra, citu -súrodenci: Karol, Samuel, Karolína, Janko -politik, novinár, básnik, jazykovedec-štúdium : - lat. gymnázium v Rábe - ev. gymnázium v BA - univerzita v Hale -životné heslo : „My stali sme si do služieb ducha, a preto musíme prejsť cestu života tŕnistú.“-člen=) miesto predseda Spol. československého -1837 pamätný pochod na Devín (24.4.)-zástupca prof. P.F. Palkoviča na Katedre reči -1837 založil Ústav reči a lit. československej-1840 hredec Kráľovej- Mária Pospíšilová-1843: Štúr + Hodža u Urbana na fare v Hlbokom (11.júl) = rozhod. prijať stredoslov. nárečie za základ novej podoby spis. slovenčiny- Dobrá Voda : u básnika Jána Hollého-Štúr zbavený námestníctva na líc. v BA-1845 rediguje Slov. nár. noviny a ich lit. prílohu Orol tatranský-Zem. Podhradie zoznámenie s Adelkou Ostrolúckou (1846)-10.8.1847 Čachtice- zhrom. Spolku TATRIN= kat. a evan. Sa dohodli na spol. používaní Štúrovom kodifikovanej spis. slovenčiny -poslanec mesta Zvolen na Uh. sneme -1848= revolúcia, 10. máj LM : žiadosti slov. národa -zatykač na Štúra Urbana-Štúr hlavný organiz. Slovan. zjazdu v Prahe-vo Viedni vytvoril vrchol. orgán SNR (16.sept. 1848) -účastník slov. dobrov. výprav-od 1850 po prísnym pol. dozorom-po smrti brata Karola žije v Modre -22.12.1855 nešťastná náhoda postrelil sa na poľovačke-12.1.1856 zomiera- pochovaný na Modr. cintoríne -diela: -básne: Dumky večerní, Spevy a piesne-potreba spis. jazyka: nárečja slovenskô alebo potreba písaňja v tomto nárečí-význam piesní a ľud. slovesnosti : o národných piesňach a povestiach plemien slovenských -filozof. dielo : Slovanstvo a svet budúcnosti –nedokončené -veľký význam: Slovenskje národnje noviny

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk