referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Uhľovodíky
Dátum pridania: 13.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 014
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 

Uhľovodíky

-základné organické zlúčeniny s charakterom väzieb -nasýtené (sigma väzby) 
                                                                            -nenasýtené (2-ité a 3-ité väzby) 
                                                                            -aromatické

-podľa tvaru reťazca -s otvoreným reťazcom (rozvetvený, nerozvetvený) 
                              -s uzavretým reťazcom (cyklickým) 

Alkány   CnH2n + 2

-tvoria homologický rad príbuzných organických zlúčenín, ktorých zloženie môžeme vyjadriť rovnakým všeobecným sumárnym vzorcom, pričom jednotlivé členy radu sa líšia o homolog.prírastok CH2-

CH4                              -metán
CH3-CH3                       -etán
CH3-CH2-CH3                -propán
CH3-CH2-CH2-CH3        -bután
CH3(CH2)4 CH3             -hexán
CH3(CH2)5 CH3             -heptán
CH3(CH2)6 CH3             -oktán
CH3(CH2)7 CH3             -nonán
CH3(CH2)8 CH3             -dekán
CH3(CH2)9 CH3             -undekán
CH3(CH2)10 CH3           -dodekán

-názvy ďalších alkánov sa tvoria gréckou číslovkou pridaním prípony –án
-odtrhnutím jedného vodíka vzniká alkyl

CH3-                    -metyl
CH3-CH2-                  -etyl
CH3-CH2-CH2-      -propyl 
CH3 
         CH-              -izopropyl 
CH3

-primárny uhlík 1° sa viaže len s jedným atómom C     CH3-CH3
-sekundárny 2°  CH3-CH2-CH3   
-terciálny 3°       H3C-CH2-CH3          
                                CH3
-kvartérny  4°      CH3 
                     CH3-C-CH3          
                            CH3                

Fyzikálne vlastnosti alkánov


1 až 4   C = plyny 
5 až 15 C = kvapaliny
16 až ...    = tuhé látky

Chemické vlastnosti alkánov

- nasýtené uhľovodíky, sú pre ne typické substitučné (radikálové)reakcie

Reakcie alkánov

Sr-nahradzovanie vodíka halogénom-halogenácia 

Chlorácia   CH4 + Cl2–––CH3Cl + HCl      

1 iniciácia- vznik radikálov  Cl2–––Cl° + Cl° 
2. propagácia (šírenie)  CH4 + Cl°–––CH3° + HCl  (metylový radikál)
                                        CH3°+ Cl2–––CH3Cl + Cl°
3. terminácia (zakončenie)  CH3° + Cl°–––CH3Cl        CH3Cl + Cl2 ––– CH2Cl2 + HCl   (dichlórmetán)                  
                              CH3° + CH3°–––CH3-CH3                      CH2Cl2 + Cl2 ––– CHCl3 + HCl (trichlórmetán)             
                        Cl°+Cl°–––Cl2                                        CHCl3 + Cl2 ––– CCl4 + HCl  (tetrachlórmetán)

Názvoslovie uhľovodíkov

-koncom 19.storočia-základy systémoveho názvoslovia
-1889-medzinárodný chemický kongres v Paríži zasadla Medzinárodná komisia pre chem.názvoslovie
-1892-Ženeva-identické názvoslovie ako dnes
-1919-IUPAC-medzinárodná únia pre teoretickú a aplikovanú chémiu
-slovenské názvoslovie až po 2.svetovej vojne 

Tvorba názvu rozvetveného alkánu

1.Vyhľadaj hlavný reťezec (s najväčším počtom C-najdlhší)
2.Označ a pomenuj bočné reťazce
3.Názvy bočných reťazcov zoraď podľa abecedy
4.Hlavný očísluj tak, aby C s bočnými reťazcami mali čo najmenšie číslo 

Eliminačné reakcie alkánov

-dehydrogenácia  (odštiepenie H)

CH3-CH3 –––CH2=CH2 
     etán    -H2       etén

-horenie

CH4 + 2O2 –––CO2 + 2H2O  +E  (dostatočný prístup vzduchu (spaľovanie metánu))
CH4 + 3O2 –––2CO + 4H2O  +E  (nedostatočný prístup vzduchu)
CH4 + O2 –––C + 2H2O  (sadze) 

Vlastnosti alkánov

-významné alkány:

Metán-tvorí 90% obsahu zemného plynu (banský/bahenný plyn)
  CH4 -v miešaní so vzduchom vybuchuje 
        -ako surovina v chem.priemysle

Etán-v zemskom plyne
CH3-CH3  -ako zdroj energie, surovina v chemickom priemysle

Propán  v zemnom plyne, získavajú sa  pi výrobe benzínu

Bután - vysoká výhrevnosť

Benzín - je zmes získaná pri frakčnej destilácií ropy  C5 – C8 (C11)  
           - motorové benzíny, technické benzíny (rozpúšťadlá), v medicíne, kozmetike 
           - kvalita benzínu sa udáva oktánovým číslom                                                                              
           - oktánové číslo-vyjadruje antidetonačné vlastnosti benzínu a mieru odolnosti paliva voči klepaniu motora

- okrem benzínu vzniká pri spaľovaní aj petrolej (C10-C18) a plynový olej (C15-C24)
plynový olej + petrolej = motorová nafta
-olejové destiláty-ako mazacie oleje
-mazut-zvyšok po destilácií ropy pri atmosf.tlaku, ako palivo
-asfalt-zvyšok po vákuovej destilácií 
         -obsahuje látky podobné živiciam, na povrch.úpravu vozoviek a ako izolačný materiál

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Uhľovodíky SOŠ 2.9667 711 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.