referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Osobnosti slovenskej literatúry
Dátum pridania: 31.10.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 853
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
Anton Bernolák
-narodil sa v Slanici na Orave,vyštudoval teológiu /Trnava,Viedeň,Bratislava/,pôsobil ako kaplán v Bernolákove,kňaz v Trnave,správca mestskej školy
-Kamaldulská rehoľa-1.snaha o povznesenie kulrúrnej západoslovenčiny
-1787-jazykovedné dielo-Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách /Disertatio philologico-critika de literis slavorum/-dôvody uzákonenia spisovnej Slovenčiny,foneticko-fonologický pincíp-´píš ako počuješ´   Gramatica Slavica/Slovenská gramatika/-prvá učebnica gramatiky,slovenského jazyka pre školy
Etymológia Vocum Slavicarum-Etymológia slovanských slov-zamerané na tvorenie slov    Slovár Slovenskí-česko-laťinsko-ňemecko-uherskí-6 zväzkový slovník-súhrn slovnej zásoby-bernolákovčiny
-bernolákovčinu prijali iba katolíci,evanjelici zostali pri biblickej češtine /česko-slovenčine/

 Jozef Ignác Bajza
-osvietenský kazateľ,jazykovedec,básnik,románopisec,prívrženec Jozefizmu
-narodil sa v Predmiery /pri Bytči/,študoval teológiu vo Viedni,stáva sa farárom,20 rokov v Dolnom Dubovom /pri Trnave/,istý čas aj v Bratislave,je pochovaný v Dóme sv.Martina
-3 prvenstvá-uvádzal do literatúry spisovná jazyk,1.román v slovenskej literatúre,riešil náboženské,sociálne a národné problémy
-Slovenské dvojnásobné epigrammata jednako koncohlasné a zvukomírne-zbierka epigramov,ktoré poukazujú na ľudské nedostatky,lakomosť,závisť,napáda v nich bernolákovcov a cirkevnú vrchnosť
-René mláďenca príhodi a skúsenosťi-písané západoslovenským nárečím a zvláštnym pravopisom /zložité súvetia,časté prechodníky,prísudok na konci vety/
-1.diel je sentimentálnejší,dobrodružný,dynamickejší,dejovo nabytý

Juraj Fándly
-najaktívnejší národný buditeľ z bernolákovcov,básnik,kazateľ,vlastenec,prívrženec Jozefizmu
-narodil sa v Častej /pri Modre/,študoval teológiu v Budíne a Trnave,pôsobil ako katolícky kňaz v Seredi a v Naháči-30 rokov za trest,zomrel v Doľanoch
-tvorba-Piľní domajší a poľní hospodár  Zelinkár  Ovčár  Slovenský včelár  O úhoroch aj včelách rozmlúvání-poukazuje na význam poĺnohospodárstva a roľníkov
-Dúverná zmlúva mezi mňíchem a ďáblem  Bajzova reakcia-Odporné zmluvání mezi mňíchem a sprostým ďáblem, Anti-Fándly  Fándlyho odpoveď-Odpoveď rozumnému mníchovi zahanbený posmívač  Bernolákova obhajoba Fándlyho v diele-Toto maličké písmo sa má pánu anti-Fándlymu do jeho vlastných rúk odevzdati

Pavel Jozef Šafárik
-národný buditeľ,vedec,básnik
-narodil sa v dedine Kobeliarovo /Gemer/,študoval  na lýceu v Kežmarku,teológiu v Jene,riaditeľ univerzitnej knižnice v Prahe,v Novom Sade,profesor Slovanskej Filológie na Pražskej univerzite
-tvorba-zbierka ľudových piesni-Písne světské lidu Slovenského v Uhřích  vedecké diela-Dejiny slovanskej reči a literatúry  Slovanské starožitnosti  Slovanský národopis  básnická zbierka-Tatranská múza s lýrou slovanskou-Slavení slovanských pacholkú

Ján Kollár
-narodil sa v Mošovciach /pri Martine/,študoval na gymnáziu v Kremnici,Banskej Bystrici,Bratislave
-štúdium v Jene-filozofia,teológia,prírodné vedy,slovanské jazyky
-30 rokov pôsobil ako kňaz v Budapešti,neskôr vo Viedni,kde zomrel,pochovaný je v Prahe
-bol zástancom česko-slovenského jazyka,študoval Herderovu filozofiu
-bol básnik,jazykovedec,publicista,zberateľ ľudovej poézie   
-vzor poetiky pre štúrovcov
-pobyt v Jene-zle zapôsobil osud násilne zgermanizovaného  slovanského obyvateľstva v Jene,obava o slovanské národy žijúce v celej rakúskej monarchií,láska k Frederike Schmitzovej
-presadzoval myšlienku kultúrnej jednoty Slovanov,zátanca austroslavizmu
-tvorba-Básne Jána Kollára-sonety,v ktorých spája lásku k vlasti s láskou k Míne-báseň-Vlastenec-idea národnej slobody   Slávy dcéra-lyrický skladba,ktorá má 615 sonetov,začína Předspěvom,nasleduje 5 Spevov /Sála+Labe,Rén,Vltava+Dunaj+Léthé+Acheron/
-ďalšie diela-O literárni vzájomnosti mezi kmeny a nářečími SlávskymiNárodně zpěvanky

Ján Hollý
-básnik,prekladateľ,svojou tvorbou ovplyvnil Sládkoviča a Hviezdoslava
-narodil sa v Borskom Mikuláši,študoval na gymnáziu v Skalici,Bratislave,teológia v Trnave
-Katolícky kňaz v Hlohovci a v Maduniciach /fara v Maduniciach 2x vyhorela,pri 2.požiary oslepol,uchýlil sa k priateľovi Lackovičovi na Dobrej Vode
-v tvorbe cítiť podporu bernolákovcov,aj štúrovcov,prekladal antickú poéziu
-tvorba-preklady z antiky-Rozličné básne hrdinské,elegické a lyrické/z Vergília,Teokrita,Homéra,Ovídia, Tyrtaja a Horácia/  hrdinské eposy-Svätopluk, Cirillo-metodiáda, Sláv  cyklus-Selanky-zbierka 21idilických básní /Jaroslav,Vyvolávaní jara,Pasy/   žalospevy-Plač matki Slávi nad synama SvatoplukovímiPlač matki  Slávi nad odrodilíma synami

Ján Chalupka
-narodil sa v Hornej Mičinej,po gymnaziálnych štúdiach študoval filozofiu,teológiu,jazykovedu v Jene, pôsobil na lýceu v Kežmarku,vo Viedni ako domáci učiteľ,farár v Brezne
-zakladateľ novodobej slovenskej drámy-satirickej frašky-tvorba-Kocúrkovo,alebo len aby sme v hanbe neostali  Všecko naopak  Trinásta hodina  Trasorítka   Starúš Plesnivec  satirický román-Bendegruz

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.