Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Operácie so zlomkami

Delenie zlomkov

Celé číslo delíme zlomkom tak, že celé číslo násobíme prevráteným zlomkom.
Zlomok delíme zlomkom tak, že ho násobíme prevráteným zlomkom.

Násobenie zlomkov

Zlomok násobíme celým číslom tak, že čitateľa zlomku násobíme celým číslom a menovateľa ponecháme bez zmeny.
Zlomok násobíme zlomkom tak, že čitateľa násobíme čitateľom a menovateľa menovateľom.

Odčítanie zlomkov

Zlomky s rovnakými menovateľmi odčítame tak, že odčítame čitatele a menovatele odpíšeme.
Zlomky s nerovnakými menovateľmi odčítame tak, že ich najprv upravíme na rovnaké menovatele, a potom ich odčítame.

Sčítanie zlomkov

Zlomky s rovnakými menovateľmi sčítame tak, že sčítame čitatele a menovatele odpíšeme.
Zlomky s nerovnakými menovateľmi sčítame tak, že ich najprv upravíme na rovnaké menovatele, a potom ich sčítame.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk