Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovicka-themen 2 aktuell-lekcia 2

die Ausbildung - vzdelanie
der Beruf - povolanie
die Lehre - učňovský pomer
der Zahnarzt - zubár
die Sekretärin - sekretárka
werden - stať sa
der Bundeskanzler - spolkový kanc.
Angst haben - mat strach
gewinnen - vyhrať
verdienen - zarábať
die Sprache - jazyk
wichtig - dôležitý
weil - preto
die Friseurin - kaderníčka
die Ausbildung machen - vyučiť sa

das Arbitur - maturita
das Zeugnis – vysvedčenie
die Note - známka
die Religion – náboženstvo
dauern - trvať
sich aus - vybrať si
die Móglichkeit - možnosť
berichten - referovať
úberlegen - rozmýšlať
der Vorteil - výhoda
der Nachteil - nevýhoda
mindestens - aspoň
wenn - keď
die Zukunft - budúcnosť
trotzdem - napriek tomu
die Rente - dôchodok

auf/hóren - prestať
selbstständig – samostatný
der Augenblick - moment
obwohl - hoci
bestimmen - určiť
sauber - čistý
schmutzig - špinavý
anstrengend - namáhavý
der Mauer - murár
schwer - ťažký
toll - vynikajúci
kennen lernen - spoznať
der Traumberuf - V. P.
die Grundschule - zákl šk
Haupt - hlavný
das Fach - odbor
kampfen - bojovať
hat gekannt - poznať
die Wirtschaft – hospodárstvo
schaffen - zvládnuť
sich bewerben - uchádzať sa
das Examen - skúška
die Bewerbung - prihláška
die Erfahrung - skúsenosť
an/bieten - ponúknuť
wahrscheinlich - pravdepodobný
die Prúfung - skúška
der Betrieb - podnik,závod
die Kenntnisse - znalosti
das Unternehmen - podnik
der Vertrag - zmluva
hat geboten - núkať
die Abteilung - oddelenie
zusammen -spolupracovať
das Gehalt - plat
die Kantine - jedáleň
ausgezeichnet - výborný
versprechen - slúbiť
dringend - naliehavý
mehrere Jahre - pár rokov
die Anziege - inzerát
die Nummer - číslo
die Aufgabe - úloha
sich freuen - mať radosť
der Lebensflau - životopis
das Praktikum - prax
sein1995 - od roku 1995
der Grund - dôvod
die Wahl - volba
wählen - vybrať
die Forschung - výskum
die Sicherheit - istota
leicht - ľahký
die Fahrt - jazda
das Einkommen - príjem
nútzen - byť užitočný
auf jeden Fall - v Kaž.p.
die Umfrage - anketa

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk