referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anežka
Sobota, 2. marca 2024
Základy práva (ťahák)
Dátum pridania: 13.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jaq666
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 632
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
PRAVO
1 zakon statu
2 sukr + verej pravo
3 odvetvia prava
4 prav predpisy (zakony nariad vyhlas)
5 prav normy (spravanie v urc podmienkach)

prav poriadok - suhrn pramenov prav platiacich v urc state
pramene prava - formy v kt je obsiahnute objekt pravo

PRAV SYSTEM 1 medzinar a vnutor
2 verej (princip subordinacie) a sukrom (princip rovnocenn.) - prac pravo je zmiesane
3 hmotne
4 procesne
znaky prav.statu- //1 moc obmedzuje sama seba, sluzi obcanom, uplatnovana len v medziach zakona //2 obcan robi co mu povoluje zakon, nie je nuteny robit co mu zakon neprikazuje, trest - zakony v case vykonania //3 respect-luds + obcian prav a slobod
pravo - suhrn noriem vydanych a uznanych statom kt su spoloc zavazne a ich zacovavanie je vynucovane stat. autoritou

OBCIANSKE upravuje vztahy: PO vs. FO, PO/FO vs. stat- obciansky zakonnik
- VLASTNICKE: predanie, znicenia, darovanie predmetu opravnenia (niekedy vyvlastnenie)
ziskanie majetku: dar, kupa, dedic., exek.; podiel + bezpodiel vlastnictvo
- DEDICSKE: prechod majetku zosnul. na pozostal., dedenie: 1 manzel,deti 2 rodicia+rok spolubyv 3 surod+rok spolubyv 4 prarodic
- ZAVAZKOVE: vznik z prav. ukonov = zmluvy (prac., kupna, dar.)
- OBC.SUD.KON: obc. sud. poriadok, zacina zalobou
1 dispozicna zasada (v prospech zalobcu), 2 dokaz povinnost - vsetci, 3 pravo vyjadrit sa - kazdy, 4 trovy - ucastnici
riadne + mimoriadne odvolanie

RODINNE vznik+zanik manz, vztahy manz, rod + deti a dalsich, pravne vztahy pri nahrad.vychove
manzelstvo - trvale spoloc Z a M zalozene zakonom (obc a cirk sobas), ucel - splodit a vychovat deti
podmienky: 1 meno, 2 zdrav.stav, 3 nad 18 (ak tehot Z 16), 4 hetero 5 prav.subjektivita
zakon o rodien - M a Z maju rovnake prava a povin.
zanik - rozvod, smrt, neplatne, vyhlasenie za mrtv.
p&p: vyzivov, rodicov, zdravie, zastup malolet pred prav ukonmi, ochrana jeho majetku, cit + mravny vyvoj
- OPATROVNICTVO: rodic vztah, p&p urcuje sud; opatrovnik vychov., spravuje a zastup. veci malolet
- PESTUN.STAR: FO kt dostava od statu prispevok, rozhoduje o beznych veciach dietata, nerusia sa prav. vztahy s pokrv rodicmi
- ADOPC: pravny vztah ROD-DIETA, povodne sa rusia, nove priezvisko, len dieta nad 1 rok
- USTAV.VYCHOVA: detsky domov, ak je vychova ohrozena al. narusena a nie je ine vychov. opatretia, nariadena sudom, do 18 r

SPRAVNE sprav.konanie - org statu rozhoduju o pravach chraniacich zaujmy a povinn. obac, spravne pravo - vseobec odvetvie prac poriadku, spoloc vztahy kto vznikaju s vykonom verej spravy
sprav. konanie upravuje spravny poriadok, riesi to spravny uraducastnici: 1 ten o koho pravach sa rozhoduje 2 ten koho prava boli porusene
- FAZY SPRAV KONANIA: zacatie - na navrh ucastnika al. podnet sprav uradu
priebeh - sprav urad zistuje skutocnosti
vyd.rozhod - vyrok, odovod, poucenie

PRACOVNE vztahy Z-Z, podm. vzniku trvania a zaniku PP, zakonnik prace
prac zmluva 1 meno Z, nazov + adr Z
2 druh prace
3 miesto vykonu
4 den nastupu
5 dovolenka
6 skusob a vypoved lehota
7 mzda
8 dlzka prac doby (urc/neurc)
9 podpisy
- zanik - hodinova, vypoved, dohoda, v skus dob

TRESTNE suhrn prav noriem chraniacich stat a obc pred neziaducim konanim, trestne ciny + tresty za ne
1 hmotne TP (trest zakon - def. ciny a tresty za ne) 2 procesne (postup pri zistovani cinov a pachatel. pri sud konani a pri vykone trestu, trestny poriadok)
trest cin - cin nebezpec pre spolocnost, jeho znaky uvedene v trest zakone
priestupok - konanie porusujuce al. ohrozujuce zaujmy spolocn., mierne sankcie
trest zodpovednost - urcity vek, pricetnost v case spachania
neprotipravne ak: nutna obrana, krajna nudza, zachrana zivota pri zivel pohromach, opravnene pouzitie zbrane

TREST CINY
1 proti rep.
2 hosp
3 narus poriadok vo verej. veciach
4 vseobec ohroz
5 hrubo narus obc spoluz
6 proti rod + mladez
7 proti zivotu a zdrav
8 proti slobode a lud.dostojnosti
9 proti majetku
10 proti ludskosti
11 proti brann a civil sluzbe
12 vojenske

USTAVA preambula - hodnoty statu
1 demokrat prav stat, bez NV a ideologie, stat znaky + hl mesto, vztah OBC-STAT
2 zakl lud pr - sloboda, polit pr, social pr, pr na sud ochranu
3 hosp - trh ekonomika, stat rozp + dane, postup NBS a najvys kontrol ur.
4 uzem samosprava, zaklad - obec
5 NRSR - zakonodar, voleb obd, pocet a pravomoci poslanc.
6 postavenie vlady (vykon moc) a prezidenta (zakony, zvolava NRSR)
7 sud moc (ustav sud + okres s.)
8 prokuratura (ochrana pr obc, general prokur), ombutsman (5r, NRSR)
9 prechod + zaver ustanov
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.