Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dejepis Zámorské objavy - začiatok kolonizácie + turecké a prtiturecké vojny + reformácia a protireformácia (učivo pre 1-2.roč. SŠ)

ZÁMORSKÉ OBJAVY-ZAČIATOK KOLONIZÁCIE Príčiny:
-Turci→hľadanie nových ciest z EU do Indie-nedostatok drahých kovov-človek chce objavovať-nové odbytištia tovaru-vedec. a tech. objavy2.pol.15.s.-Portugalci-Henri Moreplavec-3Kostrovy-1.kolónie1487Bartolomeo Dias-Mys dobrej nád.-stroskotal1497Vasco da Gama pristál v IndiiŠpanieli-1492Krištof C.(Izabela Kastílska)-Malé Antily+Nový svet 1494-1.delenie sveta-zmluva v Tordesillas1519-22-F.deMagalhaes-1.plavba okolo sveta, Amerigo Vespuci-J,S Amerika-pobrežie1519-21-Š.-1. výprava do SAmeriky-Hernan Cortez(Aztékov) 1531-35-2.výprava Š. do JAm.-Francisco Pisaro-Inkov→Š. veľmoc č.1 Koniec 16.a17.s.-Holand.-SAm.-kolńia Nový Amsterdam, Fran.-1603-4-Samuel de Champlaine(FrantišekI.)-Rieka Sv.Vavrinca, Veľké kanad. jazerá, Anlič.-korzárske výpady-Francis Drake-porážka Š.1584-5-13 kolónií-neúspech kolónie Virginia (1. až 1621)Dôsledky-presun ťažiska EU obchodu-hosp. vzostupa úpadok(cenová revolúcia) niekt. krajín-vznik trhového hosp.∆-rozšírenie kult.obzorov EU
TURECKÉ A PROTITUR. VOJNY T.pôvodne Afganistan, Pakistan, Stredný V., v 13.s. na Z k Byzantskej ríši1453-T. Dobili Konštanin.(zánik Byz. Ríše)1389-bitka na Kosovom poli→Srbsko súčasťou T.1443-b. pri Varne(Bulharsko, Valašsko)1526/08/29-B. pri Moháči-porážka UhorskaT. Panovníci:Aga Osman, sultán Mehmed II., sultán SulejmanII.(Nádherný)1546-T. začínaju obsadzovať Uhorsko1547Drinopolský mier medzi T. Habs.→Sedmohradsko, Centrálne Uh., Kráľovské Uh.1683-T. porazení pri Viedni rakús. a poľskými vojskami1699-Karlovarský mier-Uh. Samostatný štát pod jednotnou vládou-T. opustili Uhorsko(150 r.) REF. A PROTIREF.-obnovenie,pretvorenie, zlepšenie-pokus o nápravu pomerov v cirkvi, hl. myšlienky-návrat k ideélom pokory-život v chudobe-pomoc blížnym-šírenie Evanjelia Dôvod:cirkev zanedbáva svoje povinosti kvôli zápasu o polit. moc a hromadí majetok 1. ref. pokusy: John Wicklef, Ján hus, Martin Luther-31.10.1517 vo Wittenbergu-95 téz proti odpustkom(začiatok ref.)1520-preklad Luthera Biblie do nemčiny→vyobcovaný pápežom z cirkvi-kacír-získal podporu nemeckej šľachty

P.S.

Jedna dobrá rada na záver pre všetkých, ktorí budú tento ťaháčik potrebovať a využívať: po príkaze "vytlačiť referát" si ho skopíruj cez schránku (vyznačiť za ťahania slačeného ľavého tlačítka myši do bloku a pravé tlačidlo myši - Kopírovať) do nejakého programu na upravovanie dokumentov (najlepšie Word) a nastav nasledujúce parametre pre okraje a veľkosť strany:
Súbor - Nastavenie strany - Okraje: Hore-0,2; Dole-0; Vľavo-0,4; Vpravo-0; Na väzbu-0. Veľkosť papiera: Vlastná veľkosť-najlepšia je Šírka-5cm; Výška-8cm. Veľkosť písma si môžeš nastaviť 6; 6,5 alebo 7, čo vyhovuje, ale snaž sa, aby Ti to vyšlo na jeden papierik. To sa Ti najlepšie podarí tak, že učivo "Zámorské objavy-začiatok kolonizácie" dáš na jeden papierik a "Turecké a protiturecké vojny" a "Reformácia a protireformácia" na druhý papierik. Potom si to môžeš vytlačiť buď obojstranne na jednu i druhú stranu papierika alebo dva papieriky jednoducho na seba nalep. Tak Ti vznikne malý, spratný ťaháčik popísaný z oboch strán vhodný na ukrytie do peračníka, prípadne do rukáva, atď.....Mne priniesol šťastie v podobe jednotky, dúfam, že Aj Tebe. Takže - Ťahákom zdar! a veľa šťastia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk